1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali STO). V nagradni igri sodeluje vsi uporabniki družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, idp), ki uporabijo v objavah oznako (t.i. hashtag) #ifeelsLOVEnia in ga STO identificira preko spletnih analitičnih orodij. Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih od 6.6.2018 do vključno 7.9.2018. V nagradno igro se vključujejo objave, ki so objavljene od vključno 6.6.2018 do 7.9.2018. Nagradna igra se organizira z namenom promocije in krepitve #ifeelsLOVEnia slovenske turistične ponudbe ter prikazati lepote, bisere in skrite kotičke Slovenije, ki jih identificirajo uporabniki družbenih omrežij. Eden izmed ključnih ciljev je pridobitev več objav uporabnikov družbenih omrežij (user-generated posts) in krepitev vplivnostnega marketinga na najboljši možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki (prijatelji) družbenih omrežij verjamejo in zaupajo. S tem želimo spodbuditi čustva uporabnika oznake (hashtag) #ifeelsLOVEnia in pridobiti naklonjenost nacionalni znamki I FEEL SLOVENIA na spontan in uporabnikom prijazen način.

2. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenih omrežij (fizične osebe nad 18 let), ki imajo kreiran uporabniški račun na družbenih omrežjih.

Sodelujoči morajo objaviti javno objavo na družbenih omrežjih, ki vključuje #ifeelsLOVEnia (dovoljena je različna uporaba tiskanih in velikih začetnic).

Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami. Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic za objavo na družbenih omrežjih, in da s posredovanjem ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic.

Nagradna igra se izvede vsako sredo med 13.6. in 5.9.2018 na sedežu organizatorja STO, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Strokovna komisija pregleda vse javne objave z #ifeelsLOVEnia (hashtag) oznako v objavi na družbenih omrežjih, ki jih identificira preko različnih spletnih platform za spremljanje objav. Strokovna komisija izbere najboljše tri objave glede na kriterije (interakcije, kvaliteta objave, vsebinska in tehnična ustreznost objave). Vse tri izbrane objave bodo dodatno izpostavljene na pristajalni strani Dva milijona razlogov, zakaj čutim Slovenijo

3. Opis nagrade

Promocijska majčka I feel Slovenia in promocijski artikli I feel Slovenia.

Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

Vsi sodelujoči bodo tudi v žrebu za končno nagrado Slovenia Unique Experience, ki bo podeljena 14.9.2018.

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade

Izbor nagrajenca je dokončen. Nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo prejel direktno sporočilo preko profila Feel Slovenia (STO) preko tistega družbenega omrežja, kjer je bila objava prvotno objavljena. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti v roku 10 dni po potrditvi in posredovanju osebnih podatkov za dostavo preko navadne pošiljke Pošte Slovenije.

5. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – STO. Sodelujoči, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki so navedene na spletnem naslovu Uporabniške pravice. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani Feel Slovenia in na pristajalni spletni strani kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutim Slovenijo.

6. Odgovornost in reklamacije

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.

7. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.slovenia.info. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.slovenia.info.

8. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, junij 2018

Deli s prijatelji