Aktualne objave Slovenske turistične organizacije

Slovenska turistična organizacija tako (STO) budno spremlja  dogajanje zvezi s pojavom koronavirusa na globalni ravni, v Evropi in Sloveniji. V želji za čim boljšo obveščenost, na tej strani zbirno podajamo informacije pristojnih slovenskih ministrstev, zdravstvenih organizacij ter drugih mednarodnih institucij.  

Slovenska turistična organizacija vse aktualne informacije v zvezi s koronavirusom vključuje v TTA novice, sporočila za javnost in jih objavlja na poslovnih straneh portala www.slovenia.info. Oglejte si najbolj aktualne informacije.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 3.4.2020

Spoštovani kolegi in kolegice,

Napovedi o vplivu krize na turizem zaradi širitve koronavirusa se zaostrujejo iz dneva v dan. Po zadnjih napovedih Tourism Economics bo upad mednarodnih prihodov na globalni ravni 40% ob predpostavki, da bodo strogi ukrepi trajali do junija. OECD ocenjuje padec letne rasti BDP za 2 odstotni točki vsak mesec, zaradi česar bo prišlo do zmanjšanja razpoložljivih sredstev gospodinjstev in posledično njihove potrošnje za približno tretjino. Ukrepi in prepovedi, ki so jih sprejeli v več kot 150 državah, so nujni za zajezitev virusa,  hkrati se je zaradi omejitev na vseh področjih turizem zaustavil. V Evropi je pričakovana izguba 10 milijonov delovnih mest in 552 milijard $ turističnega BDP (vir: WTTC). Kdaj bodo države dosegle prelomno točko širitve virusa in kako se bo virus širil naprej in vplival na prihodnjo gospodarsko in turistično dejavnost, je negotovo.

Vendar nekaj je gotovo že danes: turizem po koronavirusu ne bo enak, kot smo ga poznali pred krizo. Pomembno se bo spremenilo nakupno vedenje turistov in njihove vrednote. Turisti bodo vsaj na začetku več potovali doma ali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem. Še pomembneje kot do sedaj bo zagotavljanje varnosti in zdravja na potovanjih. Pomemben del priprave na okrevanje pa bo prilagoditev ponudbe spremenjenim okoliščinam, ki ji bo turist lahko zaupal ter jasno, intenzivno in ciljno trženje.

Kako pomembna je priprava na čas po okrevanju, kažejo tudi včerajšnja priporočila Svetovne turistične organizacije, ki zajema 23 priporočenih ukrepov državam za pomoč turizmu pri ohranjanju delovnih mest in podporo podjetjem, ki so v tem trenutku ogrožena. Vlada RS je že sprejela vrsto ukrepov za podporo podjetjem in prebivalstvu, določeni ukrepi se za turizem še pripravljajo.

Na Slovenski turistični organizaciji smo se v teh tednih preusmerili na digitalno komuniciranje, odlična platforma Teams nam omogoča zelo učinkovito delo in srečanja z vami preko spleta. Promocijske in razvojne aktivnosti smo prilagodili in prilagajamo razmeram.  V aprilu začenjamo z webinarji za tuje organizatorje potovanj v osmih državah, ki bodo nadomestili načrtovane poslovne dogodke. Tujim organizatorjem potovanj bomo, skupaj s turističnim gospodarstvom, predstavili slovenski turizem, destinacije in produkte.  Na družbenih omrežjih sledilce spodbujamo k inspiraciji in sanjarjenju o Sloveniji in načrtovanju obiska v prihodnosti v okviru kampanje #StayHome #TravelTomorrow.  Na STO delimo tudi navdihujoče zgodbe, pozitivne, inovativne, dobrodelne pobude in ideje ponudnikov slovenskega turizma v okviru kampanje #OstaniDoma, s katero bi radi v drugi fazi spodbudili Slovence, da dopustujejo v Sloveniji, kupujejo slovensko hrano, podpirajo domače ponudnike in podjetnike. Z veseljem bomo delili tudi vaše navdihujoče zgodbe.  V naslednjem tednu bomo objavili spremembo razpisa za promocijo za 35 vodilnih destinacij, da promocijo čimbolj prilagodimo spremenjenim razmeram.

Spoštovani kolegi in kolegice. V naslednjih tednih bodo razmere še posebej težke. Vzdržimo, hkrati pa se skupaj  čimbolje  pripravimo na čas okrevanja. Stik s trgom moramo negovati ves čas. Ostati moramo v zavesti partnerjev in turistov ter utrditi njihovo zaupanje z drugačnim pristopom, ki bo naslovil njihove nove potrebe. Trendi kažejo, da je  zgodba zelene trajnostno usmerjene Slovenije za individualna doživetja še kako pravilna. Držimo se naše zgodbe in se pripravimo na drugačni turizem. Ostanite zdravi.

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije

 

V nadaljevanju preberite:


I. Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO
II. Informacije o aktualnih ukrepih Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa
III. Aktualne objave in napovedi ključnih mednarodnih in domačih institucij
IV. Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu

Več

Koronavirus: ukrepi in aktivnosti STO in slovenskega turističnega gospodarstva

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 27.3.2020

Spoštovani kolegi in kolegice,

Razmere so se v zadnjih dveh tednih močno spremenile. Svet se je zaradi pandemije znašel v vrtincu negotovosti. Po vsem svetu naj bi bilo okuženih že več kot pol milijona, v Evropi več kot 190.000 ljudi. Pričakujemo lahko občutno težje gospodarske posledice kot smo jim bili priča pri dosedanjih krizah.

Po oceni OECD situacija zaradi širitve koronavirusa za globalno gospodarstvo pomeni večji šok kot finančna kriza 2008/2009. Dejstvo je, da je turizem med najbolj ogroženimi panogami, posledice pa bo čutil še vrsto let. Kot je včeraj izpostavil WTTC, bi v globalnem turizmu brez dela lahko ostalo kar 75 milijonov, v Evropi 10 milijonov ljudi. Slednje bi pomenilo zmanjšanje BDP evropskih držav v skupni vrednosti več kot 500 milijard evrov. Kriza naj bi med evropskimi državami najbolj intenzivno prizadela Nemčijo, Italijo, Francijo in Združeno kraljestvo, ki se umeščajo med najpomembnejše emitivne trge slovenskega turizma. Po predvidevanjih WTTC bo virus v letošnjem letu v primerjavi s predhodnim letom vplival na upad mednarodnih potovanj v višini 25 %, kar je enako izgubi treh mesecev mednarodnih potovanj, ob predpostavki, da se kriza konča v treh mesecih. UNWTO je danes objavil, da se pričakuje upad prihodov na globalni ravni v povprečju za 20-30%, pri tem bodo razlike v posameznih državah. Močno so prizadete številne dejavnosti v turizmu kot so hotelirstvo, turistične agencije, poslovni in kongresni turizem, gastronomija. Raziskava Skift kaže, da je kar 96 % podjetij organizacijo mednarodnih poslovnih potovanj odpovedalo ali prestavilo na kasnejši termin.


Tudi v Sloveniji je turizem med panogami, ki so zaradi krize najbolj na udaru, predvsem zaradi lege ob kriznem žarišču in zaradi visokega deleža tujih turistov. Kot kaže analiza STR, je že v začetku marca v primerjavi z enakim obdobjem lani, zabeležen kar 68 % upad zasedenosti turističnih kapacitet, trenutno pa je večina turističnih kapacitet zaprtih. Pričakujemo lahko nadpovprečno zmanjšanje turističnega prometa, po oceni EF se bo število zaposlenih v turizmu zmanjšalo od 15 do 30%.


Zavedamo se, da bo okrevanje dolgotrajno, trajalo bo več let, po nekaterih napovedih tudi do 5 let, odvisno od časa zajezitve virusa in obvladovanja kriznih razmer. Prav zaradi tega so velikega pomena obsežni ukrepi držav za zaščito zdravja ljudi po eni strani ter ukrepi za pomoč gospodarstvu in ljudem po drugi strani. Vlada RS je ta teden predstavila prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu  (protikorona paket) v vrednosti dveh milijonov evrov, pripravlja pa tudi naslednji paket pomoči.

Tudi na STO smo naše promocijske in razvojne aktivnosti prilagodili situaciji, spremenili smo razpise za sofinanciranja za podjetja in vodilne destinacije. Poslovne dogodke smo prestavili večinoma v drugo polovico leta, že aprila pa bomo začeli z webinarji za tuje organizatorje potovanj. Ocenjujemo, da bodo spremembe potrebne tudi v organizaciji dogodkov, zato pripravljamo nove poslovne modele, ki bodo temeljili na digitalnem pristopu tudi na tem področju. V pripravi je promocijska akcija za domači trg za počitnikovanje doma. Številne so vzpodbude za kupovanje slovenskega, lokalnega in sezonskega. Tudi na STO podpiramo te vzpodbude, vabimo vas, da se pridružite tudi vi.

V slovenskem turizmu smo že večkrat dokazali, da v težkih časih znamo stopiti skupaj. To dokazuje tudi včerajšnje širše srečanje predstavnikov gospodarstva po Skype-u, kjer smo se informirali o stanju na posameznih področjih ter dogovorili, da se še bolj povežemo pri pripravi in nato izvedbi vseh potrebnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Na STO bomo spremljali dogajanje in vas obsežno in redno informirali o posledicah pandemije, o ukrepih, spremembah ter vas sproti vabili k sodelovanju. #PovezaniSmoMočnejši. #OstaniDoma, Slovenija.


Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije
 


V nadaljevanju preberite: 

I.      Informacije o aktualnih ukrepih Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa; 
II.     Aktualne napovedi ključnih mednarodnih in domačih institucij;

III.    Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu.

Več

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem 

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 20.3.2020

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) vas želimo ažurno obveščati o najpomembnejših ukrepih in aktivnostih za blažitev negativnega vpliva koronavirusa na slovenski turizem. Pred vami je četrto obvestilo, v katerem povzemamo zakonodajni paket, ki ga je sprejela Vlada RS ter aktualne uredbe in priporočila, ki ključno vplivajo na poslovanje slovenskega turističnega gospodarstva. Posebej izpostavljamo ukrepe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO.

V globalnem in slovenskem turizmu smo danes priča situaciji, kot je do sedaj nismo poznali. Virus je v turizmu povzročil globalno krizo, najostrejše restrikcije in ustavil potovanja. Vrata so zaprle znamenitosti, hoteli, restavracije, smučišča, muzeji, agencije... Dejansko se je ustavil svetovni, evropski in slovenski turizem. Predvsem pa je virus v turizem prinesel negotovost glede njegovega trajanja in vpliva. Svetovni in potovalni turistični svet (WTTC) je objavil napoved, po katerem je v globalnem turističnem sektorju ogroženih do 50 milijonov delovnih mest, virus pa bi v letošnjem letu lahko vplival na upad mednarodnih potovanj v višini kar 25 odstotkov in posledično zmanjšanju števila delovnih mest v turizmu med 12 in 14 odstotki. Kako dolgo bo trajalo okrevanje svetovnega gospodarstva po virusu je negotovo. Vendar: turizem se je ustavil samo začasno. Turizem je panoga, ki krize občuti med prvimi in intenzivno, vendar tudi panoga, ki okreva relativno hitro in s tem pomembno prispeva k okrevanju celotnega gospodarstva. Svetovna turistična organizacija, Evropska potovalna komisija in druge ugledne mednarodne institucije s področja turizma poudarjajo velik pomen turizma pri odgovornem ravnanju za zajezitev širitve virusa in aktivno vlogo turizma pri ponovnem okrevanju globalnega in nacionalnih gospodarstev. Turizem je gospodarska panoga, ki pomembno prispeva k gospodarski rasti, proračunskim prilivom in zaposlitvam, predvsem pa odgovorna dejavnost, ki na prvo mesto postavlja varnost, zdravje in dobro počutje ljudi. Pomembno je, da z odgovornim ravnanjem do sebe, naših najdražjih, zaposlenih in vseh v družbi prispevamo k zajezitvi virusa. 

Čas je za odgovorno ravnanje, da bi že jutri v slovenskem turizmu lahko ponovno odprli vrata domačim in tujim gostom in prispevali k oživitvi gospodarstva. V teh za slovenski turizem zelo težkih časih si na Slovenski turistični organizaciji in gospodarskem ministrstvu prizadevamo za hitro in učinkovito ukrepanje za blažitev negativnih posledic virusa. V nadaljevanju navajamo ukrepe, ki so vam v ta namen na voljo že danes, spremljajte tudi ukrepe, ki jih gospodarsko ministrstvo v pomoč gospodarstvu in turizmu še pripravlja.

Da bi v najkrajšem času in učinkovito premagali virus vabimo, da se pridružite pozivu #ostanidoma in pozivu Svetovne turistične organizacije: »Ostani doma – potuj jutri« (Stay home – but travel tomorrow!) tudi vi.

STO se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu odzvala tudi z vrsto drugih ukrepov in aktivnosti in sicer je:

1. izvedla spremembo dveh aktualnih javnih razpisov  za sofinanciranje v podporo promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in vodilnih destinacij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov;

2. povečala sredstva za promocijo STO za slovenske turistične agencije in organizatorje potovanj za dodatnih 70.000 eur na 200.000,- eur;

3. prilagodila predstavitve STO na tujih trgih; izvedbo dogodkov v skladu z razmerami STO prestavlja na kasnejše termine in uvaja tudi druge oblike sodelovanja z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami kot so webinarji, dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje oz. t.i. salles calls; 

4. prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje z okrepitvijo intenzitete oglaševanja v drugi polovici leta;

5. izvedena bo dodatna promocija na domačem trgu; v pripravi je tržno-komunikacijska kampanja za domačega gosta za vzpodbujanje počitnikovanja doma v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom;

6. okrepila razvojno-izobraževalne aktivnosti s ciljem čim večje učinkovitosti promocijskih in razvojnih aktivnosti v obdobju okrevanja v turizmu; nadaljujejo se projekti povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu (Zelena shema slovenskega turizma, Slovenia Unique Experiences oz. 5-zvezdična doživetja, pozivi Sejalec in Snovalec);

7. redno obvešča vse javnosti o vplivih in ukrepih posledično vpliva koronavirusa.

Več

Javni razpis v podporo slovenskim turističnim podjetjem prilagojen novim razmeram na trgu

Objavljeno: 20.3.2020

STO je 28.2.2020 objavila nov javni razpis, s čemer je približala podjetjem možnost sofinanciranja manjših promocijskih projektov in izvedbo projektov tudi na domačem trgu. Danes, 20. marca, je STO objavila spremembe odprtega javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letošnjem letu. Zaradi napovedanih sprememb turističnih tokov je STO prilagodila eno izmed  ključnih meril javnega razpisa: promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone na način, da bo z maksimalnim številom točk  po tem merilu (25 točk) nagradila tiste, ki bodo izvajali promocijo izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali  večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja.

STO je tudi povečala vrednost javnega razpisa in sicer z 431.294,55 evrov na 650.000 evrov, s čemer bo omogočila podporo do 65 projektom.

Podaljšani so tudi roki oddaje vlog in sicer se prvi rok za oddajo vlog 2.4.2020 podaljša na oddajo do 15.4.2020 do 24:00 ure, drugi rok 4.6.2020 pa na 10.6.2020 do 24:00 ure.

Več

Uporabite kreativo #ostanidoma Slovenija na vašem Facebook profilu

Objavljeno: 19.3.2020

Na Slovenski turistični organizaciji smo ob situaciji vezani na širjenje Covid-19 in s ciljem pozivanja ljudi, da se zavedajo resnosti situacije in ostanejo doma, na Facebook Frame Studio dodali kreativo prepoznavnega srčka z napisom #OSTANIDOMA SLOVENIJA, ki jo lahko uporabite na vaši Facebook profilni fotografiji.

Kako dodati kreativo srčka na Facebook profilno fotografijo?

1. Kliknite na povezavo.

2. Vnesite besedno zvezo »OSTANI DOMA SLOVENIJA« in izberite kreativo od uporabnika  (by Feel Slovenia) in jo uporabite.

3. Določite si lahko tudi čas uporabe, kjer si določite želeno obdobje uporabe profilne fotografije na vašem Facebooku.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 13.3.2020

Situacija posledično širitve koronavirusa (COVID-19) v Sloveniji postavlja turistično panogo pred številne izzive. Po razglasitvi epidemije s strani Vlade RS veljajo uredbe in priporočila, ki ključno vplivajo na poslovanje slovenskega turističnega gospodarstva.

Spoštovani kolegi in kolegice, 

slovenski turizem se v zadnjih tednih sooča s stanjem, ki ni primerljivo z nobenim do sedaj. Virus, poimenovan COVID-19, spreminja naša življenja in poslovanje. V zadnjih dneh smo priča drastičnemu upadu povpraševanja, odpovedim najpomembnejših dogodkov v globalnem in slovenskem turizmu, vrata zapirajo hoteli, igralnice in globalno prepoznane turistične ikone naše dežele, ukinjajo se stiski rok…

Turizem je panoga, ki je na krizne razmere še posebej občutljiva. Izkušnja tokratne krize bo zagotovo močno zaznamovala panogo, vplivala bo na vedenje ljudi, na odnose, na poslovanje. 

Na Slovenski turistični organizaciji spremljamo situacijo in skupaj z vami prilagajamo aktivnosti predvidenim razmeram na trgih: v aktualna javna razpisa za podjetja in destinacije smo vključili možnost izvedbe aktivnosti na domačem trgu, povečali smo sredstva v podporo promocije turističnih agencij in organizatorjev potovanj, prilagodili smo dinamiko globalne digitalne kampanje, predstavitve na tujih trgih fokusiramo na obdobje po umiritvi situacije, v stalnih stikih smo s tujimi organizatorji potovanj, še večjo pozornost posvečamo razvojno-izobraževalnim aktivnostim, skupaj z vami pa bomo izvedli tudi promocijske aktivnosti za domačem trgu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo številne ukrepe za podjetja, ki jih boste našli v nadaljevanju.

Za analizo stanja in opredelitev ukrepov so izredno dragocene vaše informacije, za katere se vam zahvaljujemo. Dogajanje bomo spremljali in analizirali ves čas krize in vas redno obveščali o situaciji. V stiku smo z ETC, WTTC, UNWTO in ostalimi institucijami.

V teh razmerah pozivam vse, da ohranimo človeško bližino in nujno fizično distanco. To je edini način za zajezitev širjenja virusa. Od časa zajezitve bodo odvisne tudi posledice v turizmu. Zato upoštevajmo vsa priporočila in ukrepe, naslednji tedni bodo težki in odločilni.

​V nadaljevanju vabim k branju aktualnih informacij. Vabim vas, da tudi v prihodnje spremljate vse naše objave v novičnikih, na družbenih omrežjih in posebnih straneh portala slovenia.info, namenjenih koronavirusu in nas o stanju in aktivnostih v vaši destinaciji ali podjetju ažurno obveščate. 


Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta se na situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove odzvali z vrsto ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje škodljivih posledic za slovenski turizem.

Več

Za sredo, 18. marca, napovedani izid prvega Michelinovega vodnika za Slovenijo prestavljen na kasnejši termin

Objavljeno: 12.3.2020

Michelin, Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so po tehtnem premisleku sprejeti odločitev, da se za sredo, 18. marca, napovedani in zelo pričakovani dogodek Michelin Star Revelation Slovenija 2020 preloži na poznejši datum. Posledično je tudi razglasitev seznama najboljših slovenskih restavracij, uvrščenih v prvi Michelinov vodnik za Slovenijo, prestavljena na kasnejši termin. Točen datum bo objavljen naknadno.

I FEEL SLOVENIA night in poslovna konferenca Texas Feels Slovenia v Dallasu prestavljena na jesen

Objavljeno: 10.3.2020

Slovenija je v začetku leta sklenila partnerstvo več institucij z NBA klubom našega Luke Dončića. V okviru partnerstva predvidena prva tekma pod imenom I FEEL SLOVENIA night in promocijske aktivnosti, ki naj bi se odvile v okviru tekme Dallas Mavericks - Denver Nuggets, je na predlog Slovenije prestavljena na kasnejši termin v NBA sezono 2020/2021. Tekma jutri zvečer 11. marca bo, ameriška televizija ESPN pa jo bo prenašala po celotnem ozemlju ZDA, vendar brez intenzivne promocije Slovenije. Zaradi negotovosti, ki jo prinaša širitev koronavirusa in pričakovanega upada potovanj s strani ameriških turistov v Evropo ter vse bolj restriktivnih priporočilnih ukrepov pristojnih organov so vse institucije Slovenska turistična organizacija (STO), Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM), Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), Turizem Ljubljana ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve, po tehtnem premisleku in posvetovanju s ključnimi deležniki so že v ponedeljek, 9. marca, sprejele odločitev, da se izvedba poslovne konference Texas Feels Slovenia z delavnico slovenskega turizma, ki naj bi potekala dan po tekmi, 12. marca, prestavi na poznejši termin, ko bo svetovni trg v fazi okrevanja ter bomo lahko ponovno intenzivirali promocijske aktivnosti. 

Več

Prilagojene tržno-promocijske aktivnosti STO v luči širitve koronavirusa

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 6.3.2020

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove skrbno spremljamo ter smo v stalnem kontaktu s slovenskim turističnim gospodarstvom in ključnimi institucijami doma in v tujini. Skladno s programom dela 2020/2021 izvajamo aktivnosti na izbranih emitivnih trgih, upoštevajoč ukrepe držav, organizatorjev dogodkov in aktualno situacijo na posameznem trgu.

Več

Aktualno stanje in priporočila glede koronavirusa

Obvestilo slovenskemu turističnemu gospodarstvu

Objavljeno: 28.2.2020

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) intenzivno spremljamo situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove. Promptno smo se odzvali s spremembo aktualnih javnih razpisov STO in prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma. Spremljamo tudi položaj v sosednji Italiji in smo v stalnem kontaktu s predstavništvi STO v tujini in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) ter spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje (MZ) in drugih pristojnih institucij.

Več

Spremembe aktualnih javnih razpisov STO

Objavljeno: 6.3.2020

Na Slovenski turistični organizaciji smo se na razmere v turizmu promptno odzvali s spremembo aktualnih javnih razpisov. Ukrep sofinanciranja aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije na tujih trgih je razširjen z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Danes (6.3.2020) je objavljen nov javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. STO je sofinanciranje projektov promocije turističnih produktov Slovenije turističnim podjetjem na tujih trgih razširila na dodatno možnost izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrovPrvi rok za oddajo vlog je do 2. 4. 2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4. 6. 2020, do 24:00 ure.

 

Objavljeno: 28.2.2020

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer na globalnih trgih, ki vplivajo tudi na izvedbo aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in destinacij je STO 28. februarja 2020, objavila spremembe in dopolnitve odprtega javnega razpisa za sofinanciranje vodilnih destinacij ter prilagodila sofinanciranje promocijskih aktivnosti turističnih podjetij. Spremembe v razpisih so izvedene s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev morebitnega zmanjšanja prihoda tujih gostov.

Prvi ukrep je namenjen podpori turističnim podjetjem. Zato je STO objavila zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, s ciljem prilagoditve razpisnih pogojev nerazporejenih finančnih sredstev po zaključenem 1. roku oddaje vlog, v vrednosti 431.294,55 evrov. Sofinanciranje projektov promocije turističnih produktov Slovenije turističnim podjetjem na tujih trgih bo razširila z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu, hkrati pa bo zmanjšala vstopno vrednostno mejo odobritve projektov, iz 20.000 evrov brez DDV na 10.000 evrov brez DDV. Promocija slovenskega turizma v tujini ostaja prioritetna naloga STO, v trenutnih razmerah pa je pomembna tudi krepitev povpraševanja domačega gosta. Prvi rok oddaje vlog bo v začetku aprila 2020.

Drugi ukrep prestrukturiranja sofinanciranja aktivnosti promocije turistične ponudbe je namenjen vodilnim turističnim destinacijam Slovenije. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti na tujih trgih so razširjene z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu in dodatno promocijo preko zunanjega oglaševanja. Na podlagi teh sprememb in dopolnitev sta nova roka za oddajo vlog: 12. 3. 2020, do 24:00 in 13. 5. 2020, do 24:00.

Več

Aktualno stanje in priporočila glede koronavirusa

Objavljeno: 25.2.2020

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) situacijo s širjenjem koronavirusa in njegovim vplivom na turistične tokove skrbno spremljamo. Intenzivno spremljamo tudi položaj v sosednji Italiji in smo v stalnem kontaktu s predstavništvom STO v Italiji in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvom za zunanje zadeve ter spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje (MZ) in drugih pristojnih institucij.

Za lažji pregled si oglejte zbir informacij in priporočila pristojnih institucij.

Več

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 18.2.2020

Spremljajte objave tudi drugih inštitucij 

Informacije glede koronavirusa se dnevno spreminjajo. Oglejte si tudi aktualne objave in napotke pristojnih slovenskih in mednarodnih inštitucij. 

Informacije v zvezi s koronavirusom

Informacije v zvezi s koronavirusom

Več

Objave pristojnih slovenskih inštitucij o koronavirusu

Spremljajte tudi informacije pristojnih slovenskih ministrstev, zdravstvenih organizacij ter drugih pristojnih slovenskih institucij.

Objave pristojnih slovenskih inštitucij o koronavirusu

Več

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Spremljajte objave ključnih mednarodnih institucij o situaciji glede koronavirusa.

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Več

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Spremljajte priporočila za zmanjšanje možnosti okužbe in širitve koronavirusa.

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju