Še eno uspešno leto slovenskega turizma

Objavljeno: 31.1.2020

Nazaj na novice

Še eno uspešno leto slovenskega turizma

V lanskem letu smo v Sloveniji zabeležili več kot 6,2 milijona turističnih prihodov in več kot 15,7 milijona turističnih prenočitev; od tega so tuji gostje ustvarili 4,7 milijona prihodov in 11,3 milijonov prenočitev. V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 2,57 milijarde evrov. Leto 2019, v promociji in razvoju slovenskega turizma eno najbolj intenzivnih, a tudi uspehov polnih let, se bo v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno uspešno leto.

Še eno uspešno leto slovenskega turizma

Začasni statistični podatki SURS kažejo na še eno dobro leto slovenskega turizma.

V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 zabeležili 5% rast turističnih prihodov in 0,6% rast turističnih prenočitev. Število tujih turistov se je povečalo za 6,3 %, njihovih prenočitev pa za 1,8 %. Tuji gostje so ustvarili 75,5 % vseh prihodov in 72 % vseh prenočitev.

Po številu prihodov je bilo največ gostov iz Italije, in sicer skoraj 600.000, kar predstavlja 12,7% delež med vsemi gosti, sledijo gostje iz Nemčije (več kot 580.000; 12,4% delež), Avstrije (skoraj 400.000; 8,4% delež), Hrvaške (235.000; 5% delež), Madžarske (več kot 190.000; 4% delež), Češke republike (skoraj 190.000; 4% delež), Nizozemske (več kot 186.000; skoraj 4% delež), drugih azijskih držav (več kot 176.000; skoraj 4% delež), Francije (več kot 166.000; več kot 3% delež) in Združenega kraljestva (skoraj 160.000; več kot 3% delež).

Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer več kot 1,5 milijona, kar predstavlja malo več kot 13 % delež  med vsemi prenočitvami, sledijo gostje iz Italije (skoraj 1,3 milijona; 11% delež), (več kot 1 milijon; 9% delež), Nizozemske (več kot 580.000; 5 % delež), Hrvaške (skoraj 540.000; malo manj kot 5% delež), Češke republike (več kot 510.000; več kot 4% delež), Madžarske (skoraj 500.000; več kot 4% delež), Združenega kraljestva (več kot 440.000; malo manj kot 4% delež), Srbije (več kot 380.000; več kot 3% delež) in Francije (več kot 370.000; več kot 3% delež).

Gostje so največ turističnih prenočitev ustvarili v hotelih,  in sicer več kot 7,3 milijona, kar predstavlja 46 % delež med nastanitvenimi objekti, sledijo zasebne sobe, apartmaji in hiše (več kot 3,2 milijona; skoraj 21 %) ter kampi (več kot 2 milijona; 13 %).

Med občinami po številu ustvarjenih prenočitev prevladujejo gorske (več kot 4,63 milijona prenočitev, kar predstavlja 29% delež), sledijo zdraviliške (več kot 3,44 milijona; 22%) in obmorske (več kot 3 milijone; 19%) občine.

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska panoga z velikim nadaljnjim potencialom rasti. V skupni BDP posredno in neposredno prispeva kar 12,3-odstotni delež, neposredno pa zaposluje 6,5 % delovno aktivnega prebivalstva, je visoko multiplikativna poslovna dejavnost, ki pomembno vpliva na razvoj drugih področij. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z vrsto ukrepov, na Slovenski turistični organizaciji (STO) pa s številnimi razvojnimi in promocijskimi aktivnostmi uresničujemo vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5* doživetja in cilje, ki smo si jih skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom zastavili v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

V prvi polovici strateškega obdobja nam je v slovenskem turizmu uspelo postaviti rasti v pravo zaporedje nadpovprečne letne rasti prihodov, višje letne rasti prenočitev in najvišje letne rasti prilivov iz izvoza potovanj. Že v letu 2018 smo izpolnili strateške cilje glede števila prihodov in prenočitev, pred nami pa je cilj uresničitve vrednosti izvoza potovanj v višini 3,7 do 4 milijarde evrov.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT: »Podatki o turističnem obisku v letu 2019, ki smo jih prejeli s strani Statističnega urada Republike Slovenije, so potrditev, da so naši ukrepi in aktivnosti zastavljeni pravilno. Zabeležili smo uspešno, rekordno turistično leto. Razveseljiv je podatek o 5% povečanju turističnega obiska ter preko 6% višjega števila tujih turistov v primerjavi s predhodnim letom. Zabeleženih je bilo več kot 15,7 milijonov prenočitev. To so podatki, s katerimi se že uresničujejo nekateri zastavljeni strateški cilji. V Sloveniji smo se zavezali k trajnostni rasti slovenskega turizma. Naša vizija poudarja 5-zvezdična doživetja, dobro počutje in osebne koristi. Zato je pomembna kakovost turistične ponudbe ter zadovoljstvo turistov in lokalnega prebivalstva, kar postavljamo pred številčne, statistične podatke. Spremljamo, v kolikšni meri se turisti vračajo na posamezne destinacije in ali se doba njihovega bivanja podaljšuje. Tovrstni podatki so pomembni za sprejemanje poslovnih načrtov in nadaljnjih usmeritev.«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z vrsto ukrepov, Slovenska turistična organizacija pa s številnimi razvojnimi in promocijskimi aktivnostmi v tesnem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega turizma uresničujeta vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5* doživetja. Slovenska turistična organizacija tudi v prihodnje aktivnosti usmerja v uresničevanje višje dodane vrednosti v turizmu in predstavitev Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Mag. Maja Pak, direktorica STO: »Številne aktivnosti, ki smo jih v lanskem letu izvedli v sodelovanju z deležniki slovenskega turizma, se odražajo v dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije, vrsti priznanj, izpostavljenosti na lestvicah, v medijih in digitalnem okolju ter dobrih rezultatih leta 2019. V času sprememb na globalni ravni bomo za doseganje cilja višje dodane vrednosti v turizmu in uresničevanja vizije zelene butične Slovenije morali še okrepiti napore v razvojnih, promocijskih in trženjskih aktivnostih. Že z začetkom letošnjega leta pomembno nadgrajujemo projekte na področju trajnostnega razvoja slovenskega turizma in vzpodbujamo razvoj edinstvenih doživetij višje dodane vrednosti za zahtevne goste. Še bol fokusirano izvajamo aktivnosti na izbranih trgih in med izbranimi nišnimi ciljnimi skupinami. Posebno pozornost v vseh razvojnih in promocijskih aktivnosti pa namenjamo gastronomiji kot osrednji dvoletni tematiki slovenskega turizma s ciljem pozicioniranja Slovenije kot vrhunske in mednarodno prepoznavne gastronomske destinacije

Po podatkih Svetovne turistične organizacije UNWTO je bila lani na svetovni ravni rast turističnih prihodov +4 % (+6 % v letu 2018), skupno število prihodov pa 1,46 milijarde. Tudi v Evropi je bila rast turističnih prihodov +4 % (+6 % v letu 2018), medtem ko je bilo vseh mednarodnih turističnih prihodov v Evropo 742 milijonov. Po podatkih Eurostat je število turističnih prenočitev v EU lani doseglo 3,2 milijarde, kar ja za 2,4 % več kot leto prej (+2,2% rast v letu 2018). Število prenočitev v EU konstantno narašča od leta 2009, predvsem na račun tujih turistov. Evropska potovalna komisija (ETC) za letošnje leto napoveduje skoraj 3% rast turističnih prihodov na svetovni ravni in skoraj 2% v Evropi.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji