Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa

Objavljeno: 13.3.2020

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa

Situacija posledično širitve koronavirusa (COVID-19) v Sloveniji postavlja turistično panogo pred številne izzive. Po razglasitvi epidemije s strani Vlade RS veljajo uredbe in priporočila, ki ključno vplivajo na poslovanje slovenskega turističnega gospodarstva.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa

Spoštovani kolegi in kolegice, 

slovenski turizem se v zadnjih tednih sooča s stanjem, ki ni primerljivo z nobenim do sedaj. Virus, poimenovan COVID-19, spreminja naša življenja in poslovanje. V zadnjih dneh smo priča drastičnemu upadu povpraševanja, odpovedim najpomembnejših dogodkov v globalnem in slovenskem turizmu, vrata zapirajo hoteli, igralnice in globalno prepoznane turistične ikone naše dežele, ukinjajo se stiski rok…

Turizem je panoga, ki je na krizne razmere še posebej občutljiva. Izkušnja tokratne krize bo zagotovo močno zaznamovala panogo, vplivala bo na vedenje ljudi, na odnose, na poslovanje. 

Na Slovenski turistični organizaciji spremljamo situacijo in skupaj z vami prilagajamo aktivnosti predvidenim razmeram na trgih: v aktualna javna razpisa za podjetja in destinacije smo vključili možnost izvedbe aktivnosti na domačem trgu, povečali smo sredstva v podporo promocije turističnih agencij in organizatorjev potovanj, prilagodili smo dinamiko globalne digitalne kampanje, predstavitve na tujih trgih fokusiramo na obdobje po umiritvi situacije, v stalnih stikih smo s tujimi organizatorji potovanj, še večjo pozornost posvečamo razvojno-izobraževalnim aktivnostim, skupaj z vami pa bomo izvedli tudi promocijske aktivnosti za domačem trgu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo številne ukrepe za podjetja, ki jih boste našli v nadaljevanju.

Za analizo stanja in opredelitev ukrepov so izredno dragocene vaše informacije, za katere se vam zahvaljujemo. Dogajanje bomo spremljali in analizirali ves čas krize in vas redno obveščali o situaciji. V stiku smo z ETC, WTTC, UNWTO in ostalimi institucijami.

V teh razmerah pozivam vse, da ohranimo človeško bližino in nujno fizično distanco. To je edini način za zajezitev širjenja virusa. Od časa zajezitve bodo odvisne tudi posledice v turizmu. Zato upoštevajmo vsa priporočila in ukrepe, naslednji tedni bodo težki in odločilni.

​V nadaljevanju vabim k branju aktualnih informacij. Vabim vas, da tudi v prihodnje spremljate vse naše objave v novičnikih, na družbenih omrežjih in posebnih straneh portala slovenia.info, namenjenih koronavirusu in nas o stanju in aktivnostih v vaši destinaciji ali podjetju ažurno obveščate. 


Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta se na situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove odzvali z vrsto ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje škodljivih posledic za slovenski turizem.

I.   Informacije MGRT o ukrepih vpliva koronavirusa in posebni elektronski naslov MGRT za vprašanja, vezana na koronavirus

MGRT že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za slovensko gospodarstvo in turizem je MGRT sprejelo osem ukrepov, s katerimi bo ministrstvo priskočilo na pomoč slovenskemu gospodarstvu, ki se zaradi izbruha koronavirusa sooča s številnimi težavami, med drugim tudi Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ukrepi SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada, zagotovitev fleksibilnosti pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju in drugi ukrepi.

Več informacij je na voljo na spletni strani MGRT in na povezavi

 

II.   Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO  

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) smo od začetka pojava koronavirusa v stalnem kontaktu s slovenskim turističnim gospodarstvom in svoje tržno-promocijske aktivnosti ažurno prilagajamo nastali situaciji ter spremenjenim aktivnostim in potrebam slovenskega turističnega gospodarstva. Situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove skrbno spremljamo ter aktivnosti, načrtovane v programu dela STO 2020 ustrezno prilagajamo oz. prerazporejamo v tiste aktivnosti in ukrepe, ki so najbolj učinkoviti glede na nastalo situacijo. V nadaljevanju navajamo ukrepe in aktivnosti STO.

 

1. Razpisi STO za sofinanciranje promocije turističnih podjetij in vodilnih turističnih destinacij prilagojeni za promocijo na domačem trgu

STO je izvedla spremembo dveh aktualnih javnih razpisov za sofinanciranje v podporo promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in destinacij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu.

Za turistična podjetja je 6. marca bil objavljen nov javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020. STO je tako sofinanciranje projektov promocije turističnih produktov Slovenije turističnim podjetjem na tujih trgih razširila na dodatno možnost izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Turistična podjetja na domačem trgu lahko izvedejo promocijske aktivnosti, še posebej pa aktivnosti za pospeševanje digitalnih promocijskih aktivnosti, hkrati je zmanjšana vstopno vrednostno mejo odobritve projektov iz 20.000 evrov brez DDV na 10.000 evrov brez DDV. Prvi rok za oddajo vlog je do 2. aprila. Več informacij vam je na voljo na povezavi.

Dne 28. februarja so bile objavljene spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Ključne spremembe razpisa so sledeče: dodatna možnost izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu in dodatno promocijo preko zunanjega oglaševanja. Vse spremembe so vam dostopne tudi na tej povezavi. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov.
 

2. Povečanje sredstev za promocijo STO za slovenske turistične agencije in organizatorje potovanj za dodatnih 70.000 eur

STO letno izvede poziv za slovenske incoming turistične agencije in organizatorje potovanj, v letošnjem letu so zaradi spremenjenih razmer ta sredstva povečana na 200.000,- eur.

3. Prilagojene predstavitve STO na tujih trgih in v Sloveniji

Odpovedani ali prestavljeni so vsi sejmi, borze in poslovni dogodki v marcu in aprilu, STO bo nove termine objavila na poslovnih straneh portala slovenia.info.

Sejmi, borze in workshopi na tujih trgih

STO dnevno spremlja aktualno stanje v sodelovanju s ključnimi ministrstvi in diplomatsko-konzularnimi predstavništvi ter drugimi pristojnimi organi v posameznih državah. Dejstvo je, da se situacija spreminja z veliko hitrostjo, dne 11. marca je bila razglaševana pandemija koronavirusa, posledično pa se spreminjajo tudi ukrepi posameznih držav, kar vpliva na izvedbo načrtovanih predstavitev STO v tujini in v Sloveniji. STO predstavitve na tujih trgih prilagaja v skladu z razmerami in aktivnosti prestavlja na kasnejše termine ter uvaja tudi druge oblike sodelovanja z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami, kot so webinarji in dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje (t.i. salles calls).

STO je nekatere v marcu predvidene mednarodne dogodke prestavila na kasnejše termine: promocijski dogodek v Dallasu v ZDA (predviden 11.3. – 12.3.) je po odločitvi vseh soorganizatorjev prestavljen na jesenski termin. Na kasnejši, jesenski termin je prestavljena tudi izvedba workshopa v Parizu (predviden za 16.3.), roadshowa v Avstriji (predviden za 17. in 18.3.). Na osnovi skupne odločitev ETC, hrvaške nacionalne turistične organizacije in STO je sprejeta odločitev o izvedbi roadshowa Avstralija v jesenskih mesecih (dogodek je bil predviden med 31.3. – 2.4.). Na kasnejši termin je prestavljen tudi  workshop v Zagrebu (predviden za 7.4.). Izvedba dogodka DAV Panorama/Alpe Adria München v Nemčiji (predvidena za 16.3.) je prestavljena predvidoma na konec maja, workshopov v Rimu in Neaplju pa na september.

STO se je po upoštevanju priporočil Ministrstva za zunanje zadeve glede potovanj v tujino ter priporočilih drugih institucij o zagotavljanju varnosti in zdravja ljudi po tehtnem premisleku odločila, da se sejma MITT Moskva (predviden: 17.-19.3.) ne udeleži.
 
Poslovni dogodki Deluxe Travel Market Minsk v Belorusiji (predviden za 20. 3.) je prestavljen na 6.9.2002, Baku Travel Bazar na 24.6.2020 (predviden za 7.4.), prav tako je Roadshow Benelux Aviareps (17.3. – 19.3.) s strani organizatorje prestavljen na kasnejši termin.
 
Sejem Freizeit v Celovcu (predviden za 3.-5.4.), IMEX Frankfurt (12.-14.5.) ter RDA Friedrichshafen (21.-22.4.) so odpovedani s strani organizatorja.
 
Vabimo k ogledu aktualnega stanja dogodkov na poslovnih straneh STO na povezavi.

 

4. Prilagojena dinamika globalne digitalne kampanje

V okviru ene ključnih promocijskih kampanj STO, globalne digitalne kampanje, ki je skladno z programom dela STO načrtovana na 16-ih trgih s poudarkom na bližnjih trgih, in sicer v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji & Irski, Franciji, Rusiji, državah Beneluxa, Nordijskih državah (Danska, Švedska, Finska), Švici, ZDA in Kanadi, bomo okrepili intenziteto oglaševanja v drugi polovici leta. Začetek kampanje bo predvidoma aprila, oglaševanje bo potekalo do sredine decembra v 6ih oglaševalskih valovih. Prilagojeno trenutni situaciji bomo v prvih oglaševalskih valovih zmanjšali aktivnosti glede na prvoten načrt in ga okrepili v kasnejših valovih. 

 

5. Dodatna promocija na domačem trgu

V zaostrenih razmerah bo STO letos zaradi razmer izvajala promocijo tudi na domačem trgu. V pripravi je tržno-komunikacijska kampanja za domačega gosta za vzpodbujanje počitnikovanja doma v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom.

 

6. Okrepitev razvojno-izobraževalnih aktivnosti

Na STO pripravljamo intenziviranje izobraževalnih aktivnosti s ciljem čim večje učinkovitosti promocijskih in razvojnih aktivnosti v obdobju okrevanja v turizmu (jeseni pričetek projekta AKADEMIJA ZA TRŽENJE V TURIZMU. Nadaljujemo s projekti povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu kot so Zelena shema slovenskega turizma, Slovenia Unique Experiences oz. 5-zvezdična doživetja ter projekti vzpodbujanja inovativnosti v turizmu (poziva Sejalec in Snovalec).


III.  Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu

Avstrija

Izvaja se kontrola na mejnih prehodih z Italijo (Tirolska in Avstrijska Koroška). Kontrola zajema merjenje telesne temperature, zdravstveni pregled in se izvaja le v kratkih časovnih intervalih.

Od 3. marca se na mednarodnem letališču na Dunaju opravljajo testi merjenja telesne temperature; pregledujejo vse potnike iz neposrednih letalskih povezav s Kitajsko, Irana in Južne Koreje. Spremljajte aktualne informacije z dunajskega letališča na povezavi.

Prav tako od ponedeljka bodo ukinjene letalske povezave iz Španije, Francije in Švice. Napovedano je zaprtje meje s Švico, železniška povezava bo ukinjena.

V Avstriji je sprejeta prepoved vseh dogodkov v zaprtih prostorih z nad 100 udeleženci in na odprtem z več kot 500 udeleženci. Od ponedeljka, 16. marca, bodo v Avstriji zaprte vse trgovine z izjemo živilskih trgovin lekarn in in drugih za oskrbo pomembnih ponudnikov; restavracije, bari in kavarne bodo zaprti od 15. ure naprej. Od danes, 13. marca, je del avstrijske Tirolske (Paznauntal in St Anton v Arlbergu) v karanteni.
 
Nemčija

Izvaja se vrsto ukrepov za zajezitev virusa v vsaki zvezni deželi.

Vsaka posamezna dežela sama zaostruje ukrepe kot so odpovedi dogodkov, športnih prireditev ipd. Na Bavarskem, v Severnem Porenju –Vestafiliji ter v Baden Würtenberg so te resktrikcije močno okrepili in odpovedali pravzaprav vse (tudi gledališke predstave ipd.).

Velja še vedno huda restrikcija za potnike iz držav Kitajske, Južne Koreje, Japonske, Iran, Francije in Italije, prav tako odsvetujejo potovanje v te dežele, odpovedane so tudi letalske povezave, Lufthansa je odpovedala več kot 55% letov, v prihodnjih tednih napovedujejo odpoved večjega deleža letov.

Opozorilo zvezne vlade za vsakega posameznika, da poskrbi za družbeno odgovornost in upošteva vsa priporočila o zajezitvi virusa močno odmeva v vseh medijih.  

 
Italija

V celotni Italiji veljajo najstrožji ukrepi za zajezitev širitve koronavirusa. Prebivalci domove lahko zapustijo le za nujne primere ali delovne obveznosti s posebnimi potrdili (ki pa jih mora pooblastiti prefekt). Absolutna prepoved mobilnosti velja za tiste, ki so bili v karanteni.

Na mejnih prehodih z Italijo je uvedena kontrola vstopa potniškega prometa, med Slovenijo v Italijo pa je odpovedan železniški in avtobusni potniški promet (več o obeh ukrepih v nadaljevanju).


IV.  Aktualne informacije o ukrepih, ki vplivajo na potovanja 

Slovenija je zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom v četrtek, 12. marca razglasila epidemijo, odredba velja od 18. ure. S tem Slovenija sledi razglasitvi pandemije s strani Svetovne zdravstvene organizacije z dne 11. marca. Aktiviran je tudi državni načrt. S ponedeljkom, 16. marcem, bodo zaprti vsi vrtci, osnovne in srednje šole ter fakultete

Dnevno se sprejemajo ukrepi za zajezitev širjenja okužb, aktualne objave spremljajte na naslovu gov.si/koronavirus.


Izvajanje kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo in zapore mejnih prehodov z Republiko Italijo na glavnih in regionalnih cestah

Na mejnih prehodih z Italijo je z 11.3.2020 uvedena kontrola vstopa potniškega prometa v Slovenijo vstop v državo iz Italije za osebe, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Te osebe morajo imeti potrdilo o negativnem izvidu na COVID-19, ki jim ga je izdal pristojni organ. Osebi, ki ne bo imela ustreznega potrdila, se bo lahko prepovedal vstop na območje Slovenije. Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet. Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

Dne 12. marca je direkcija za infrastrukturo v skladu z Odredbo Vlade RS o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), vzpostavila ustrezno prometno signalizacijo na določenih kontrolnih točkah na mejnem območju cestnih povezav z Republiko Italijo in zaprla vse ostale cestne mejne prehode. Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.


 
Ustavljen mednarodni potniški promet med Slovenijo in Italijo
 
Začasna prekinitev železniškega potniškega prometa in avtobusnih povezav z Italijo

Z 11. marcem je začela veljati začasna prekinitev železniškega potniškega prometa med  Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Mednarodni in maloobmejni vlaki vozijo le do oziroma iz postaje Sežana. Prekinitev prometa velja od 11. marca 2020, od 18.00 do preklica. SŽ-Potniški promet, d.o.o. bodo v času prekinitve prometa zagotavljale povezave po veljavnem in objavljenem voznem redu od oz. do postaje Sežana. V času veljave prepovedi SŽ-Potniški promet, d.o.o. na relaciji med postajama Sežana in Opčine/Villa Opicina ne zagotavlja nadomestnega prevoza. Več informacij na spletnem naslovu Slovenskih železnic. Za zaščito zaposlenih in potnikov v železniškem prometu so na SŽ sprejeli vrsto preventivnih ukrepov.

Zaradi zapore meje z Italijo, so do nadaljnjega odpovedane tudi vse mednarodne avtobusne povezave med Slovenijo in Italijo.

Za več informacij pokličite INFO center LPP na tel. št. 1991 in spremljajte novice na spletni strani.
 
GoOpti ustavlja vse prevoze v povezavi z Italijo

Družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa od 12. marca do vključno 3. aprila ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. Od ponedeljka, 16. marca, so odpovedani tudi vsi prevozi znotraj države ter na relacijah s Hrvaško in Avstrijo. Več informacij je na voljo na spletni strani prevoznika.
 
Priporočila ljubljanskega letališča

Še vedno veljajo priporočila Ljubljanskega letališča potnikom, ki potujejo prek tega letališča, da se vnaprej pri prevozniku oz. na prodajnem mestu, kjer ste kupili vozovnico, pozanimajo o statusu leta. Potnikom, ki prihajajo z območja z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnosti koronavirusa svetujejo, da se o pogojih potovanja predhodno posvetujejo s prevoznikom. Priporočajo tudi upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za letalske potnike. Več informacij je na voljo na spletni strani ljubljanskega letališča.

Strog ukrep nadzora pri vstopu na Hrvaško z območja Bele krajine

Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve RS je Hrvaška od danes, 13. marca, za vse, ki vstopajo iz Slovenije in sicer iz območja Bele krajine, uvedla strog ukrep nadzora, t.j. obvezno samoizolacijo za obdobje 14 dni po vstopu v Hrvaško. Za vstop v Slovenijo iz Hrvaške trenutno ni omejitev. (Vir: objava na twitter MZZRS)

Ne spreglejte:  Klicni center za informacije o koronavirusu

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 so vam na voljo informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Dnevno se sprejemajo ukrepi za zajezitev širjenja okužb, aktualne objave spremljajte na naslovu gov.si/koronavirus.


V.   Spremljajte nas tudi v prihodnje

Vabimo vas, da tudi v prihodnje spremljate aktualne objave o situaciji, povezani s koronavirusom v TTA novicah, v medijskem središču in na posebni strani Informacije v zvezi s koronavirusom ter Ključne informacije in nasveti, kako ravnati preventivno v zvezi s koronavirusom na portalu slovenia.info ter na družbenih omrežjih Feel Slovenia. Informacije so na voljo tudi v angleščini na posebni strani portala slovenia.info.
 
Spremljajte tudi:

Spletne strani Vlade RS
Neposreden prenos novinarskih konferenc Vlade RS na temo kornavirusa
Objave STA v angleškem jeziku na temo koronavirusa
Objave Vlade RS, MZZ, MZ ter NIJZ na družbenih omrežjih, predvsem twiterju
Objave STA v angleščini z informacijami o koronvirusu

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji