Spremljajte tudi objave in napotke slovenskih inštitucij 

Oglejte si aktualne objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pristojnih ministrstev in drugih organizacij v Sloveniji v zvezi s koronavirusom.

Javno življenje v Sloveniji zastalo

Objavljeno: 30.3.2020

Od polnoči v Sloveniji velja Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine, gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Objavljeno: 16.3.2020

Po razglasitvi epidemije, 12. marca, je od 16.3.2020 v Sloveniji zaprtih večina javnih prostorov, med drugim tudi turistične znamenitosti, muzeji, knjižnice, galerije, gostinski obrati, nastanitve, wellness centri. Odprti ostajajo le trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Kljub temu priporočamo uporabo spletnih storitev (npr. nakupovanje preko spleta, poslovanje preko spletne banke ipd.).

Za natančnejše informacije preverjajte spletne strani posameznih ponudnikov in aktuale objave o ukrepih posameznih destinacij.

Od 16.3.2020 velja tudi začasna prepoved javnega prevoza potnikov. Ustavljen je javni potniški avtobusni in železniški promet, prevoz z gondolami in vzpenjačo. Dovoljeni so le avtotaksi prevozi pod posebnimi pogoji. 

Od 17.3.2020 je ustavljen tudi ves letalski promet na ljubljanskem letališču. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin,

Objavljeno: 30.3.2020

Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površin, gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Obišči stran

Vlada sprejela #protiKoronapaket

Objavljeno: 29.3.2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, velikim družinam, upokojencem, prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Obišči stran

Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Objavljeno: 24.3.2020

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji.

Obišči stran

Več o protikorona paketu tudi na povezavi

Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

Objavljeno: 20.3.2020

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Obišči stran

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

Objavljeno: 20.3.2020

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

Obišči stran

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusapodročju

Objavljeno: 20.3.2020

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020
Ukrepi so določeni v:
- Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
- Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Obišči stran

Obvestilo za slovenske državljane v tujini

Objavljeno: 18.3.2020

Ministrstvo za zunanje slovenske državljane, ki bi se radi vrnili v Slovenijo, a jim je to zaradi trenutnih omejitev onemogočeno, poziva naj pošljejo svoje podatke preko spletnega obrazca.

Obišči stran

Razmere na mejnih prehodih in sosednjih državah

Ministrstvo za zunanje zedeve (MZZ) odsvetuje vsa potovanja. 

Objavljeno: 25.3.2020

Italija

Vstop v Slovenijo iz Italije je mogoč na širih kontrolnih točkah: Škofije, Vrtojba, Fernetiči in Krvavi Potok (Krvavi Potok je odprt le od 5:00 do 23:00). Vstop v Slovenijo posameznikom, ki niso slovenski državljani, je omogočen ob predložitvi dokazila, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem testu na prisotnost COVID-19, ki kaže negativen izvid.

Od 23.3.2020 je ponovno odprt mednarodni mejni prehod Robič. Nadzorna točka je odprta med 5.00 in 23.00 uro. Vsi ki prestopajo mejo, morajo imeti ustrezno potrdilo, ki ga prejmejo na posoških občinah Bovec, Tolmin ali Kobarid.

V primeru, da tega dokazila ni moč predložiti, bo vstop v Slovenijo dovoljen le tistim, katerih izmerjena telesna temperatura bo nižja od 37,5 °C in ne kažejo jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Za slovenske državljane in tujce z začasnim ali stalnim prebivališčem v Sloveniji ukrep ne velja. Več informacij.

Prav tako je ustavljen ves vlakovni potniški ter mednarodni avtobusni promet med Italijo in Slovenijo. Ustavljen je tudi tovorni promet (kjer končna destinacija ni Slovenija), razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Avstrija

25. marca 2020 je v veljavo stopil Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni.

Vsi manjši mejni prehodi med Slovenijo in Avstrijo so zaprti. Vstop v Slovenijo je mogoč preko večjih mejnih prehodov: Bonisdorf – Kuzma, Langegg – Jurij (med 6.00 do 21.00 uro), Mureck – Trate, Radlpaß – Radlje, Sicheldorf – Gederovci, Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta), Spielfeld (Bundesstraße) – Šentilj (hitra cesta) (med 6.00 in 21.00 uro), Bad Radkersburg – Gornja Radgona, Karawankentunnel (A11) – Karavanke (A2), Loibltunnel – Ljubelj, Wurzenpass – Korensko sedlo (med 5.00 in 23.00 uro), Grablach – Holmec (med 5.00 in 21.00 uro) in Lavamünd – Vič (med 5.00 in 23.00 uro). 

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:

 • je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
 • ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Isto velja za državljane Republike Slovenije in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Hrvaška

Meja je zaprta za ves potniški promet.

Na Hrvaškem morajo vsi, ki prihajajo z območja Bele krajine in Dolenjske v obvezno karanteno. Za vse, ki prihajajo iz preostalih delov Slovenije, pa v 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

Madžarska

Meja je zaprta za potniški promet. Izjema so dnevni migranti z obmejnih območij in madžarski državljani, ki se vračajo domov. Za tovorni promet meja ostaja odprta. 

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do sedaj pojavila v zvezi z epidemijo Koronavirusa COVID-19.

Obišči stran

Objavljeno: 22.3.2020

Pregledna karta mejnih prehodov na cestnem omrežju v Republiki Sloveniji

 

Obišči stran

Objavljeno: 24.3.2020

Hrvaška

Hrvaška je razširila seznam držav, katerih potniki morajo po vstopu na Hrvaško v samoizolacijo za 14 dni. Ukrep obvezne karantene velja za vse, ki prihajajo iz Bele krajine in Dolenjske. Za potnike iz ostalih delov Slovenije velja samoizolacija. (Vir: twitter MZZRS)

Avstrija

Vstop v Avstrijo je možen s predložitvijo zdravniškega potrdila o negativnem testu na koronavirus. Potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni. Brez potrdila lahko vstopijo avstrijski državljani in osebe s stalnim prebivališčem, ki bodo po vstopu v Avstriji ostali14 dni v samoizolaciji. (Vir: twitter MZZRS)

Objavljeno: 19.3.2020

Avstrija

Avstrija 20.03. ob 00:00 uvaja poostreni mejni režim na meji s Slovenijo.

Zaenkrat velja, da se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, hkrati s Slovenijo se bodo uvedli tudi na meji z Madžarsko.

Okvirno to pomeni, da bo vstop v Avstrijo možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je test na koronavirus (COVID-19) negativen, potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni. Tranzit čez Avstrijo je dovoljen vendar BREZ postanka.

Obišči stran

Objavljeno: 18.3.2020

Italija

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00. Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Obišči stran

Hrvaška

Ob polnoči Hrvaška zapira svoje meje za potniški promet.

Prepoved ne velja za čezmejne delavce in druge izjeme. Državljanom EU bodo omogočili vrnitev domov. Osebe bodo na Hrvaško lahko vstopile ob potrdilu notranjega ministra in Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Obišči stran

Avstrija

Avstrija bo 19.03.2020 ob 00:00 uvedla nadzor na meji z Nemčijo. Na meji se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico in Lihtenštajnom. Ukrepi se bodo izvajali predvidoma do 7.04.2020.

Obišči stran

 

Objavljeno: 17.3.2020

Hrvašla

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki so določeni v prilogi C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. Odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri in velja do preklica.

Vsi potniki naj za nujna potovanja uporabijo mejne prehode za mednarodni promet. Določbe sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določajo pravice uporabnikov do prehoda državne meje izven mejnih prehodov (prehodna mesta in točke, kmetijski vložki), ostajajo v veljavi. (Vir: Ministrstvo za notranje zadeve)

Avstrija

17.3.2020 ob polnoči Avstrija zapira 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo, na naslednjih mejnih prehodih prometni režim ostaja do nadaljnjega nespremenjen: Kuzma - Bonisdorf, Jurij - Langegg, Mureck – Tate, Radelj - Radlpaß, Gederovci - Sicheldorf, Šentilj (avtocesta) - Spielfeld (Autobahn), Šentilj (železnica) - Spielfeld (Bahnhof), Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße), Gornja Radgona - Bad Radkersburg, Karavanke (A2) - Karawankentunnel (A11), Ljubelj - Loibltunnel, Korensko sedlo - Wurzenpass, Holmec - Grablach in Vič -Lavamünd. (Vir: FB Slovensko veleposlaništvo na Dunaju)

Deželni glavar Predarlske (Vorarlberg) Wallner je 17. marca ob 12. uri za tamkajšnje občine/okraje Lech, Zürs, Stuben, Klösterle, Warth in Schröcken razglasil TAKOJŠNJO KARANTENO do predvidoma 3. 4. 2020. Omenjenih območij ne sme nihče več zapustiti, kakor tudi vanje ne vstopiti.

 

Objavljeno: 16.3.2020

Ministrstvo za zunanje zedeve (MZZ) odsvetuje vsa potovanja. Države hitro zapirajo letališča, tudi v regiji, in omejujejo možnost vstopa v države tudi državljanom Slovenije.

Spremljajte aktualne objave MZZ na povezavi.

Italija

Med Slovenijo in Italijo je ustavljen tudi tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Hrvaška

Na Hrvaškem morajo vsi, ki prihajajo z območja Bele krajine in Dolenjske v 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

Madžarska

16. marca ob 24:00 Madžarska zapira vse meje za vstop vsem tujcem (tudi Slovencem), razen državljanom Madžarske. Kopenski transport blaga ostaja nespremenjen. Letališče v Budimpešti bo zaprto za vse tujce, razen za Madžare.

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 15.3.2020

V skladu z dogovorom na seji Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Obišči stran 

Ustavljen mednarodni potniški promet med Slovenijo in Italijo

Objavljeno: 12.3.2020

Mejo z Italijo lahko prehajajo državljani RS, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS, ter tovorni promet, katerega končna destinacija je Slovenija. (Vir: twitter vladaRS)

Začasna prekinitev železniškega potniškega prometa in avtobusnih povezav z Italijo

Z 11. marcem je začela veljati začasna prekinitev železniškega potniškega prometa med  Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Mednarodni in maloobmejni vlaki vozijo le do oziroma iz postaje Sežana. Prekinitev prometa velja od 11. marca 2020, od 18.00 do preklica. SŽ-Potniški promet, d.o.o. bodo v času prekinitve prometa zagotavljale povezave po veljavnem in objavljenem voznem redu od oz. do postaje Sežana. V času veljave prepovedi SŽ-Potniški promet, d.o.o. na relaciji med postajama Sežana in Opčine/Villa Opicina ne zagotavlja nadomestnega prevoza. Za zaščito zaposlenih in potnikov v železniškem prometu so na SŽ sprejeli vrsto preventivnih ukrepov.

Obišči stran

Zaradi zapore meje z Italijo, so do nadaljnjega odpovedane tudi vse mednarodne avtobusne povezave med Slovenijo in Italijo. Za več informacij pokličite INFO center LPP na tel. št. 1991 in spremljajte novice.

Obišči stran 

GoOpti ustavlja vse prevoze v povezavi z Italijo
Družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa od 12. marca do vključno 3. aprila ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. Od ponedeljka, 16. marca, so odpovedani tudi vsi prevozi znotraj države ter na relacijah s Hrvaško in Avstrijo.

Obišči stran

Priporočila ljubljanskega letališča

Še vedno veljajo priporočila Ljubljanskega letališča potnikom, ki potujejo prek tega letališča, da se vnaprej pri prevozniku oz. na prodajnem mestu, kjer ste kupili vozovnico, pozanimajo o statusu leta. Potnikom, ki prihajajo z območja z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnosti koronavirusa svetujejo, da se o pogojih potovanja predhodno posvetujejo s prevoznikom. Priporočajo tudi upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za letalske potnike. Več informacij je na voljo na spletni strani ljubljanskega letališča.

Obišči stran

Od polnoči začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih

Objavljeno: 19.3.2020

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Obišči stran

Prepoved zračnega prometa

Objavljeno: 16.3.2020

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada RS izdala Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.

Odlok velja od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do 30. 3. 2020 (do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.

Obišči stran

Podrobnejše informacije spremljajte na spletni strani letališča Ljubljana.

Obišči stran 

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 15.3.2020

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:
- prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
- lekarne;
- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
- kmetijske prodajalne;
- bencinske servise;
- banke;
- pošte;
- dostavne službe;
- trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Obišči stran

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev najdete na povezavi.

Poziv slovenskim državljanom, da preložijo potovanja v tujino

Objavljeno: 14.3.2020

Države zaradi omejevanja širjenja koronavirusa omejujejo prehode meja. Po Evropi in drugih državah sveta je okrnjen tako letalski kot potniški in železniški promet. Zato se državljane Slovenije poziva, naj preložijo potovanja v tujino. (vir: Ministrstvo za zunanje zadeve)

Slovenija razglasila epidemijo v primeru koronavirusa

Objavljeno: 12.3.2020

Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom danes razglasila epidemijo. Odredba o razglasitvi epidemije velja od 18. ure. Aktiviran je tudi državni načrt.

Danes je potekala tudi videokonferenca ministrov za zdravje EU in evropske komisarke za zdravje in evropskim komisarjem za krizno upravljanje. Evropski center za nadzor bolezni je predstavil najnovejšo oceno tveganja in priporočila za obvadovanje koronavirusa. Virus se nezadržno hitro širi in na mestu so vsi ukrepi, da z njimi skušamo preprečiti širjenje virusa.

Slovenija je že sprejela ukrepe:

 • zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov
 • omejevanje prehoda na meji z Italijo
 • umirjanje javnega življenja
 • delo na domu.

Obišči stran

Potovalni nasveti slovenskim državljanom zaradi prepovedi vstopa v ZDA

Objavljeno: 12.3.2020

Vsem slovenskim državljanom, ki se začasno nahajajo v ZDA, Ministrstvo za zunanje zadeve svetuje, da se nemudoma vrnejo v Republiko Slovenijo. Slovenskim državljanom v ZDA svetujejo, da spremljajo medije in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Prav tako naj bodo pripravljeni na morebitne zamude zaradi ukrepov v povezavi z omejevanjem virusa.

Obišči stran

V Sloveniji bo razglašena epidemija

Objavljeno: 12.3.2020

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes na novinarski konferenci povedal, da bomo v Sloveniji na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasili epidemijo. Aktivirala se bo Civilna zaščita Republike Slovenije, ki sicer že zdaj sodeluje, z odredbo ministra za zdravje pa bo svoje naloge lahko izvajala bolj učinkovito. Vlada je sprejela tudi sklep o začasnem zaprtju vrtcev in šol.

Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da se na mejah s Slovenijo vzpostavljajo različni sistemi nadzora, ki pa so namenjeni ohranjanju javnega zdravja in zdravja posameznikov. Potniki naj to upoštevajo. Na slovensko-hrvaški meji nastajajo dolge vrste tovornih vozil, ministrstvo s sosednjo Hrvaško intenzivno rešuje nastale razmere. V zvezi s predsedniškim dekretom v ZDA o ukinitvi vseh letalskih povezav z Evropo Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja vse, ki se odpravljajo v ZDA, naj svojo namero opustijo, vse, ki so zdaj v ZDA, pa poziva, naj si čim prej zagotovijo najhitrejšo pot domov.

V zvezi z vse več vprašanji o povrnitvi stroškov odpovedi potovanj je Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve razložil, da je razglasitev epidemije oziroma pandemije dovoljšen razlog za sprožitev ustreznih postopkov pri zavarovalnicah in organizacijah za varstvo potrošnikov za povrnitev stroškov že vplačanih potovanj.

Obišči stran

Informacije Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o ukrepih vpliva koronavirusa

Objavljeno: 12.3.2020

MGRT že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo je MGRT pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

1. Opredelitev takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju.

2. Opredelitev strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitev ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Z namenom iskanja možnosti interventnih ukrepov in seznanitve z aktualnim stanjem v slovenskem gospodarstvu, izmenjave mnenj in predlogov ukrepov, se je dne 24. 2. 2020 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sestal z nekaterimi predstavniki gospodarstva in turizma. Ugotovljeno je bilo, da novi koronavirus že vpliva na slovenski turizem, kar se kaže v zmanjševanju števila rezervacij in odpovedi potovanj.

Na podlagi zaključkov tega sestanka so bili oblikovani številni ukrepi, med njimi s področja turizma:

 • S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo Vodilnim destinacijam, ki so prejemnice sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc predlagali, da naj izvajajo usposabljanja s področja kriznega managementa in kriznega komuniciranja ter usposabljanja, ki bodo pomagala prebroditi težave in omogočila lažje okrevanje turističnega gospodarstva.
 • S strani MGRT in STO bomo skupno pripravili dopis tujim strokovnim javnostim in mednarodnim institucijam ter združenjem, da je Slovenija varna in zdrava turistična destinacija.
 • Slovenska turistična organizacija je objavila spremembe dveh javnih razpisov tako, da je dodala sofinanciranje aktivnosti promocije na domačem trguza dodatnih 70.000 EUR je povečala razpis za sofinanciranje promocije za turistične agencije/organizatorje potovanj. Predstavništva STO v tujini so okrepila aktivnosti za tuje partnerje. Prav tako je STO prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje in izvedbo načrtovanih tržno-promocijskih aktivnosti. Dodatno bo izvedenih nekaj aktivnosti promocije na domačem trgu. Jeseni bo potekala Akademija za trženje v turizmu, na kateri bo poudarek na intenzivni promociji in kakovosti storitev.

 

Obišči stran

Obvestilo kupcem turističnih aranžmajev

Objavljeno: 12.3.2020

Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologjio, Tržnega inšpektorata RS, Evropskega podjetniškega centra in Združenja turističnih agencij so ocenili, da bodo v najkrajšem možnem času preučili nastalo situacijo s katero se srečujejo plačniki potovanj pri posameznih potovalnih agencijah. Namreč, turistični aranžmaji so odpovedani zaradi upoštevanja pravil glede okužb s koronavirusom.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da poiščejo pravne podlage v okviru predlaganih možnosti. O nadaljnjih postopkih bo javnost obveščena v naslednjih dneh.

Obišči stran

 

Zapore mejnih prehodov z Republiko Italijo na glavnih in regionalnih cestah

Objavljeno: 12.3.2020

Direkcija za infrastrukturo je v skladu z Odredbo Vlade RS o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), vzpostavila ustrezno prometno signalizacijo na določenih kontrolnih točkah na mejnem območju cestnih povezav z Republiko Italijo in zaprla vse ostale cestne mejne prehode.

Obišči stran

Od 18. ure 11. marca začeli veljati odredbi o pogojih vstopa v Slovenijo iz Italije in izvajanju preventivnih zdravstvenih dejavnosti

Objavljeno: 11.3.2020

Minister za zdravje je v skladu z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) 11. marca izdal dve novi odredbi – določitev pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije in pogojev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev ter specialističnih pregledov in posegov – in posodobljeno odredbo o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih.

Kontrolne (vstopne) točke na mejnem prehodu med Italijo in Slovenijo

Vzpostavljenih je šest (6) kontrolnih (vstopnih) točk: Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Ostale cestne povezave z Italijo bodo zaprte. Kontrolne točke in zapore na cestah bodo označene z ustrezno prometno signalizacijo. Kontrolo vstopa izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.

Potniški vlak med Italijo in Slovenijo

Med Italijo in Slovenijo vlakovni potniški promet ne bo potekal.

Osebe, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča

Vstop v državo iz Italije v Slovenijo bo tujemu državljanu dovoljen, če bo imel dokazilo o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim bo izkazal negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti biti starejše od treh dni. Če oseba tega dokazila ne bo imela, se ji bo vstop dovolil le, če bo njena telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne bo kazala jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Obišči stran

Vlada sprejela sklep o izvajanju kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo

Objavljeno: 10.3.2020

Vlada je na dopisni seji 10. marca sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo 11. marca 2020 začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije.

Obišči stran

Prepovedano pristajanje zrakoplovov z ogroženih območij na slovenskih letališčih 

Objavljeno: 10.3.2020

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes podpisala sklep, ki prepoveduje pristajanje zrakoplovov z ogroženih področij.

Ministrstvo za zdravje je predlagalo začasno prepoved pristajanja vseh pristankov zrakoplovov iz italijanskih letališč, ki se nahajajo na ogroženih območjih (italijanske pokrajine: Lombardija, Benečija, Emilija – Romanja, Piemont, Marken), Kitajske, Južne Koreje in Irana zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19. S sklepom se prepoved uveljavlja takoj. 

Obišči stran

Aktivacija elektronskega naslova za vsa vprašanja glede ukrepov MGRT na temo koronavirusa

Objavljeno: 10.3.2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je vezano na vprašanja glede ukrepov za obvladovanje situacije vpliva koronavirusa na področju gospodarstva in turizma vzpostavilo elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, ki je namenjen zgolj vprašanjem na to temo.

Kanal je ministrstvo vzpostavilo z namenom, da bodo vsa vprašanja in nejasnosti pregledno zbrani na enem mestu. Ob tem ministrstvo prosi za razumevanje in potrpežljivost pri čakanju na odgovore, saj pričakujejo veliko zanimanje, še posebej v prvih dneh.

Ministrstvo pojasnjuje, da bo v kratkem na spletnem portalu www.gov.si objavilo tudi razdelek z natančnejšimi pojasnili in usmeritvami za gospodarstvo in turizem, za lažje razumevanje pa bodo objavljena tudi najpogostejša vprašanja in odgovori. Ob tem naprošajo, da posamezniki in podjetja še pred pošiljanjem vprašanj najprej preverijo, ali odgovori že obstajajo.

Svet za nacionalno varnost sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom 

Objavljeno: 9.3.2020

 

V ponedeljek, 9. marca, je Svet za nacionalno varnost na seji sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, med njimi tudi:

 • Na Letališču Jožeta Pučnika se bo uvedel sistem merjenja telesne temperature, preučili pa bodo tudi uvedbo ukrepov na kopenski meji z Italijo.
 • Vsi športni dogodki in druge prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev, se bodo izvedele brez gledalcev, med njimi tudi pokal Vitranc in smučarski skoki v Planici. 
 • Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.
 • Inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.
 • Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji se spremeni, in sicer se meja s 500 oseb zniža na 100. Uredba bo začela veljati z 10. marcem.

 

Obišči stran

Skoraj milijarda evrov ukrepov za obvladovanje posledic koronavirusa

Objavljeno: 9.3.2020

V ponedeljek, 9. marca, je potekal Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa na gospodarstvo in turizem. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je predstavil osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je k reševanju pristopilo z dvostopenjskim sistemom. Določilo je takojšnje interventne ukrepe, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju, in opredelilo strateške ukrepe za vzpostavitev oz. preoblikovanje dobaviteljskih verig, s čimer lahko podjetja tudi dolgoročno zmanjšajo odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Obišči stran

Minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Objavljeno: 8.3.2020

V soboto, 7. marca, je Ministrstvo za zdravje izdalo odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-»COVID 19). Odredba je začela veljati 7. marca ob 19. uri.
Odredba je objavljena na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje.

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

Slovenska naravna zdravilišča pripravljena na morebitne primere okužbe

Objavljeno: 

V slovenskih naravnih zdraviliščih (SSNZ) so včeraj, 27. februarja, pripravili sestanek z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje. Zdravilišča pripravljena in seznanjena s postopki ob morebitnih primerih okužbe v zdraviliščih. Karantena zdravilišč in hotelov ni predvidena.

Obišči stran 

Vlada RS o  stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa 

Objavljeno: 27.2.2020

Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Zelo pomembno je, da smo pripravljeni na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe. Do danes do 12. ure v Republiki Sloveniji nimamo potrjenega nobenega primera.

Vlada je odločila, da se zaradi ureditve motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa, za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, iz državnih blagovnih rezerv uporabijo določeno število zaščitnih mask, respiratorjev, kombinezonov, rokavic in praškov za razkuževanje. Ministrstvo za zdravje za namen preprečitve morebitnega izbruha oz. širjenja koronavirusa v Sloveniji pripravlja ukrepe za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, ki bi lahko prišli v stik za morebitno obolelimi osebami.

Obišči stran

Minister Počivalšek s predstavniki gospodarstva in turizma o koronavirusu

Objavljeno: 24.2.2020

Minister Zdravko Počivalšek se je sestal s ključnimi deležniki na področju gospodarstva in turizma z namenom izmenjave informacij o posledicah epidemije koronavirusa. Preučili so trenutno stanje in vplive koronavirusa tako na slovensko gospodarstvo kot tudi turizem ter zasnovali priporočila, ki bodo predstavljena na Vladi Republike Slovenije.

Obišči stran

Koronavirus v Italiji 

Objavljeno: 24.2.2020

V Italiji je trenutno čez 200 okuženih s koronavirusom. Italijanska vlada je z odlokom deželam,  kjer je zabeležena prisotnost virusa, naložila sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa. Slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve pa je izdalo nekaj priporočil za slovenske državljane, ki nameravajo potovati na rizična območja.

Obišči stran 

Sporočilo za javnost Kranjske Gore glede izvajanja preventivnih ukrepov glede okužb s koronavirusom v Italiji

Kranjska Gora pozorno spremlja dogajanje v Italiji in situacijo glede okužb z novim koronavirusom poimenovanim SARS-CoV-2.

Obišči stran 

 

Spremljajte objave tudi drugih inštitucij 

Informacije glede koronavirusa se dnevno spreminjajo. Oglejte si tudi aktualne objave in napotke Slovenske turistične organizacije in pristojnih mednarodnih inštitucij. 

Informacije v zvezi s koronavirusom

Informacije v zvezi s koronavirusom

Več

Aktualne objave STO o vplivu koronavirusa in ukrepih

STO skrbno spremlja dogajanje zvezi s pojavom koronavirusa na globalni ravni, v Evropi in Sloveniji. Vabljeni k spremljanju novic.

Aktualne objave STO o vplivu koronavirusa in ukrepih

Več

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Spremljajte objave ključnih mednarodnih institucij o situaciji glede koronavirusa.

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Več

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Spremljajte priporočila za zmanjšanje možnosti okužbe in širitve koronavirusa.

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju