Dobri letošnji rezultati in turistične napovedi zasedenosti pred prihajajočimi prazniki

Objavljeno: 19.12.2019

Nazaj na novice

Dobri letošnji rezultati in turistične napovedi zasedenosti pred prihajajočimi prazniki

Slovenske turistične destinacije in ponudniki poročajo o prazničnem decembrskem vzdušju in dobrih napovedih pred prihajajočimi novoletnimi prazniki, kar bo prispevalo k odličnemu zaključku letošnje turistične sezone. Odlično zasedenost si obetajo tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih.

Dobri letošnji rezultati in turistične napovedi zasedenosti pred prihajajočimi prazniki

LJUBLJANA

po začasnih podatkih SURS so obiskovalci Ljubljani prvih desetih mesecih ustvarili 1.961.328 prenočitev, kar je 4,5 odstotka več kot v prvih desetih mesecih lanskega leta. Oktobra 2019 je bilo ustvarjenih 189.828 prenočitev, kar je za 8 % manj glede na oktober 2018 (začasni podatki SURS). Število prenočitev novembra lahko ocenimo na podlagi TIC statistike, ki zajema 20 ljubljanskih hotelov in dva hostla: novembra letos so obiskovalci ustvarili 132.761 prenočitev, približno enako kot v istem obdobju lani.

V Ljubljani decembra tradicionalno opravijo največ prenočitev Italijani – decembra lani 23,9 %, sledili so obiskovalci iz Avstrije (6,4 %) in Hrvaške (6,4 %) ter drugih azijskih držav (6,1 %).

Po podatkih TIC statistike, ki zajema 20 ljubljanskih hotelov in dva hostla, je bilo prenočitev od 1. do 15. 12. 2019 4,9 % manj kot v tem obdobju lani, s tem da so domači obiskovalci letos opravili 7,6 % prenočitev več kot lani v prvi polovici decembra, tuji gostje pa 5,7 % manj. Zasedenost sob v tem obdobju je bila 67,4 %. 

MARIBOR

Turistični rezultati na področju prenočitev in prihodov gostov v Mariboru so pozitivni, saj je njihova rast ponovno višja od rasti na vseslovenski ravni (4 % rast prenočitev in 6 % rast prihodov gostov): od januarja do oktobra 2019 je bilo v Mariboru zabeleženih 400.691 prenočitev, kar je 6 % več kot v enakem obdobju lani, in 177.799 prihodov gostov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani. Razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci je 11/89, povprečna doba bivanja v mestu Maribor je 2,06 dni. Porast obiska turistov v Turistično informacijskem centru Maribor je 13 %.

Glede na pretekla leta v decembru pričakujejo največ pričakujejo gostov s Hrvaške, Srbije, Madžarske Avstrije in Nemčije. V letošnjem letu od januarja do novembra pa je največ gostov, ki so v Mariboru prenočili prišlo iz Nemčije, Poljske, Hrvaške, Italije in Avstrije.

BLED

Za konec leta na destinaciji Bled tradicionalno pričakujejo največ gostov iz Italije, Nemčije, Velike Britanije, ZDA in iz azijskih držav. Razmerje med domačimi in tujimi gost ostaja 92:7 odstotkov v korist tujih gostov.

V 10 mesecih letošnjega leta je Bled obiskalo 459.392 turistov, ki so ustvarili 1.052.457 prenočitev. Največ prenočitev se ustvarili gostje iz Nemčije, Velike Britanije, ZDA, Italije, Nizozemske in Madžarske.

PORTOROŽ/PIRAN

Obisk destinacije Portorož & Piran je bil že lani rekorden, ko so v občini Piran v celem letu dosegli 1,9 milijona prenočitev. Letos so podatki za enajst mesecev še boljši. Od januarja do konca novembra so zabeležili 1.789.000 prenočitev. Domači gostje so ustvarili največ, 30 % vseh prenočitev. Med tujci so na prvih mestih Avstrijci (15 %), Italijani (10 %), Nemci (10 %) in Madžari (5 %). Opažamo velik porast gostov s Češke, Slovaške in Poljske.

Za praznike si obetajo dobro zasedenost, podobno kot lani. Za božič so hoteli običajno okoli 60% zasedeni, nato pa se število gostov postopoma zvišuje do polne zasedenosti hotelov za Silvestrovo. Pričakujemo največ domačih (nekje 25-30 %), italijanskih in avstrijskih gostov.

KOPER

Po trenutnih podatkih so do vključno meseca novembra v letu 2019 zabeležili nekaj manj kot 100 tisoč prihodov in več kot 280 tisoč prenočitev. Kar se tiče zasedenosti turističnih nastanitev, so na območju Mestne občine Koper od maja do septembra 2019 zabeležili 66 % povprečno zasedenost hotelskih obratov, v poletnih mesecih, to je v juliju in avgustu, pa se je le ta gibala med 80% in 90%.

V času božično-novoletnih praznikov pričakujejo največ italijanskih gostov in domačih gostov. Sicer med gosti v destinaciji Koper prednjačijo domači gostje, sledijo jim Italijani, Avstrijci, Nemci, Čehi, Madžari, Španci in Francozi ter pripadniki drugih narodnosti.

BOHINJ

V Bohinju do vključno novembra beležijo nekaj več kot 688.000 prenočitev, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Porast so zabeležili skoraj v vseh mesecih, še posebej pre in po glavni poletni sezoni (junij 35 % in oktober 31 %). Dolžina bivanja je 2,7 dni. Največ gostov je domačih (23 %), od tujih pa je največ Nemcev (17 %), Čehov 9%, Nizozemcev 7% in gostov iz Velike Britanije (5 %) 

Povprečna doba bivanja za novo leto je 3 noči, prevladujejo pa Slovenci. Od tujih gostov je precej Italijanov in Madžarov. Pričakujejo, da bodo v prazničnih dneh kapacitete dobro zasedene, trenutno pa se še najde kakšna prosta soba.

KRANJ

Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije se je v zadnjih petih letih število turistov v Kranju podvojilo. Povprečna letna rast števila prihodov in povprečna letna rast števila prenočitev je bila več kot 20 %. Glede na trende letošnjega leta pričakujejo 70,000 prihodov ter 120.000 prenočitev. Rast števila prihodov in prenočitev povečuje tudi prilive s strani turistične takse, povečuje pa se tudi turistična potrošnja v Mestni občini Kranj. Povprečen turist, ki v Kranju prespi, na dnevni ravni potroši okrog 60€,  dnevni obiskovalci pa v poprečju 29€. Iz podatkov, ki jih vodijo v Turistično informativnem centru je razvidno, da največ naših tujih gostov prihaja iz naslednjih držav: Nemčija, Italija, Velika Britanija, Španija in Francija.  Digitalni mediji pa kažejo, da je večina uporabnikov iz Slovenije, tujci, ki predstavljajo približno 20% delež, pa so iz Hrvaške, Italije, Nemčije in Srbije, na spletni strani še ZDA in Avstrije. Od gostov, ki v destinaciji tudi prenočijo, je 93% tujcev. Nekoliko drugačna je slika obiskovalcev v Turistično informativnem centru Kranjska hiša, kjer je delež tujih obiskovalcev 32%.

CELJE

Do konca oktobra je v Celju zabeleženih 64.771 prenočitev. V primerjavi z istim obdobjem lani, je porast prenočitev za kar 18 %. V decembru je zasedenost  v namestitvah v Celju 50 %, pričakuje pa se porast do konca decembra. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 40 % domačih in 60 % tujih gostov, od tega največ nemško govorečih, gostov iz italijanskega in hrvaškega trga.

CERKLJE

Število prenočitev se je od lanskega leta v Cerkljah povečalo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo letos vključno z oktobrom zabeleženih 84.932 prenočitev, v lanskem letu v enakem obdobju je bilo zabeleženih 79.524 nočitev. Tudi število prihodov turistov se je letos povečalo v enakem obdobju (januar – oktober) za približno 1.500. Zasedenost turističnih nastanitev je skozi celo leto približno 30 %. Največ turistov med novoletnimi prazniki pričakujejo iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Češke. Seveda pa tudi domače. Razmerje v prenočitvah med domačimi in tujimi gosti je približno 20 : 80.

IDRIJA

Vzdušje na destinaciji Idrija je bilo letos tako med turisti, kot med samimi turističnimi ponudniki zelo pozitivno in vzpodbudno, saj je v letu 2019 v Idrijo prispelo kar 14,8 % več gostov, ki so v destinaciji ostali več kot en dan, kot od januarja do oktobra lani. Tako so ponudniki nastanitev zabeležili v letošnjem letu 9,5 % več prenočitev. V Idriji se je za 22,9 % povečalo število nastanitvenih kapacitet na strani zasebnikov na podeželju.

Največ gostov, ki ostanejo na destinaciji več kot en dan še vedno prihaja iz Slovenije, sledijo pa jim gostje iz Italije, Nemčije in Francije. Število italijanskih gostov je v letošnjem letu na destinaciji Idrija še naraslo, saj so v začetku leta 2019 na italijanskem trgu intenzivno oglaševali tako na lokalnih radijskih postajah, kot tudi na digitalu. Občuten je bil tudi porast nizozemskih gostov ter avstrijskih gostov

V mesecu decembru pričakujejo podobno število in strukturo gostov kot v letu 2018, predvsem goste iz Slovenije, Italije in Nemčije.

RADOVLJICA

V Radovljici so tudi to leto zaznamovali odlične rezultate na področju turizma. Znova se lahko pohvalijo z rekordno turistično sezono. Letos bodo prvič v Občini Radovljica presegli magično mejo 300 tisoč prenočitev na letni ravni. Po statistiki se je 50 % vseh prenočitev ustvarilo v kampih. Kar 96 % vseh prenočitev ustvarijo gostje iz tujine. Na prvem mestu so gostje iz Nemčije, potem sledi Nizozemska, Belgija, Italija, Francija, Češka. Torej evropski trg je še vedno za nas najbolj pomemben trg.

TRŽIČ

Letošnja turistična sezona bo tudi za Tržič zgodovinska, saj bodo prvič, odkar je Slovenija samostojna država, zabeležili več kot 20.000 prenočitev, večinoma tujih turistov.

PODČETRTEK

Turistična destinacija Podčetrtek se lahko pohvali še z enim izjemnim letom turističnih presežkov. To je plod odličnega sodelovanja Občine Podčetrtek, Turizma Podčetrtek in Term Olimia. Do zdaj so v letu 2019 našteli že več kot 400.00 prenočitev v Termah Olimia in pri zasebnih ponudnikih.

V letu 2019 so našteli že več kot 400.000 prenočitev pri njihovem največjem ponudniku Termah Olimia in mnogih zasebnih ponudnikih prenočitev. Prek agencijskih storitev TIC-a je destinacijo obiskalo 2500 ljudi, ki so jih prepričale turistične atrakcije, edinstvena doživetja in lepote Obsoteljsko-kozjanskih krajev. Na prireditvah, ki jih je pripravil TIC, so našteli več kot 15.000 obiskovalcev. V Termah Olimia so prav tako zadovoljni z letom 2019, saj so število nočitev povečali za 5,4 %, število kopalcev pa za 4 %. Zelo dober zaključek pričakujejo od bližajočih se praznikov: »Naše kapacitete bodo ponovno več kot odlično zasedene, pripravljamo različne dogodke, tako da se bodo naši gosti odlično počutili,« razlaga direktor Term Olimia Florjan Vasle. Terme Olimia naj bi do konca leta ustvarile več kot 375.000 prenočitev, 23,5 milijona evrov prihodkov in več kot 2,4 milijona evrov čistega dobička.

ŠKOFJA LOKA

V letu 2019 je bilo do vključno oktobra na Škofjeloškem zabeleženih 22.096 prihodov in 58.819 prenočitev, kar predstavlja 11 % porast prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018.

Vzdušje na Škofjeloškem je v letošnjem decembru zelo radostno. Turistične nastanitve imajo v času Božiča in Silvestrovega zasedene sobe, predvsem s strani italijanskih, francoskih, hrvaških in madžarskih gostov. Po evidenci obiska TIC-a je razmerje med domačimi in tujimi gosti v decembru približno 88 % domačih gostov in približno 12 % tujih gostov.

ROGAŠKA SLATINA

V Rogaški Slatini do konca novembra beležijo 46.616 gostov in 251.810 prenočitev. V primerjavi z letom 2018 v enakem obdobju beležimo rast 2,9 % gostov in 3,5 % prenočitev. Lanska zasedenost vseh nastanitev je bila 42,2 %, do novembra je zasedenost 44,32 %.

V Rogaški Slatini v mesecu decembru pričakujejo več slovenskih gostov, ruskih in italijanskih turistov. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 35,5 % domačih gostov in 64,5 % tujih gostov.

SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ (SSNZ)

Tudi v SSNZ beležijo dobre rezultate v tem letu. V obdobju od januarja do konca novembra so zabeležili 3,3 % rast prihodov tujih gostov in 2,1 % rast prenočitev tujih gostov, med katerimi beležijo pozitivno rast iz glavnih emitivnih trgov Nemčije in Avstrije in malenkostni padec italijanskih gostov.

Po podatkih Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so se slovenska naravna zdravilišča tudi za letošnjenovoletne praznike odlično pripravila.

Spodaj so zbrani komentarji iz posameznih slovenskih naravnih zdravilišč. Posazmenzne ponudbe pa najdete na spletni strani posameznega zdravilišča. 

TERME ČATEŽ

V času najbolj pričakovanih praznikov v letu v Termah Čatež beležijo dobro zasedenost naših kapacitet v Čatežu kot tudi na slovenski obali (Koper in Portorož). Trenutno je v adventnem času prostih še nekaj sob in apartmajev, medtem ko so kapacitete praktično polno zasedene na prehodu starega v novo leto. Kot že vrsto let do sedaj so tudi letos povpraševanja zelo kratkoročna in rezervacije v zadnjem hipu. Utrip najdaljše noči bodo v Termah Čatež preživeli predvsem gostje iz Italije, Hrvaške, Srbije, Slovenije. Poleg gostov v hotelih in apartmajih bomo tudi letošnje božično-novoletne dneve gostili številne kampiste, ki bodo pri nas z avtodomi in v prazničnem vzdušju preživeli decembrske praznike.

TERME DOBRNA

V času božičnih in novoletnih praznikov so v Termah Dobrna, v vseh prenočitvenih kapacitetah, torej v Hotelu Vita, Hotelu Park in Vili Higiea, preko 90-odstotno zasedeni. Kot v preteklem letu, tudi letos pričakujejo več tujih kot domačih gostov. Med tujimi gosti, ki bodo pri nas počitnikovali, prevladujejo nemški in italijanski gostje, sledijo avstrijski in hrvaški gostje.

TERME KRKA

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev Term Krka, ki združujejo tri slovenska naravna zdravilišča: Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice in obmorski center Talaso Strunjan, je od januarja do septembra 2019 znašala 29,9 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Skupni doseženi prihodki Hotelov Term Krka so višji kot pretekla leta.

 Božične in novoletne termine imajo v vseh hotelih že skoraj polno zasedene, pričakujejo pa še rezervacije v zadnjem hipu. Večina gostov v prazničnem času prihaja iz Slovenije in Italije, sledijo gostje iz Avstrije in Rusije, Hrvaške in Srbije.

SAVA TURIZEM

Ocenjeno število prihodov v letu 2019 je preko 370.000 prihodov gostov in okoli 1.100.000 prenočitev. Rast turističnega prometa 2019 v prvih desetih mesecih je nekoliko več kot 5 %. Zasedenost v letu 2019 je primerljiva z lanskim letom. Slovenski trg predstavlja 42 % gostov in tuji trgi 58 % gostov.

Na vseh Sava Hotels & Resorts destinacijah bo animacijski program med praznikih zimsko in praznično obarvan.  V prazničnem obdobju meseca decembra pričakujemo največ turistov iz: Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Italije, Velike Britanije.

TERME OLIMIA

V Termah Olimia so tudi v letošnjem letu izredno zadovoljni z zasedenostjo v času božično-novoletnih praznikov, saj so polno zasedeni, prostih je le še nekaj mest v hotelih in apartmajih med tednom. V skladu s pričakovanji tudi v letošnjem letu v času silvestrovanja prevladujejo italijanski gostje, takoj za njimi so gostje iz Avstrije in Nemčije, sledijo hrvaški gostje in seveda domači gostje.

TERME PORTOROŽ

V obdobju  1. januarja do 30. novembra beležijo približno 4 % rasti števila prihodov, ob približno enakem številu prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar nakazuje na to, da se gostje večkrat odločijo za krajši oddih.

Med božičem in novoletnimi prazniki so trenutno zasedeni že 75 %, napovedujejo pa 90-odstotono zasedenost. Največ bo italijanskih in avstrijskih gostov, sledijo jim domači gostje, gostje iz Nemčije in ruski gostje. Razmerje med domačimi in tujimi gosti v navedenem obdobju je 9:1, prevladujejo tuji gostje.

TERME ZREČE

V 11-mesečju leta 2019 so v Termah Zreče realizirali 101.170 prenočitev, kar je sicer 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2018. V opazovanem in primerjanem obdobju so zabeležili 2 % več tujih gostov in ustvarili 2 % več prihodkov od prodaje. Tuji gostje – med njimi največ iz držav bivše Jugoslavije, Madžarske, Nemčije, Italije in Avstrije – so ustvarili 40 % vseh nočitev.

Trenutno so kapacitete v Termah Zreče v času božično – novoletnih počitnic zasedene skoraj 85 %, kar boljše kot v istem obdobju lani, gostili bodo 33 % slovenskih in 64 % tujih gostov. Med tujci bo največ Nemcev, Hrvatov, Madžarov, Italijanov, Rusov in Avstrijcev. Gostje bodo v povprečju bivali 4 dni oz. 3 noči. Glede na povpraševanja pa pričakujejo v naslednjih tednih še kar nekaj rezervacij.

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji