Javni razpis v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu

Objavljeno: 20.3.2020

Nazaj na novice

Javni razpis v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu

Slovenska turistična organizacija (STO) s skrbnim spremljanjem aktualnih razmer in proučevanjem možnih posledic na ekonomski položaj slovenskega turističnega gospodarstva objavlja spremembe odprtega javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020.

Javni razpis v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma  je zaradi nenadnih sprememb globalnih gospodarskih razmer 28. 2. 2020 objavila nov javni razpis, s čemer je približala podjetjem možnost sofinanciranja manjših promocijskih projektov in izvedbo projektov tudi na domačem trgu.

Zaradi napovedanih sprememb turističnih tokov je STO prilagodila eno izmed  ključnih meril javnega razpisa: promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone na način, da bo z maksimalnim številom točk  po tem merilu (25 točk) nagradila tiste, ki bodo izvajali promocijo izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali  večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja.  Prej je prejel prijavitelj 25 točk, če je izvajal vse promocijske aktivnosti izven glavne sezone, skladno z usmeritvami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Glavna turistična sezona v Sloveniji je v mesecih junij, julij in avgust.  S to spremembo bodo prijavitelji lahko izvajali promocijske aktivnosti do 40% vrednosti svojih projektov znotraj glavne turistične sezone, preostali del pa v nižji turistični sezoni. Podjetja lahko izvajajo oglaševalske aktivnosti za turistično sezono 2020 in 2021.

STO je tudi povečala vrednost javnega razpisa in sicer z  431.294,55 evrov na 650.000 evrov, s čemer bo omogočila podporo do 65 projektom.

Skladno s temi spremembami in s ciljem priprave projektov za čim učinkovitejše promocijske aktivnosti slovenskega turizma so podaljšani tudi roki oddaje vlog in sicer se prvi rok za oddajo vlog 2. 4. 2020 podaljša na oddajo do 15. 4. 2020 do 24:00 ure, drugi rok 4. 6. 2020 pa na 10.6.2020 do 24:00 ure.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Vse informacije o javnem razpisu najdete na povezavi.  

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji