Svetovni dan čebel 2020: zavzemimo se za ohranitev čebel

Objavljeno: 21.5.2020

Nazaj na novice

Svetovni dan čebel 2020: zavzemimo se za ohranitev čebel

Svetovni dan čebel smo letos že tretjič obeležili 20. maja, tokrat z naslovom »Bee Engaged« (angažiraj se za čebele). Glavni namen svetovnega dneva čebel je, da ta dan posebej namenimo ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo ter poziva h konkretnim dejanjem za njihovo ohranjanje. Slovenska turistična organizacija (STO) tematiko čebel in trajnostnega čebelarskega turizma že vrsto let intenzivno vključuje v tržno-komunikacijske aktivnosti.

Svetovni dan čebel 2020: zavzemimo se za ohranitev čebel

20. maja smo že tretjič obeležili Svetovni dan čebel, katere pobudnica razglasitve je bila prav Slovenija. Glavni namen svetovnega dneva čebel je, da se ta dan še posebej posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo ter poziva h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje, saj so nepogrešljivi z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. Svetovni dan čebel je tako priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno in konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnega razvoja in ohranitvi biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo preživetje čebel in ljudi.

Zaradi epidemije Covid-19 je tretja mednarodna obeležitev Svetovnega dne čebel z naslovom »Bee Engaged« (Angažiraj se za čebele) potekala virtualno. V počastitev čebelam je na sedežu Čebelarske zveze Slovenije potekala slavnostna seja ob praznovanju svetovnega dne čebel. Naslov mednarodne konference obeležitve je »Bee Engaged« (Angažiraj se), s katero FAO kot organizator dogodka opozarja na pomen angažiranosti in spodbuja k dejanjem države, organizacije, raziskovalne in izobraževalne institucije, civilne družbe, zasebni sektor, kmete, čebelarje in vse posameznike.

 

Čebelarski turizem je eden ključnih produktov slovenskega turizma, ki pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju naše dežele

STO zgodbo čebel in čebelarskega turizma opredeljuje kot enega ključnih slovenskih turističnih produktov, ki na enega najbolj pristnih načinov predstavlja Slovenijo kot deželo izjemnih naravnih danosti, preko čebelarskega turizma pa opozarjamo tudi na pomen trajnostnega razvoja na vseh področjih. V preteklosti je bila izvedena vrsta aktivnosti v podporo razvoju, trajnosti, predvsem pa promociji čebelarskega turizma, tematika čebel pa je intenzivno vključena v vse komunikacijske aktivnosti, namenjene tako domačim kot tujim javnostim.

STO tematiki čebel v svojih aktivnostih namenja zelo velik pomen s številnimi objavami in izpostavitvami na temo svetovnega dneva čebel in apiturizma preko komunikacijskih kanalov STO skladno z letno komunikacijsko podporo na portalu www.slovenia.info, še posebej na podstraneh Praznujte z nami Svetovni dan čebel in Pridite na zmenek z api doživetji, v mesečnih novicah za turiste in strokovne javnosti npr. v News from Slovenia, v tedenskih TTA novicah, družbenih medijih, v oglasih in v publikacijah.

Na voljo sta tiskani publikaciji "Follow the bees" v angleškem jeziku  in nemškem jeziku. STO je med promocijske artikle, s katerimi komunicira Slovenijo kot trajnosti zavezano destinacijo, umestila set 4 sort medovitih rastlin značilnih tudi za slovenske vrtove.

Tematiko čebel in čebelarskega turizma STO komunicira z domačimi in tujimi poslovnimi in turističnimi javnostmi, promovira jo na turističnih dogodkih v tujini in vključuje v programe študijskih potovanj tujih organizatorjev potovanj.

Apiturizem je edinstven in inovativen koncept trajnostnega turizma, ki na zelo privlačen in čuten način ozavešča o pomenu čebel za človeštvo in približuje Slovenijo kot zeleno in zdravo destinacijo, kot državo gostoljubnih ljudi, predvsem pa kot deželo odličnih čebelarjev z bogato apikulturo. Ponuja avtentično izkušnjo in uvid v svet čebel, čebelarjev, arhitekturo čebelnjakov, čebeljih proizvodov. Poleg tega predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti.

Čebelarstvo in čebelarski turizem pomembno prispevata k trajnostnemu razvoju naše dežele. Slovenija se je k razvoju trajnostnega turizma zavezala s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, katere vizija je pozicioniranje Slovenije kot globalne zelene in butične destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Slovenija ima razvit nacionalni program in certifikacijski sistem Zelena shema slovenskega turizma , v katero je vključenih 53 destinacij z znakom Slovenia Green Destination, 46 ponudnikov nastanitev z znakom Slovenia Green Accommodation, 4 parki z znakom Slovenia Green Park, 2 agenciji z znakom Slovenia Green Travel Agency in 1 turistična znamenitost.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji