Spremljajte tudi objave in napotke slovenskih inštitucij 

Oglejte si aktualne objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Vlade RS, pristojnih ministrstev in drugih organizacij v Sloveniji v zvezi s koronavirusom.

Vlada sprejela spremembo odloka, ki se nanaša na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih

Objavljeno: 6. 5. 2021

Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Več

Na letališčih se priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije

Objavljeno: 3. 5. 2021

Vlada je sklenila,  da se za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu (splošne izjeme) na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

Več

 

Sprostitve na področju storitvene in gostinske dejavnosti

Objavljeno: 29. 4. 2021

Vlada RS se je zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju. V tako imenovanih rumenih statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se za goste nastanitvenih obratov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba), obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno. Sprememb v tako imenovanih oranžnih statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska ni. Odlok začne veljati 3. maja 2021 in velja do vključno 9. maja 2021.

Več

 

Vlada sprostila izvajanje nekaterih storitev

Objavljeno: 28. 4. 2021

Vlada je v vseh statističnih regijah  pod pogojem testa  med drugim sprostila nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja. Potrdila je tudi nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF).

Več

 

Ukinitev kontrolnih točk na meji z Avstrijo in Italijo

Objavljeno: 27. 4. 2021

28. aprila 2021 se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Več

 

Sproščanje ukrepov na področju turizma

Objavljeno: 22. 4. 2021

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 je Vlada RS izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije covid-19 z dne 9. aprila 2021.

Več

 

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami, dovoljene prireditve do deset ljudi

Objavljeno: 22. 4. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.

Več

 

Od 19. aprila v osmih regijah omogočena strežba na terasah

Objavljeno: 15. 4. 2021

Vlada je sklenila, da se v osmih oranžnih statističnih regijah od 19. aprila dovoljuje izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih med 7. in 19. uro. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

Več

 

Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev

Objavljeno: 10. 4. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021. Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena. Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi, določene so izjeme. Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Več

 

Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva

Objavljeno: 29. 3. 2021

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021.

Več

 

Zaostritve na meji pri vstopu v Slovenijo

Objavljeno: 28. 3. 2021

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja. Odlok začne veljati 29. marca in velja do vključno 12. aprila 2021.

Več

 

Omejitev gibanja na regije in prepoved zbiranja, izjema le na velikonočno nedeljo

Objavljeno: 28. 3. 2021

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi se uvaja prepoved gibanja oziroma prehajanja med vsemi statističnimi regijami in prepoved zbiranja ljudi. Odlok začne veljati 1. aprila in velja do vključno 11. aprila 2021.

Več

 

Vlada sprejela nove ukrepe za zajezitev večjega števila okužb s koronavirusom

Objavljeno: 28. 3. 2021

Vlada je na 67. redni seji sprejela ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

Več

 

Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo se črta negativni HAG test

Objavljeno: 25. 3. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do 2. aprila 2021.

Več

 

V Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji ponovna omejitev gibanja na regijo, gibanje ponoči omejeno med 22. in 5. uro

Objavljeno: 25. 3. 2021

Vlada je ob slabšanju epidemiološke slike spremenila nekatere omejitvene protikoronske ukrepe. Tri regije se bodo obarvale rdeče – Koroška, Obalno-kraška in Goriška; prehajanje v in izven teh regij bo prepovedano. Omejitev gibanja v nočnem času pa bo po novem veljala med 22. in 5. uro.

Več

 

V pripravi je Zakon o interventnih ukrepih za turizem

Objavljeno: 24. 3. 2021

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je na 8. seji Strokovnega sveta za turizem predstavil ukrepe interventnega zakona za turizem ter Načrt za okrevanje in odpornost na področju gospodarskega razvoja in tehnologije, v okviru katerega lahko gospodarstvo računa na 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev.

Več

 

Odprava omejitev v Obalno - kraški regiji, v Primorsko-notranjski regiji dovoljena strežba jedi in pijač na terasah in vrtovih gostinskih obratov

Objavljeno: 17. 3. 2021

Vlada je na 64. redni seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19. Tako je vlada spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Primorsko-notranjska regija je postala rumena, zato bo odslej tam dovoljena strežba pijače in jedi na gostinskih terasah.

Več

 

Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni

Objavljeno: 11. 3. 2021

Glede na aktualne epidemiološke razmere je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Več

 

Vzpostavitev kontrolnih točk za vstop v Slovenijo

Objavljeno: 5. 3. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 6. marca, uporabljati se začne 8. marca, nekatere določbe (pet izjem za vstop v državo s predložitvijo negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni) pa se začnejo uporabljati 15. marca. 15. marec 2021 je tudi zadnji dan veljavnosti odloka.

Več

 

Zaostritve pri prehajanju zunanje in notranje meje, odprtje teras in vrtov lokalov v dveh regijah

Objavljeno: 5. 3. 2021

Vlada je na včerajšnji seji z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določila, da se sprošča gostinska dejavnost ter strežba na terasah in vrtovih gostinskih obratov, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov in sicer v Posavski in Jugovzhodni statistični regiji. Vlada je izdala tudi Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se ponovno vzpostavljajo kontrolne točke za vstop v Slovenijo, spremembe so tudi pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa, prekinitev karantene je možna šele peti dan po napotitvi.

Več

 

Gospodarsko ministrstvo je poslalo gostincem dodatna pojasnila glede možnosti poslovanja

Objavljeno: 19. 2. 2021

Odlok gospodarskega ministrstva o prepovedi oziroma izvajanju storitev potrošnikom je ves čas enak. Med izjemami pa dovoljuje sodelovanje med pravnimi osebami, npr. za namen izvajanja nudenja malic podjetjem v gostinskih lokalih.

Če je gostinski lokal sklenil pogodbo le z enim podjetjem, lokal ni bil definiran kot javni prostor, zato omejitve zbiranja po odloku ministrstva za notranje zadeve, glede števila oseb v prostoru niso veljale. Seveda je v tem primeru treba spoštovati vsa priporočila NIJZ glede zadrževanja posameznikov v prostoru.

Če pa je gostinec sklenil pogodbo z več podjetji za nudenje malic, postane gostinski obrat javni prostor, kjer pa je treba upoštevati odlok ministra za notranje zadeve o številu oseb, ki se lahko v tistem trenutku zadržujejo na javnem prostoru, v lokalu. To število je bilo več mesecev nič, ta ponedeljek se je število spremenilo v 10, v novembru je bilo to število 6.

Več

 

15. februarja se odpravlja omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi

Objavljeno: 12. 2. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 19. februarja 2021.

Več

 

Odpirajo se nove dejavnosti

Objavljeno: 5. 2. 2021

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021. Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Več

 

Spremembe nekaterih odlokov vlade

Objavljeno: 5. 2. 2021

S spremembami in dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je vlada odpravila omejitve na regije in sklenila, da se v vrtce in osnovne šole vrnejo učenci od 1. do 3. razreda v celotni Sloveniji. Prav tako se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije. Pod določenimi pogoji je dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.

Več

 

Vlada sprejela več odlokov z ukrepi za obvladovanja epidemije COVID-19

Objavljeno: 27. 1. 2021

Vlada je sprejela več odlokov z ukrepi za obvladovanja epidemije COVID-19. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah, se v slednjih ukinjajo posamezne izjeme, ki so se sprostile pretekli teden. Nekatere novosti pa prinaša Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Več

 

Vlada potrdila predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Objavljeno: 26. 1. 2021

Vlada je na dopisni seji 25. februarja med drugim sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Več

 

Prehod iz črne v rdečo fazo za 9 statisičnih regij

Objavljeno: 21. 1. 2021

Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da gredo prihodnji teden v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah, v katerih se sproščajo tudi nekatere storitve. Glede na to, da se na dnevni ravni število okužb zmanjšuje, se sprošča tudi prepoved obratovanja žičniških naprav. 

Več

 

Vlada podaljšala epidemijo 

Objavljeno: 13. 1. 2021

Vlada je podaljšala epidemijo za 60 dni in sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Od 16. januarja velja nova izjema za prehod meje za dvolastnike zemljišč; karantena na domu se lahko prekine tudi s hitrim testom. Na seznam držav člani EU oziroma schengenskega območja je dodana Irska. Na seznamu tretjih držav ni sprememb. Seznam držav članice EU oziroma schengenskega območja (ki velja od 16. januarja 2021) je na voljo na spletni strani Vlade RS. Več informacij o prehajanju meja je na voljo na strani Vlade RS pod razdelkom Prehajanje meja.

Več

 

Vlada je sprejela več odlokov za zajezitev epidemije bolezni Covid-19

Objavljeno: 8. 1. 2021

Obratovanje žičniških naprav se bo od 8.1.2021 naprej ustavilo. V soboto, 9. januarja, ob 00h začne veljati sprememba odloka o prehajanju državne meje, saj se uvaja možnost dokazovanja, da je oseba negativna na covid z obema tipoma testov, tako s hitrimi antigenskimi in PCR-testi. Vlada je odločila, da zaprtje šol in vrtcev podaljša za sedem dni, in sicer do 18. januarja 2021, odprte pa so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. Vlada je sklenila, da se z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, ki začne veljati 9. januarja in bo veljal do vključno 15. januarja, še naprej začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, a ohranja obstoječe izjeme in dodaja še nekatere.

Več 

Državni zbor sprejel #PKP7

Objavljeno: 30.12.2020

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma sedmi protikorona paket (#PKP7) je bil na 55. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejet s 50 glasovi za in 7 proti. Kaj prinaša #PKP7 preberite na spodnji povezavi

Več

 

Omejitve pri prodaji blaga in storitev v času božično novoletnih praznikov

Objavljeno: 23.12.2020

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati v četrtek, 24. 12. 2020, uvaja strožje ukrepe in krajša seznam izjem, ki lahko ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno.

Več

 

Vlada določila izjeme in omejitve med božično-novoletnimi prazniki

Objavljeno: 21.12.2020

Vlada je za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska in z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zmanjšala število izjem glede na trenutno veljavne.

Več

 

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. PKP7.

Objavljeno: 19.12.2020

Kaj sedmi protikorona paket prinaša, preberite na povezavi

 

Vlada sprostila izvajanje določenih dejavnosti do 23. decembra

Objavljeno: 17.12.2020

Vlada je sprostila določenih dejavnosti do 23.decembraNov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od sobote, 19. decembra, omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti v vseh statističnih regijah, v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska, v katerih je epidemiološka slika boljša, pa se dodatno sproščajo tudi nekatere druge dejavnosti.  

Več

Vlada s torkom sprošča nekatere ukrepe

Objavljeno: 14.12.2020

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprostila nekatere ukrepe, in sicer v štirih epidemiološko ugodnih regijah (Gorenjska, Obalno - kraška, Osrednjeslovenska, Goriška) omejitev gibanja med občinami, v vseh statističnih regijah pa izvajanje higienske nege, cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, bančne in zavarovalniške storitve. 

Več

V soboto spremembe rdečega in zelenega seznama držav

Objavljeno: 10.12.2020

V soboto, 12. decembra, začne veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Ukrepi pri prehajanju meje se ne spreminjajo, nekatere spremembe pa so na zelenem in rdečem seznamu držav. Na zeleni seznam, to je seznam držav, kjer je možen vstop brez omejitev in karantene, so dodane nekatere administrativne enote držav članic EU oz. schengenskega območja: Danska: pokrajini Ferski otoki in Grenlandija; Finska: administrativna enota Aland in Norveška: administrativna enota Trøndelag.

Na rdeči seznam (ob vstopu 10-dnevna karantena) je dodana Nemčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija pa sta celotni rdeči. Irska in Islandija nista več na rdečem seznamu, kar pomeni, da sta oranžni (vstop brez omenitev in karantene). Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb.

Več

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Objavljeno: 4.12.2020

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

za 14 dni podaljša uporaba ukrepa, ki je določen v naslednjem odloku:

 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

   

Zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije Covid-19, je vlada sprejela podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Več

Nova izjema za prehod meje in sprtememba na seznamu držav

Objavljeno: 23.11.2020

S spremembo odloka je med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni. Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije bližje prebivališču te osebe. Na rdeči seznam (ob vstopu karantena, razen z negativnim testom ali izjemami) tretjih držav je dodana Kanada.

Odlok začne veljati v ponedeljek, 23. novembra 2020.

Več

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Objavljeno: 17.11.2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija, izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9.999,00 EUR.

Več

Vlada za 30 dni podaljšala epidemijo

Objavljeno: 16.11.2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

Več

Aktualne spremembe ukrepov

Objavljeno: 13.11.2020

13. novembra 2020 se je uveljavil Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, s katerim je:

 • na območju celotne Slovenije prepovedano zbiranje ljudi,
 • prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi,
 • dovoljeno je zbiranje skupini oseb le, če gre za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva.

 

16. novembra 2020 se uveljavi Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki spreminja seznam izjem.

Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2. Če je izvid testa negativen, lahko karanteno prekine. Testiranje sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. 

16. novembra 2020 se uveljavi tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Od tega datuma dalje velja splošna prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom, razen za opredeljene izjeme kot so npr. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, lekarne, tržnice, bencinske servise, banke, zavarovalne storitve, pošte, dostavne službe.

Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

Vlada sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6)

Objavljeno: 10.11.2020

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.

Več

 

Podaljšanje ukrepov in omejitev 

Objavljeno: 5.11.2020

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da podaljša ukrepe in omejitve iz odlokov.

Več

Vlada sklenila podaljšati ukrepe iz odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Objavljeno: 30.10.2020

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sklenila, da se na podlagi strokovne ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 podaljša veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Sprejela je tudi Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Več

Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami

Objavljeno: 25.10.2020

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 25. oktobra izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (torej v torek, 27. oktobra 2020). 

Več informacij in izjeme 

Omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 23.10.2020

Vlada je sprejela dodatne ukrepe za zajezitev koronavirusa; sprejet je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo jutri, 24. oktobra 2020. Z dnem uveljavitve omenjenega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. V nadaljevanju naštevamo le nekatere, to so na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno.

Več

Od jutri veljajo spremembe Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Objavljeno: 21.10.2020

Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo jutri, 22. oktobra 2020

Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah. Izjema so galerije, muzeji, arhivi in knjižnice, ob upoštevanju omejitve 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je v oranžnih regijah dovoljeno od 6.00 do 21.00 ure, vendar le za mizami (sedeča postrežba) ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo. Pod enakimi pogoji je dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih in ni omejena na goste nastanitve. Gostje morajo gostinske obrate zapustiti do 21.00 ure. V oranžnih regijah je dovoljen tudi osebni prevzem in dostava hrane in pijače med 6.00 in 21.00 uro. 

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih v rdečih regijah je prepovedano, dovoljen pa je osebni prevzem in dostava med 6.00 in 21.00 uro.

V rdečih regijah je dovoljeno tudi opravljanje gostinske dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v nastanitvenih obratih, samo za goste nastanitve, med 6. in 21. uro, vendar le za mizami (sedeča postrežba) ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo. Tudi v nastanitvenih obratih je dovoljen osebni prevzem in dostava hrane in pijače med 6.00 in 21.00.

Odlok izrecno določa, da po 21. urine glede na obarvanost regije, osebni prevzem in dostava nista dovoljena, dovoljeno pa je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač izključno v nastanitvenih obratih za goste nastanitve le v obliki sobne strežbe.

Ne glede na obarvanost regije, se gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač lahko izvaja, brez časovnih omejitev, izključno v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance (npr. v bolnišnicah, dijaških in študentskih domovih).

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. To velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru hkrati le ena stranka.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro

Objavljeno: 19.10.2020

Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se

 • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
 • začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,
 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

 

Več

Vlada razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Objavljeno: 19.10.2020

Vlada je na dopisni seji 18. oktobra na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države.

V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 zahtevajo takojšnjo razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni. (Vir: Vlada Republike Slovenije)

Državni zbor je sprejel peti protikoronski zakon 

Objavljeno: 16.10.2020

Državni zbor je sprejel peti protikoronski zakon (PKP5), ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša tudi nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, številni ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Večina ukrepov bo veljala do konca tega leta, vrednost vseh skupaj je ocenjena na 420 milijonov evrov (vir: STA). PKP5 v Uradnem listu še ni objavljen. Nekatere ukrepe povzemamo v nadaljevanju.

Za ohranitev delovnih mest in pomoči delodajalcem se predvideva podaljšanje ukrepa čakanje na delo doma do konca leta 2020 za vse panoge, pogoj je upad prihodkov za vsaj 30 % glede na leto 2019. Od 1. septembra dalje ukrepi prinašajo možnost uveljavljanja 80 % nadomestila za odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile, to je, če je bila zanj odrejena karantena. Za zaposlene je podaljšan ukrep 100 % odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Samozaposleni bodo upravičeni do povračila nadomestila v vrednosti 250 evrov, če jim je bila odrejena karantena. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu Vlade RS.

Vlada sprejela več ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19

Objavljeno: 16.10.2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati danes, 16. oktobra 2020 (vir: MGRT).

Odlok določa, da se za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih ne presega 140 na 100.000 prebivalcev se število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Gostinski obrati v teh regijah lahko delujejo po že ustaljenih pravilih med 6.00 in 22.30.

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja pa se v rdečih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, prepoveduje ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in športnih objektih.

Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem.

Sprejete so spremembe odloka o zbiranju ljudi. Še vedno velja splošna omejitev zbiranja do 10 oseb (z nekaterimi izjemami), v rdečih regijah pa niso več dovoljene poroke, praznovanja obletnic in verski obredi. Izjema so posamični enkratni dogodki, za katere so organizatorji že pridobili dovoljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za večkrat ponovljene dogodke, za katere so izvajalci že pridobili dovoljenje NIJZ, kot so kino predstave, pa izjema ne velja.

Drugi spremenjeni odlok govori o prepovedi prehajanja iz rdečih regij v oranžne, glede česar veljajo nekatere izjeme. Izjema je tudi koriščenje bonov za že do 16. oktobra rezervirane počitnice. Dovoljen je tudi tranzit čez rdečo regijo zaradi odhoda v tujino. Upravičenost do izjeme se izkazuje z ustreznimi pisnimi dokazili. Več informacij je na voljo pri objavljenih Omejitvah zbiranja in gibanja. Preberite si tudi podrobnejšo razlago Ukrepov po regijah

V rdečih regijah je z odlokom nošenje mask na odprtih javnih krajih in v osebnih vozilih obvezno.  

 

Spremembe seznamov epidemiološko (ne)varnih držav 

Objavljeno: 10.10.2020

Vlada je na dopisni seji 10. oktobra izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter izdala nov Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo. S ponedeljkom, 12. oktobra, veljajo spremenjeni seznami držav, ki označujejo epidemiološko situacijo v posamični državi ali njenih delih. 

Več

 

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, do 500 ljudi dovoljeno na javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih, a brez pogostitve

Objavljeno: 8.10.2020

Vlada je na dopisni seji 8. oktobra sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, na redni seji pa je med drugim potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Več

Spremembe na seznamih držav: na rdeči seznam nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija na oranžni seznam, Poljska in Srbija na zelenega

Objavljeno: 27.9.2020

Vlada se je seznanila z oceno epidemiološkega stanja v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana in izbranih tretjih državah, oceno epidemiološkega stanja v državah in priporočilom Evropske komisije Re-open EU ter opredelitvijo meril za poslabšanje epidemiološkega stanja in epidemioloških gibanj kumulativne 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev po posameznih državah, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Presodila je strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na nadzornih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

Več

Od 28. septembra bo negativni test ob vstopu v Slovenijo že zadoščal, da karantena ne bo odrejena

Objavljeno: 26.9.2020

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji, dne 26. september, izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z novim odlokom se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

Več

5. sveženj protikoronskih ukrepov osredotočen na trg dela ter področje zdravstva

Objavljeno: 24.9.2020

Vlada je na seji 23. septembra obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Zakon odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko imelo nenadzorovano širjenje virusa negativne posledice za gospodarstvo. Čistopis zakona je še v pripravi do 28. septembra, ko bodo še možne manjše dopolnitve.

Več

Spremembe pri uporabi zaščitnih mask in odpiralnih časih gostinskih lokalov

Objavljeno: 18.9.2020

Vlada je na današnji dopisni seji z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Več

Začasno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru

Objavljeno: 4.9.2020

Vlada je zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19 sprejela nov odlok, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, obvezno je postalo tudi razkuževanje rok. Maska ni obvezna, če se zagotovi primerna medsebojna razdalja. Obvezna uporaba ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katere se še naprej uporabljajo dosedanja priporočila NIJZ.

Več na povezavi

Četrtina turističnih bonov je že unovčenih

Objavljeno: 25.8.2020

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je novinarjem danes predstavil podatke o unovčenju turističnih bonov. Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije je bilo do vključno 23. avgusta unovčenih 522.582 in rezerviranih 27.980 bonov, kar pomeni dobrih 75 milijonov evrov. Minister je s temi podatki zadovoljen, »saj govorimo o zgolj dobrih dveh mesecih od sprejetja tega ukrepa«.

Več

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav za uporabnike operacijskega sistema android je že na voljo

Objavljeno: 18.8.2020

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je aplikacijo predstavil na novinarski konferenci 18. avgusta in poudaril, da uporaba aplikacije ne omogoča nikakršnega sledenja, saj telefon ne dostopa do lokacijskih podatkov, aplikacija nima dostopa do imenika telefona oz. do nikakršnih drugih podatkov na telefonu, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika.

Več

Podaljšanje ukrepov glede prepovedi zbiranja in spremembe na zelenem in rdečem seznamu

Objavljeno: 7.8.2020

Vlada Republike Slovenije se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji uporabljajo še naprej. Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije: Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon, na rdečega je uvrščena Belgija. Več na povezavi

Ukrepi glede prepovedi zbiranja ostajajo v veljavi, spremembe v seznamu držav za prehajanje mej

Objavljeno: 31.7.2020

Vlada je na včerajšnji dopisni seji odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej. Sprejela je tudi nekatere spremembe na zelenem in rdečem seznamu držav.

Več

Unovčevanje turističnih bonov v prvem mesecu ukrepa

Objavljeno: 21.7.2020

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in generalni direktor Finančne Uprave Peter Jenko sta predstavila podatke o tem, kako smo izkoristili turistične bone v prvem mesecu po uvedbi tega ukrepa. Skupno je bilo v tem obdobju unovčenih 150.000, rezerviranih pa dodatnih 25.000 bonov. Za ta namen je porabljenih dobrih 20 milijonov evrov.

Več

Vlada sprejela PKP4

Objavljeno: 29.6.2020

Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 28.6., določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3. Zaradi prilagajanja na situacijo v povezavi s COVID-19 in gospodarstvom, je vlada sprejela predlog zakona, ki vključuje ukrepe za pripravo na drugi val covid-19. S predlogom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi.

Več

 

Obvezna 14-dnevna karantena za prihode iz držav s poslabšano epidemiološko sliko

Objavljeno: 18.6.2020

Vlada je sprejela sklep o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki začne veljati 19. junija 2020 ob polnoči in predvideva manj izjem za vstop v Slovenijo brez karantene. Vlada je na seznam s poslabšano epidemiološko sliko dodala Bosno in Hercegovino, Srbijo in Kosovo. S seznama epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav se z 19. junijem 2020 črta Bolgarija. Na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav se z 19. junijem 2020 uvrstijo naslednje države: Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Malta in Španija. Več na povezavi. Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev je na voljo tukaj.

Vlada sprostila javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu

Objavljeno: 11.6.2020

Vlada je 11. junija razveljavila odlok o prepovedi javnega prevoza potnikov v mednarodnem prometu. Prevoz potnikov se bo izvajal v skladu s priporočili NIJZ. Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več

Sprejeta je uredba o koriščenju turističnih bonov

Objavljeno: 8.6.2020

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Več

 

Od danes veljajo nova pravila za prehajanje slovenske meje

Objavljeno: 8.6.2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok velja od 8. junija 2020. Vlada RS je na seznam epidemološko varnih držav, ki lahko prehajajo državno mejo brez omejitev, umestila še 14 držav. 

Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev.  

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

Več

 

Odprava omejitev za prehajanje meje z Avstrijo 

Objavljeno: 4.6.2020

Vlada je na 19. redni seji, dne 4. junija, odločila, da se na seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrsti Republika Avstrija. Sklep začne veljati 5. junija 2020. Avstrija se je s tem poleg Hrvaške in Madžarske umestila na seznamu držav za prehajanje državne meje brez omejitev. 

Več

Odprava omejitev za prehajanje meje z Madžarsko

Objavljeno: 29.5.2020

Vlada je na 18. redni seji, dne 28. maja, izdala Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje in glede na dogovor med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Madžarske o pogojih prehajanja državne meje državljanov Slovenije in Madžarske je vlada odločila, da na seznam držav uvrsti tudi Madžarsko. To pomeni, da lahko brez omejitev v Slovenijo vstopajo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Madžarskem in jim karantena ne bo odrejena. S tem je Madžarska poleg Hrvaške druga na seznamu držav za prehajanje državne meje brez omejitev. 

Več

Veljati je začel novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Objavljeno: 26.5.2020

Z današnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Z odlokom je dodana tudi izjema za turiste iz Evropske unije in držav schengenskega območja. Odreditev karantene ne velja za osebe, ki imajo v Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve v turističnem nastanitvenem obratu in to izkazujejo z dokazilom rezervacije. Torej je državljanom EU (iz schengenskih držav) dovoljen vstop v Slovenijo brez omejitev in brez karantene ob dokazilu rezervacije s prenočitvijo. Podrobnejše informacije so na voljo na povezavi

Preberite tudi najpogostejša vprašanja in odgovore o odloku o prehajanju državne meje

 

Vlada potrdila tretji protikoronski paket

Objavljeno: 20.5.2020

Vlada RS je na redni seji 19. maja zaključila obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3), ki vsebuje začasne ukrepe na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja. Predlog zakona zajema tudi ukrepe v pomoč turizmu in gospodarstvu.

Več

Slovenija prva država članica EU, ki je preklicala epidemijo

Objavljeno: 15.5.2020

Vlada je preklicala epidemijo nalezljive bolezni Covid-19, Slovenija je tako prva država članica EU, ki je preklicala epidemijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Postopno sproščanje omejitev v turizmu

Objavljeno: 15.5.2020

Vlada je na 16. Seji, z dne 13.5., sprejela več odločitev glede sproščanja ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni COVID-19.
Epidemiološka situacija v Sloveniji se umirja, zato je vlada sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju turizma.

Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev:

 • nastanitvenih obratov nad 30 sob,
 • nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
 • wellness in fitness centrov,
 • bazenov in vodnih aktivnosti,
 • diskotek in nočnih klubov.

Odlok začne veljati 18. maja. Več na povezavi.

Turizem lahko računa na dodatno pomoč države

Objavljeno: 4.5.2020

Na prvi seji je novoustanovljeni strokovni svet za turizem, ki ga vodi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, sprejel predlog dodatnih ukrepov za pomoč turizmu po obdobju epidemije. V prihodnjih dneh bo svet skupaj s predstavniki nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravil predlog zaščitnih standardov, ki bodo določali izvajanje gostinskih in turističnih storitev.

Celotna novica

Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Objavljeno: 23.4.2020

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Gradivo pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Obišči stran

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma

Objavljeno: 17.4.2020

SID Banka je objavila program financiranja naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma. Program je namenjen podjetjem dejavnim na področju turizma, gostinstva ali podjetjem, ki opravljajo dejavnost potovalnih agencij oziroma organizatorjev, kjer je prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širjenja virusa Covid-19. 

Več informacij je na voljo na povezavi in v informativni zloženki.

V veljavo stopil protikoronski paket ukrepov za omilitev posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo

Objavljeno: 14.4.2020

Državni zbor je na seji 2. aprila sprejel zakon s kratico ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo). Zakon je bil v Uradnem listu objavljen 10. 4. 2020 in je v veljavo stopil 11. 4. 2020. 

Besedilo potrjenega predloga zakona je objavljeno na povezavi.

Odlok o ukrepih na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo

Objavljeno: 14.4.2020

V Uradnem listu je bil 11.4.2020 objavljen vladni Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok določa, kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah. Poleg tega odlok določa, komu se ob vstopu odredi karantena in komu ne, komu se dovoli vstop v državo in komu ne. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje. Odlok začne veljati dan po objavi, torej 12. aprila 2020.

Obišči stran

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin,

Objavljeno: 30.3.2020

Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površin, gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Obišči stran

Vlada sprejela #protiKoronapaket

Objavljeno: 29.3.2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, velikim družinam, upokojencem, prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Obišči stran

Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Objavljeno: 24.3.2020

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji.

Obišči stran

Več o protikorona paketu tudi na povezavi

Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

Objavljeno: 20.3.2020

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Obišči stran

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

Objavljeno: 20.3.2020

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

Obišči stran

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusapodročju

Objavljeno: 20.3.2020

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020
Ukrepi so določeni v:
- Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
- Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Obišči stran

Obvestilo za slovenske državljane v tujini

Objavljeno: 18.3.2020

Ministrstvo za zunanje slovenske državljane, ki bi se radi vrnili v Slovenijo, a jim je to zaradi trenutnih omejitev onemogočeno, poziva naj pošljejo svoje podatke preko spletnega obrazca.

Obišči stran

Razmere na mejnih prehodih in sosednjih državah

Ministrstvo za zunanje zedeve (MZZ) odsvetuje vsa potovanja. 

Objavljeno: 25.3.2020

Italija

Vstop v Slovenijo iz Italije je mogoč na širih kontrolnih točkah: Škofije, Vrtojba, Fernetiči in Krvavi Potok (Krvavi Potok je odprt le od 5:00 do 23:00). Vstop v Slovenijo posameznikom, ki niso slovenski državljani, je omogočen ob predložitvi dokazila, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem testu na prisotnost COVID-19, ki kaže negativen izvid.

Od 23.3.2020 je ponovno odprt mednarodni mejni prehod Robič. Nadzorna točka je odprta med 5.00 in 23.00 uro. Vsi ki prestopajo mejo, morajo imeti ustrezno potrdilo, ki ga prejmejo na posoških občinah Bovec, Tolmin ali Kobarid.

V primeru, da tega dokazila ni moč predložiti, bo vstop v Slovenijo dovoljen le tistim, katerih izmerjena telesna temperatura bo nižja od 37,5 °C in ne kažejo jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Za slovenske državljane in tujce z začasnim ali stalnim prebivališčem v Sloveniji ukrep ne velja. Več informacij.

Prav tako je ustavljen ves vlakovni potniški ter mednarodni avtobusni promet med Italijo in Slovenijo. Ustavljen je tudi tovorni promet (kjer končna destinacija ni Slovenija), razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Avstrija

25. marca 2020 je v veljavo stopil Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni.

Vsi manjši mejni prehodi med Slovenijo in Avstrijo so zaprti. Vstop v Slovenijo je mogoč preko večjih mejnih prehodov: Bonisdorf – Kuzma, Langegg – Jurij (med 6.00 do 21.00 uro), Mureck – Trate, Radlpaß – Radlje, Sicheldorf – Gederovci, Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta), Spielfeld (Bundesstraße) – Šentilj (hitra cesta) (med 6.00 in 21.00 uro), Bad Radkersburg – Gornja Radgona, Karawankentunnel (A11) – Karavanke (A2), Loibltunnel – Ljubelj, Wurzenpass – Korensko sedlo (med 5.00 in 23.00 uro), Grablach – Holmec (med 5.00 in 21.00 uro) in Lavamünd – Vič (med 5.00 in 23.00 uro). 

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:

 • je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
 • ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Isto velja za državljane Republike Slovenije in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Hrvaška

Meja je zaprta za ves potniški promet.

Na Hrvaškem morajo vsi, ki prihajajo z območja Bele krajine in Dolenjske v obvezno karanteno. Za vse, ki prihajajo iz preostalih delov Slovenije, pa v 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

Madžarska

Meja je zaprta za potniški promet. Izjema so dnevni migranti z obmejnih območij in madžarski državljani, ki se vračajo domov. Za tovorni promet meja ostaja odprta. 

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do sedaj pojavila v zvezi z epidemijo Koronavirusa COVID-19.

Obišči stran

Objavljeno: 22.3.2020

Pregledna karta mejnih prehodov na cestnem omrežju v Republiki Sloveniji

 

Obišči stran

Objavljeno: 24.3.2020

Hrvaška

Hrvaška je razširila seznam držav, katerih potniki morajo po vstopu na Hrvaško v samoizolacijo za 14 dni. Ukrep obvezne karantene velja za vse, ki prihajajo iz Bele krajine in Dolenjske. Za potnike iz ostalih delov Slovenije velja samoizolacija. (Vir: twitter MZZRS)

Avstrija

Vstop v Avstrijo je možen s predložitvijo zdravniškega potrdila o negativnem testu na koronavirus. Potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni. Brez potrdila lahko vstopijo avstrijski državljani in osebe s stalnim prebivališčem, ki bodo po vstopu v Avstriji ostali14 dni v samoizolaciji. (Vir: twitter MZZRS)

Objavljeno: 19.3.2020

Avstrija

Avstrija 20.03. ob 00:00 uvaja poostreni mejni režim na meji s Slovenijo.

Zaenkrat velja, da se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, hkrati s Slovenijo se bodo uvedli tudi na meji z Madžarsko.

Okvirno to pomeni, da bo vstop v Avstrijo možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je test na koronavirus (COVID-19) negativen, potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni. Tranzit čez Avstrijo je dovoljen vendar BREZ postanka.

Obišči stran

Objavljeno: 18.3.2020

Italija

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00. Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Obišči stran

Hrvaška

Ob polnoči Hrvaška zapira svoje meje za potniški promet.

Prepoved ne velja za čezmejne delavce in druge izjeme. Državljanom EU bodo omogočili vrnitev domov. Osebe bodo na Hrvaško lahko vstopile ob potrdilu notranjega ministra in Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Obišči stran

Avstrija

Avstrija bo 19.03.2020 ob 00:00 uvedla nadzor na meji z Nemčijo. Na meji se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico in Lihtenštajnom. Ukrepi se bodo izvajali predvidoma do 7.04.2020.

Obišči stran

 

Objavljeno: 17.3.2020

Hrvašla

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki so določeni v prilogi C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. Odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri in velja do preklica.

Vsi potniki naj za nujna potovanja uporabijo mejne prehode za mednarodni promet. Določbe sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določajo pravice uporabnikov do prehoda državne meje izven mejnih prehodov (prehodna mesta in točke, kmetijski vložki), ostajajo v veljavi. (Vir: Ministrstvo za notranje zadeve)

Avstrija

17.3.2020 ob polnoči Avstrija zapira 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo, na naslednjih mejnih prehodih prometni režim ostaja do nadaljnjega nespremenjen: Kuzma - Bonisdorf, Jurij - Langegg, Mureck – Tate, Radelj - Radlpaß, Gederovci - Sicheldorf, Šentilj (avtocesta) - Spielfeld (Autobahn), Šentilj (železnica) - Spielfeld (Bahnhof), Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße), Gornja Radgona - Bad Radkersburg, Karavanke (A2) - Karawankentunnel (A11), Ljubelj - Loibltunnel, Korensko sedlo - Wurzenpass, Holmec - Grablach in Vič -Lavamünd. (Vir: FB Slovensko veleposlaništvo na Dunaju)

Deželni glavar Predarlske (Vorarlberg) Wallner je 17. marca ob 12. uri za tamkajšnje občine/okraje Lech, Zürs, Stuben, Klösterle, Warth in Schröcken razglasil TAKOJŠNJO KARANTENO do predvidoma 3. 4. 2020. Omenjenih območij ne sme nihče več zapustiti, kakor tudi vanje ne vstopiti.

 

Objavljeno: 16.3.2020

Ministrstvo za zunanje zedeve (MZZ) odsvetuje vsa potovanja. Države hitro zapirajo letališča, tudi v regiji, in omejujejo možnost vstopa v države tudi državljanom Slovenije.

Spremljajte aktualne objave MZZ na povezavi.

Italija

Med Slovenijo in Italijo je ustavljen tudi tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Hrvaška

Na Hrvaškem morajo vsi, ki prihajajo z območja Bele krajine in Dolenjske v 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

Madžarska

16. marca ob 24:00 Madžarska zapira vse meje za vstop vsem tujcem (tudi Slovencem), razen državljanom Madžarske. Kopenski transport blaga ostaja nespremenjen. Letališče v Budimpešti bo zaprto za vse tujce, razen za Madžare.

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 15.3.2020

V skladu z dogovorom na seji Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Obišči stran 

Ustavljen mednarodni potniški promet med Slovenijo in Italijo

Objavljeno: 12.3.2020

Mejo z Italijo lahko prehajajo državljani RS, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS, ter tovorni promet, katerega končna destinacija je Slovenija. (Vir: twitter vladaRS)

Začasna prekinitev železniškega potniškega prometa in avtobusnih povezav z Italijo

Z 11. marcem je začela veljati začasna prekinitev železniškega potniškega prometa med  Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Mednarodni in maloobmejni vlaki vozijo le do oziroma iz postaje Sežana. Prekinitev prometa velja od 11. marca 2020, od 18.00 do preklica. SŽ-Potniški promet, d.o.o. bodo v času prekinitve prometa zagotavljale povezave po veljavnem in objavljenem voznem redu od oz. do postaje Sežana. V času veljave prepovedi SŽ-Potniški promet, d.o.o. na relaciji med postajama Sežana in Opčine/Villa Opicina ne zagotavlja nadomestnega prevoza. Za zaščito zaposlenih in potnikov v železniškem prometu so na SŽ sprejeli vrsto preventivnih ukrepov.

Obišči stran

Zaradi zapore meje z Italijo, so do nadaljnjega odpovedane tudi vse mednarodne avtobusne povezave med Slovenijo in Italijo. Za več informacij pokličite INFO center LPP na tel. št. 1991 in spremljajte novice.

Obišči stran 

GoOpti ustavlja vse prevoze v povezavi z Italijo
Družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa od 12. marca do vključno 3. aprila ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. Od ponedeljka, 16. marca, so odpovedani tudi vsi prevozi znotraj države ter na relacijah s Hrvaško in Avstrijo.

Obišči stran

Priporočila ljubljanskega letališča

Še vedno veljajo priporočila Ljubljanskega letališča potnikom, ki potujejo prek tega letališča, da se vnaprej pri prevozniku oz. na prodajnem mestu, kjer ste kupili vozovnico, pozanimajo o statusu leta. Potnikom, ki prihajajo z območja z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnosti koronavirusa svetujejo, da se o pogojih potovanja predhodno posvetujejo s prevoznikom. Priporočajo tudi upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za letalske potnike. Več informacij je na voljo na spletni strani ljubljanskega letališča.

Obišči stran

Od polnoči začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih

Objavljeno: 19.3.2020

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Obišči stran

Prepoved zračnega prometa

Objavljeno: 16.3.2020

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada RS izdala Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.

Odlok velja od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do 30. 3. 2020 (do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.

Obišči stran

Podrobnejše informacije spremljajte na spletni strani letališča Ljubljana.

Obišči stran 

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 15.3.2020

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:
- prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
- lekarne;
- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
- kmetijske prodajalne;
- bencinske servise;
- banke;
- pošte;
- dostavne službe;
- trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Obišči stran

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev najdete na povezavi.

Poziv slovenskim državljanom, da preložijo potovanja v tujino

Objavljeno: 14.3.2020

Države zaradi omejevanja širjenja koronavirusa omejujejo prehode meja. Po Evropi in drugih državah sveta je okrnjen tako letalski kot potniški in železniški promet. Zato se državljane Slovenije poziva, naj preložijo potovanja v tujino. (vir: Ministrstvo za zunanje zadeve)

Slovenija razglasila epidemijo v primeru koronavirusa

Objavljeno: 12.3.2020

Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom danes razglasila epidemijo. Odredba o razglasitvi epidemije velja od 18. ure. Aktiviran je tudi državni načrt.

Danes je potekala tudi videokonferenca ministrov za zdravje EU in evropske komisarke za zdravje in evropskim komisarjem za krizno upravljanje. Evropski center za nadzor bolezni je predstavil najnovejšo oceno tveganja in priporočila za obvadovanje koronavirusa. Virus se nezadržno hitro širi in na mestu so vsi ukrepi, da z njimi skušamo preprečiti širjenje virusa.

Slovenija je že sprejela ukrepe:

 • zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov
 • omejevanje prehoda na meji z Italijo
 • umirjanje javnega življenja
 • delo na domu.

Obišči stran

Potovalni nasveti slovenskim državljanom zaradi prepovedi vstopa v ZDA

Objavljeno: 12.3.2020

Vsem slovenskim državljanom, ki se začasno nahajajo v ZDA, Ministrstvo za zunanje zadeve svetuje, da se nemudoma vrnejo v Republiko Slovenijo. Slovenskim državljanom v ZDA svetujejo, da spremljajo medije in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Prav tako naj bodo pripravljeni na morebitne zamude zaradi ukrepov v povezavi z omejevanjem virusa.

Obišči stran

V Sloveniji bo razglašena epidemija

Objavljeno: 12.3.2020

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes na novinarski konferenci povedal, da bomo v Sloveniji na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasili epidemijo. Aktivirala se bo Civilna zaščita Republike Slovenije, ki sicer že zdaj sodeluje, z odredbo ministra za zdravje pa bo svoje naloge lahko izvajala bolj učinkovito. Vlada je sprejela tudi sklep o začasnem zaprtju vrtcev in šol.

Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da se na mejah s Slovenijo vzpostavljajo različni sistemi nadzora, ki pa so namenjeni ohranjanju javnega zdravja in zdravja posameznikov. Potniki naj to upoštevajo. Na slovensko-hrvaški meji nastajajo dolge vrste tovornih vozil, ministrstvo s sosednjo Hrvaško intenzivno rešuje nastale razmere. V zvezi s predsedniškim dekretom v ZDA o ukinitvi vseh letalskih povezav z Evropo Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja vse, ki se odpravljajo v ZDA, naj svojo namero opustijo, vse, ki so zdaj v ZDA, pa poziva, naj si čim prej zagotovijo najhitrejšo pot domov.

V zvezi z vse več vprašanji o povrnitvi stroškov odpovedi potovanj je Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve razložil, da je razglasitev epidemije oziroma pandemije dovoljšen razlog za sprožitev ustreznih postopkov pri zavarovalnicah in organizacijah za varstvo potrošnikov za povrnitev stroškov že vplačanih potovanj.

Obišči stran

Informacije Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o ukrepih vpliva koronavirusa

Objavljeno: 12.3.2020

MGRT že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo je MGRT pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

1. Opredelitev takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju.

2. Opredelitev strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitev ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Z namenom iskanja možnosti interventnih ukrepov in seznanitve z aktualnim stanjem v slovenskem gospodarstvu, izmenjave mnenj in predlogov ukrepov, se je dne 24. 2. 2020 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sestal z nekaterimi predstavniki gospodarstva in turizma. Ugotovljeno je bilo, da novi koronavirus že vpliva na slovenski turizem, kar se kaže v zmanjševanju števila rezervacij in odpovedi potovanj.

Na podlagi zaključkov tega sestanka so bili oblikovani številni ukrepi, med njimi s področja turizma:

 • S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo Vodilnim destinacijam, ki so prejemnice sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc predlagali, da naj izvajajo usposabljanja s področja kriznega managementa in kriznega komuniciranja ter usposabljanja, ki bodo pomagala prebroditi težave in omogočila lažje okrevanje turističnega gospodarstva.
 • S strani MGRT in STO bomo skupno pripravili dopis tujim strokovnim javnostim in mednarodnim institucijam ter združenjem, da je Slovenija varna in zdrava turistična destinacija.
 • Slovenska turistična organizacija je objavila spremembe dveh javnih razpisov tako, da je dodala sofinanciranje aktivnosti promocije na domačem trguza dodatnih 70.000 EUR je povečala razpis za sofinanciranje promocije za turistične agencije/organizatorje potovanj. Predstavništva STO v tujini so okrepila aktivnosti za tuje partnerje. Prav tako je STO prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje in izvedbo načrtovanih tržno-promocijskih aktivnosti. Dodatno bo izvedenih nekaj aktivnosti promocije na domačem trgu. Jeseni bo potekala Akademija za trženje v turizmu, na kateri bo poudarek na intenzivni promociji in kakovosti storitev.

 

Obišči stran

Obvestilo kupcem turističnih aranžmajev

Objavljeno: 12.3.2020

Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologjio, Tržnega inšpektorata RS, Evropskega podjetniškega centra in Združenja turističnih agencij so ocenili, da bodo v najkrajšem možnem času preučili nastalo situacijo s katero se srečujejo plačniki potovanj pri posameznih potovalnih agencijah. Namreč, turistični aranžmaji so odpovedani zaradi upoštevanja pravil glede okužb s koronavirusom.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da poiščejo pravne podlage v okviru predlaganih možnosti. O nadaljnjih postopkih bo javnost obveščena v naslednjih dneh.

Obišči stran

 

Zapore mejnih prehodov z Republiko Italijo na glavnih in regionalnih cestah

Objavljeno: 12.3.2020

Direkcija za infrastrukturo je v skladu z Odredbo Vlade RS o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), vzpostavila ustrezno prometno signalizacijo na določenih kontrolnih točkah na mejnem območju cestnih povezav z Republiko Italijo in zaprla vse ostale cestne mejne prehode.

Obišči stran

Od 18. ure 11. marca začeli veljati odredbi o pogojih vstopa v Slovenijo iz Italije in izvajanju preventivnih zdravstvenih dejavnosti

Objavljeno: 11.3.2020

Minister za zdravje je v skladu z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) 11. marca izdal dve novi odredbi – določitev pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije in pogojev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev ter specialističnih pregledov in posegov – in posodobljeno odredbo o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih.

Kontrolne (vstopne) točke na mejnem prehodu med Italijo in Slovenijo

Vzpostavljenih je šest (6) kontrolnih (vstopnih) točk: Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Ostale cestne povezave z Italijo bodo zaprte. Kontrolne točke in zapore na cestah bodo označene z ustrezno prometno signalizacijo. Kontrolo vstopa izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.

Potniški vlak med Italijo in Slovenijo

Med Italijo in Slovenijo vlakovni potniški promet ne bo potekal.

Osebe, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča

Vstop v državo iz Italije v Slovenijo bo tujemu državljanu dovoljen, če bo imel dokazilo o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim bo izkazal negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti biti starejše od treh dni. Če oseba tega dokazila ne bo imela, se ji bo vstop dovolil le, če bo njena telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne bo kazala jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Obišči stran

Vlada sprejela sklep o izvajanju kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo

Objavljeno: 10.3.2020

Vlada je na dopisni seji 10. marca sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo 11. marca 2020 začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije.

Obišči stran

Prepovedano pristajanje zrakoplovov z ogroženih območij na slovenskih letališčih 

Objavljeno: 10.3.2020

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes podpisala sklep, ki prepoveduje pristajanje zrakoplovov z ogroženih področij.

Ministrstvo za zdravje je predlagalo začasno prepoved pristajanja vseh pristankov zrakoplovov iz italijanskih letališč, ki se nahajajo na ogroženih območjih (italijanske pokrajine: Lombardija, Benečija, Emilija – Romanja, Piemont, Marken), Kitajske, Južne Koreje in Irana zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19. S sklepom se prepoved uveljavlja takoj. 

Obišči stran

Aktivacija elektronskega naslova za vsa vprašanja glede ukrepov MGRT na temo koronavirusa

Objavljeno: 10.3.2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je vezano na vprašanja glede ukrepov za obvladovanje situacije vpliva koronavirusa na področju gospodarstva in turizma vzpostavilo elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, ki je namenjen zgolj vprašanjem na to temo.

Kanal je ministrstvo vzpostavilo z namenom, da bodo vsa vprašanja in nejasnosti pregledno zbrani na enem mestu. Ob tem ministrstvo prosi za razumevanje in potrpežljivost pri čakanju na odgovore, saj pričakujejo veliko zanimanje, še posebej v prvih dneh.

Ministrstvo pojasnjuje, da bo v kratkem na spletnem portalu www.gov.si objavilo tudi razdelek z natančnejšimi pojasnili in usmeritvami za gospodarstvo in turizem, za lažje razumevanje pa bodo objavljena tudi najpogostejša vprašanja in odgovori. Ob tem naprošajo, da posamezniki in podjetja še pred pošiljanjem vprašanj najprej preverijo, ali odgovori že obstajajo.

Svet za nacionalno varnost sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom 

Objavljeno: 9.3.2020

 

V ponedeljek, 9. marca, je Svet za nacionalno varnost na seji sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, med njimi tudi:

 • Na Letališču Jožeta Pučnika se bo uvedel sistem merjenja telesne temperature, preučili pa bodo tudi uvedbo ukrepov na kopenski meji z Italijo.
 • Vsi športni dogodki in druge prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev, se bodo izvedele brez gledalcev, med njimi tudi pokal Vitranc in smučarski skoki v Planici. 
 • Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.
 • Inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.
 • Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji se spremeni, in sicer se meja s 500 oseb zniža na 100. Uredba bo začela veljati z 10. marcem.

 

Obišči stran

 

Skoraj milijarda evrov ukrepov za obvladovanje posledic koronavirusa

Objavljeno: 9.3.2020

V ponedeljek, 9. marca, je potekal Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa na gospodarstvo in turizem. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je predstavil osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je k reševanju pristopilo z dvostopenjskim sistemom. Določilo je takojšnje interventne ukrepe, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju, in opredelilo strateške ukrepe za vzpostavitev oz. preoblikovanje dobaviteljskih verig, s čimer lahko podjetja tudi dolgoročno zmanjšajo odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Obišči stran

Minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Objavljeno: 8.3.2020

V soboto, 7. marca, je Ministrstvo za zdravje izdalo odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-»COVID 19). Odredba je začela veljati 7. marca ob 19. uri.
Odredba je objavljena na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje.

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

Slovenska naravna zdravilišča pripravljena na morebitne primere okužbe

Objavljeno: 

V slovenskih naravnih zdraviliščih (SSNZ) so včeraj, 27. februarja, pripravili sestanek z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje. Zdravilišča pripravljena in seznanjena s postopki ob morebitnih primerih okužbe v zdraviliščih. Karantena zdravilišč in hotelov ni predvidena.

Obišči stran 

Vlada RS o  stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa 

Objavljeno: 27.2.2020

Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Zelo pomembno je, da smo pripravljeni na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe. Do danes do 12. ure v Republiki Sloveniji nimamo potrjenega nobenega primera.

Vlada je odločila, da se zaradi ureditve motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa, za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, iz državnih blagovnih rezerv uporabijo določeno število zaščitnih mask, respiratorjev, kombinezonov, rokavic in praškov za razkuževanje. Ministrstvo za zdravje za namen preprečitve morebitnega izbruha oz. širjenja koronavirusa v Sloveniji pripravlja ukrepe za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, ki bi lahko prišli v stik za morebitno obolelimi osebami.

Obišči stran

Minister Počivalšek s predstavniki gospodarstva in turizma o koronavirusu

Objavljeno: 24.2.2020

Minister Zdravko Počivalšek se je sestal s ključnimi deležniki na področju gospodarstva in turizma z namenom izmenjave informacij o posledicah epidemije koronavirusa. Preučili so trenutno stanje in vplive koronavirusa tako na slovensko gospodarstvo kot tudi turizem ter zasnovali priporočila, ki bodo predstavljena na Vladi Republike Slovenije.

Obišči stran

Koronavirus v Italiji 

Objavljeno: 24.2.2020

V Italiji je trenutno čez 200 okuženih s koronavirusom. Italijanska vlada je z odlokom deželam,  kjer je zabeležena prisotnost virusa, naložila sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa. Slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve pa je izdalo nekaj priporočil za slovenske državljane, ki nameravajo potovati na rizična območja.

Obišči stran 

Sporočilo za javnost Kranjske Gore glede izvajanja preventivnih ukrepov glede okužb s koronavirusom v Italiji

Kranjska Gora pozorno spremlja dogajanje v Italiji in situacijo glede okužb z novim koronavirusom poimenovanim SARS-CoV-2.

Obišči stran 

 

Spremljajte objave tudi drugih inštitucij 

Informacije glede koronavirusa se dnevno spreminjajo. Oglejte si tudi aktualne objave in napotke Slovenske turistične organizacije in pristojnih mednarodnih inštitucij. 

Aktualne objave STO o vplivu koronavirusa in ukrepih

STO skrbno spremlja dogajanje zvezi s pojavom koronavirusa na globalni ravni, v Evropi in Sloveniji. Vabljeni k spremljanju novic.

Aktualne objave STO o vplivu koronavirusa in ukrepih

Več

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Spremljajte objave ključnih mednarodnih institucij o situaciji glede koronavirusa.

Mednarodne inštitucije o koronavirusu

Več

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Spremljajte priporočila za zmanjšanje možnosti okužbe in širitve koronavirusa.

Kako ukrepati proti koronavirusu?

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju