Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 20.3.2020

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) vas želimo ažurno obveščati o najpomembnejših ukrepih in aktivnostih za blažitev negativnega vpliva koronavirusa na slovenski turizem. Tokrat povzemamo zakonodajni paket, ki ga je sprejela Vlada RS ter aktualne uredbe in priporočila, ki ključno vplivajo na poslovanje slovenskega turističnega gospodarstva. Posebej izpostavljamo ukrepe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

V globalnem in slovenskem turizmu smo danes priča situaciji, kot je do sedaj nismo poznali. Virus je v turizmu povzročil globalno krizo, najostrejše restrikcije in ustavil potovanja. Vrata so zaprle znamenitosti, hoteli, restavracije, smučišča, muzeji, agencije... Dejansko se je ustavil svetovni, evropski in slovenski turizem. Predvsem pa je virus v turizem prinesel negotovost glede njegovega trajanja in vpliva. Svetovni in potovalni turistični svet (WTTC) je objavil napoved, po katerem je v globalnem turističnem sektorju ogroženih do 50 milijonov delovnih mest, virus pa bi v letošnjem letu lahko vplival na upad mednarodnih potovanj v višini kar 25 odstotkov in posledično zmanjšanju števila delovnih mest v turizmu med 12 in 14 odstotki. Kako dolgo bo trajalo okrevanje svetovnega gospodarstva po virusu je negotovo. Vendar: turizem se je ustavil samo začasno. Turizem je panoga, ki krize občuti med prvimi in intenzivno, vendar tudi panoga, ki okreva relativno hitro in s tem pomembno prispeva k okrevanju celotnega gospodarstva. Svetovna turistična organizacija, Evropska potovalna komisija in druge ugledne mednarodne institucije s področja turizma poudarjajo velik pomen turizma pri odgovornem ravnanju za zajezitev širitve virusa in aktivno vlogo turizma pri ponovnem okrevanju globalnega in nacionalnih gospodarstev. Turizem je gospodarska panoga, ki pomembno prispeva k gospodarski rasti, proračunskim prilivom in zaposlitvam, predvsem pa odgovorna dejavnost, ki na prvo mesto postavlja varnost, zdravje in dobro počutje ljudi. Pomembno je, da z odgovornim ravnanjem do sebe, naših najdražjih, zaposlenih in vseh v družbi prispevamo k zajezitvi virusa. 

Čas je za odgovorno ravnanje, da bi že jutri v slovenskem turizmu lahko ponovno odprli vrata domačim in tujim gostom in prispevali k oživitvi gospodarstva. V teh za slovenski turizem zelo težkih časih si na Slovenski turistični organizaciji in gospodarskem ministrstvu prizadevamo za hitro in učinkovito ukrepanje za blažitev negativnih posledic virusa. V nadaljevanju navajamo ukrepe, ki so vam v ta namen na voljo že danes, spremljajte tudi ukrepe, ki jih gospodarsko ministrstvo v pomoč gospodarstvu in turizmu še pripravlja.

Da bi v najkrajšem času in učinkovito premagali virus vabimo, da se pridružite pozivu #ostanidoma in pozivu Svetovne turistične organizacije: »Ostani doma – potuj jutri« (Stay home – but travel tomorrow!) tudi vi.


V nadaljevanju preberite: 

I.     Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO; 
II.   Informacije MGRT o ukrepih posledično vpliva koronavirusa;
III.  Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu.

 

I.    Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO 

STO je objavila spremembe javnega razpisa v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu 
 
STO je 28.2.2020 objavila nov javni razpis, s čemer je približala podjetjem možnost sofinanciranja manjših promocijskih projektov in izvedbo projektov tudi na domačem trgu. Danes, 20. marca, je STO objavila spremembe odprtega javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letošnjem letu. Zaradi napovedanih sprememb turističnih tokov je STO prilagodila eno izmed  ključnih meril javnega razpisa: promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone na način, da bo z maksimalnim številom točk  po tem merilu (25 točk) nagradila tiste, ki bodo izvajali promocijo izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali  večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja.

STO je tudi povečala vrednost javnega razpisa in sicer z 431.294,55 evrov na 650.000 evrov, s čemer bo omogočila podporo do 65 projektom.

Podaljšani so tudi roki oddaje vlog in sicer se prvi rok za oddajo vlog 2.4.2020 podaljša na oddajo do 15.4.2020 do 24:00 ure, drugi rok 4.6.2020 pa na 10.6.2020 do 24:00 ure. Vse informacije o javnem razpisu najdete na povezavi.
 

Prilagojeni ukrepi in aktivnosti

STO se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu odzvala tudi z vrsto drugih ukrepov in aktivnosti in sicer je:

  1. izvedla spremembo dveh aktualnih javnih razpisov  za sofinanciranje v podporo promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in vodilnih destinacij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov;
  2. povečala sredstva za promocijo STO za slovenske turistične agencije in organizatorje potovanj za dodatnih 70.000 eur na 200.000,- eur;
  3. prilagodila predstavitve STO na tujih trgih; izvedbo dogodkov v skladu z razmerami STO prestavlja na kasnejše termine in uvaja tudi druge oblike sodelovanja z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami kot so webinarji, dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje oz. t.i. salles calls; 
  4. prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje z okrepitvijo intenzitete oglaševanja v drugi polovici leta;
  5. izvedena bo dodatna promocija na domačem trgu; v pripravi je tržno-komunikacijska kampanja za domačega gosta za vzpodbujanje počitnikovanja doma v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom;
  6. okrepila razvojno-izobraževalne aktivnosti s ciljem čim večje učinkovitosti promocijskih in razvojnih aktivnosti v obdobju okrevanja v turizmu; nadaljujejo se projekti povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu (Zelena shema slovenskega turizma, Slovenia Unique Experiences oz. 5-zvezdična doživetja, pozivi Sejalec in Snovalec);
  7. redno obvešča vse javnosti o vplivih in ukrepih posledično vpliva koronavirusa (spletni naslovi so vam na voljo v nadaljevanju).

 

Več informacij je na voljo na posebni spletni strani turistično-informacijskega portala slovenia.info.
 

II.   Informacije MGRT o ukrepih za zmanjševanje negativnega vpliva koronavirusa 

K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za slovensko gospodarstvo in turizem je MGRT sprejelo vrsto ukrepov, s katerimi bo ministrstvo priskočilo na pomoč slovenskemu gospodarstvu, ki se zaradi izbruha koronavirusa sooča s številnimi težavami. MGRT pripravlja tudi dodatne ukrepe za gospodarstvo, vključno za samozaposlene.

Ključne povzemamo v nadaljevanju, več informacij pa je na voljo na spletni strani MGRT.

Državni zbor je 19. marca sprejel dva zakona. Prvi omogoča enoletni odlog odplačevanja posojil tistim, ki jim je bilo z državno odredbo onemogočeno poslovanje, drugi pa, da bo država poravnala del stroškov za plače delavcev napotenih na čakanja na delo doma. Več v nadaljevanju.


Kreditne linije SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada

Iz ukrepov kreditnih linij SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) povzemamo za turizem ključne ukrepe.

Vsi ukrepi so na voljo na povezavi.
 
SID banka

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte. Med drugim bo s spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem ministrstvo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagalo obvladovati likvidnostne krče (finančni produkt bo trgu na voljo od aprila 2020 dalje).
 
Obstoječih produktih v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.
 
Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na tel.: 01/200 74 80 ali 01/200 75 14 ter preko e-naslova: financiranje@sid.si.
 
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

MGRT in SPS oblikujeta ukrepe, ki bodo naslovili mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio EUR. Denar bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnotnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo na trgu v celoti na voljo od marca dalje.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani 
SPS.


Posebni elektronski naslov MGRT za vprašanja, vezana na koronavirus

Na MGRT posebej vzpostavljenem elektronskem naslovu korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo  svetovalci MGRT z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom, so prejeli vrsto vprašanj, odgovore nanje pa najdete tudi na posebnem spletnem naslovu MGRT

Med vprašanji povzemamo enega ključnih za turistična podjetja in odgovor, ki ga je objavilo ministrstvo:

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?


V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.


Interventni ukrepi na davčnem in kreditnem področju

​Poslanci so 20. marca sprejeli interventne ukrepe na davčnem in kreditnem področju, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujejo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

Več si lahko preberete na strani VladeRS na povezavi

Preberite tudi Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa​.


Podaljšujejo se roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

S podaljšanjem rokov bodo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe. Zamikajo se:

  • rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
  • skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.


Delo od doma in primeri karantene

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je svoji spletni strani objavil dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 s pojasnili, ki jih sproti dopoljujejo. Več si lahko preberete na povezavi.

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Več na povezavi
 

Preberite tudi:

Zakon, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa


Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov
 
Vlada je včeraj sprejela tudi odlok o začasni prepovedi zbiranja na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji

Odgovori NIJZ na najpogostejša vprašanja v zvezi s koronavirusom


III.  Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu

Avstrija
Izvaja se kontrola na mejnih prehodih z Italijo (Tirolska in Avstrijska Koroška), Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo. Od dne 20.3.2020 tudi na meji z Slovenijo in Madžarsko. Vstop v Avstrijo je možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je test na koronavirus negativen, potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni.Tranzit čez Avstrijo je dovoljen vendar brez postanka. 17.03. ob polnoči je Avstrija zaprla 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo.
Dunajsko letališče trenutno obratuje le v omejenem obsegu. Povezave z Kitajsko, Južno Korejo, Italijo in Irana so trenutno prekinjene, velja prepoved pristajanja letal iz Španije, Švice, Francije, Velike Britanije, Ukrajine, Rusije in Nizozemske. Austrian Airlines in Laudamotion sta popolnima prenehali z letanjem do 28. marca 2020 (Austrian Airlines) in 8. aprila 2020 (Laudamotion). Več na povezavi.
Začasno so ukinjene železniške povezave z Italijo, Švico, Nemčijo, Slovenijo, Češko, Madžarsko, Francijo in Španijo. Tudi povezava s Tirolsko je ukinjena. Več na povezavi
Sedanji ukrepi, torej omejeno gibanje, zaprtje šol, vrtcev, trgovin, restavracij, barov bodo v Avstriji trajali do 13. aprila. V Salzburgu, na Tirolskem, v Vorarlbergu in na Koroškem so od ponedeljka 16. marca 2020 do 13. aprila 2020 zaprti vsi nastanitveni obrati. Tudi v Spodnji Avstriji, Zgornji Avstriji in na Štajerskem so žičnice zaustavljene, hoteli ostajajo odprti.

Nemčija
Zvezna vlada je skupaj z vsemi predsedniki zveznih dežel v ponedeljek 16.3. sprejela odlok enotnega pristopa za nadaljnje omejevanje socialnih stikov v javni sferi v vezi z epidemijo Covid-19. S tem odlokom so zaprti vsi bari, klubi, gledališča, igrišča in drugi prostočasni obrati. Hoteli so odprti z dovoljenjem za neturistično dejavnost. Odprte so trgovine in prehrambeni obrati, lekarne, drogerije, obrtne, gradbene dejavnosti so dovoljene.
Nadaljuje se splošna prepoved vstopa za osebe, ki so bile v ogroženih območjih v tujini ali v posebej prizadetih regijah v Nemčiji po klasifikaciji Robert Koch Instituta v zadnjih 14 dneh, meje so zaprte s Švico, Francijo, Avstrijo, Luksemburgom, Dansko z nekaterimi dovoljenji za prehod.
Letalski promet trenutno potek izjemno okrnjeno, v večini primerov rešujejo državljane, da se vračajo v domovino, urad za zunanje zadeve močno odsvetuje potovanje v druge države.
Z 19.3. je Bavarska zvezna dežela prva izolirala dva kraja na severu dežele (okraj Wunsiedel), sledi tudi Freiburg na nemško-francoski meji, kjer prepovedujejo gibanje na javnih območjih.Celotna Bavarska bo od sobote poostrila gibanje ter dovolila zapustitev stanovanja pod določenimi pogoji, zapira tudi prehrambene obrate.
Organizatorji potovanj so po priporočilih urada za zunanje zadeve ustavili rezervacije in stornirali potovanja do konca velikonočnih počitnic, okrnjen je tudi regionalni železniški promet in mestni promet po vsej državi.

Italija
V Italiji, žarišču novega koronavirusa v Evropi, karantena za vso državo velja od 10. marca. Odhod od doma je dovoljen samo zaradi poslovnih ali nujnih razlogov ter kratkih nakupov osnovnih življenjskih potrebščin. Zaprti so bari, lokali in večina trgovin. Državljani imajo še vedno dostop do lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi potrebščinami.
Napovedali so podaljšanje najstrožjih ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa, ki  bi se morali po prvotnih načrtih izteči 3. aprila. Vlada je izdala včeraj še ostrejše ukrepe, vojaki na teritoriju so odgovorni za kontrole ljudi, veliko regij, med katerimi tudi Furlanija Julijska Krajina je od 20. marca prepovedala tudi sprehode na odprtem, rekreacijo, v nedeljah bodo zaprte tudi trgovine.
Oblasti so ustavile nočne železniške povezave med severom in jugom države, močno so omejili letalski promet, številna letališča so zaprta. Prekinili so tudi letalske in trajektne povezave med Sardinijo in celinsko Italijo.
Vlada RS  je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Slovensko-italijansko mejo je od četrtka dovoljeno prečkati le še na štirih kontrolnih točkah na cestnih povezavah med Slovenijo in Italijo, in sicer na Vrtojbi, Fernetičih, Škofijah in Krvavem potoku. Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.


Preberite tudi:

Hrvaška zaprla svoje meje za potniški promet

Priporočila in zadnje novice Ministrstva za zunanje zadeve

Spremljajte tudi ostale informacije Ministrstva za infrastrukturo.

 

Vabimo vas, da tudi v prihodnje spremljate aktualne objave o situaciji, povezani s koronavirusom v TTA novicah, v medijskem središču in na strani Ključne informacije in nasveti, kako ravnati preventivno v zvezi s koronavirusom ter na družbenih omrežjih Feel Slovenia. Informacije so na voljo tudi v angleščini na posebni strani portala slovenia.info za:

Informacije za tuje medije ,

Informacije za tujo poslovno javnost   in

Informacije za tujo splošno javnost .

Vabimo vas tudi, da uporabite kreativo #ostalindoma s prepoznavnim zelenim srčkom na vašem Facebook profilu. Več informacij na povezavi.
 
#ifeelslovenia #ostanidoma #covid19

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji