Ocenite ponudbo:

I feel Slovenia, Slovenijo čutim

Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) je julija 2006 objavil anonimni natečaj za oblikovanje novega logotipa in slogana Slovenije. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali člani Sveta za promocijo Slovenije in štirje zunanji strokovnjaki, je med prispelimi predlogi izbrala zmagovalno idejno rešitev, slogan 'I feel Slovenia'. UKOM je naknadno pridobil še grafično podobo slogana. Znamka Slovenije je bila razvita in oblikovana leta 2007. Za pridobitev modela izgradnje tržne znamke Slovenije, za pridobitev elementov identitete Slovenije kot tržne znamke, za uporabnost (implementacijo) znamke na vseh ravneh in področjih, izhajajoč iz že pridobljenega sistema vidne podobe znamke oz. na osnovi sprejetega slogana in grafične podobe slogana Slovenije, je bilo zadolženo Ministrstvo za gospodarstvo.

Za vzpostavitev in upravljanje tržne znamke Slovenije je bilo na osnovi javnega razpisa izbrano podjetje Pristop, d. o. o, ki je oktobra 2007 predložilo Priročnik znamke Slovenije in Poslovni dokument. Novembra istega leta je bil za skrbnika znamke določen UKOM, ki je decembra 2008 pripravil distribucijski in komunikacijski načrt znamke za leto 2008.

Skladno s tem načrtom je bilo leta 2008 največ pozornosti pri uveljavljanju znamke namenjeno na eni strani informiranju in spodbujanju domače javnosti za poistovetenje z znamko in možni uporabi znamke na različnih področjih, na drugi strani pa predvsem pri turistični in splošni promociji v tujini (dogodki, publikacije in promocijska darila).

Organizacijsko in kadrovsko je prvo polletje leta 2008 zaznamovalo predsedovanje Slovenije Svetu EU. Ob tej priložnosti se je pojavilo tudi vprašanje, na kakšen način uveljavljati znamko pri komuniciranju s tujino med predsedovanjem, saj sta že obstajala posebna celostna podoba in načrt komuniciranja ob priložnosti predsedovanja. Prevladalo je mnenje, da ni smiselno istočasno uporabljati dveh močnih znakov in je torej bolje v domači javnosti opraviti seznanitev ter možno identifikacijo z novo znamko države, v okviru dogodkov predsedovanja znaka ne uporabljati, hkrati pa na vnaprej načrtovanih promocijskih prireditvah v tujini in v gradivih intenzivno testirati ter uporabljati tako znak kot druge identitetne elemente znamke.

V letih 2008 in 2009 je bila znamka izrazito in vsestransko uveljavljena na področju turizma. Sejemski nastopi, dogodki doma in v tujini, publikacije, oglaševanje, turistični spominki in promocijska darila so tako z uporabo identitetnih elementov znamke kot z uporabo logotipa (znaka) pomembno prispevali k večji prepoznavnosti znamke in Slovenije pri ciljnih javnostih na področju turizma v tujini.

Promocijska uporaba znaka (logotipa) je bila načeloma dovoljena vsem, ki so zanjo zaprosili. Skrbnik je tudi izdelal pravilnik, ki omogoča, da organizacije in posamezniki zaprosijo za komercialno souporabo znamke in znaka pri prodaji svojih izdelkov in storitev. UKOM in STO sta izpeljala razpis za določeno število promocijskih daril z znakom I feel Slovenia.

Med letoma 2006 in 2010 je bila znamka I feel Slovenia uporabljena predvsem v turizmu. Na področju turizma je bila implementacija znamke izvajana dosledno tako vizualno kot vsebinsko. Slovenska turistična organizacija je v svojih tržnokomunikacijskih aktivnostih in orodjih dosledno upoštevala konsistentno in dosledno uporabo smernic celostne grafične podobe znamke, poseben poudarek pa je bil dan neokrnjeni (zeleni) naravi. Vsa orodja so bila zasnovana z upoštevanjem povezanosti turistične znamke Slovenije z drugimi področji/elementi, ki sestavljajo nacionalno znamko Slovenije, še posebej pa na dveh področjih: v kulturi in športu.

V letu 2010 so znamko – predvsem v vizualnih elementih – začeli uporabljati tudi na drugih področjih. Primer za to je šport, kjer je bila znamka v vizualnih elementih vključena v pomembnejše športne dogodke, kot so zimske olimpijske igre, svetovno prvenstvo v nogometu, svetovno prvenstvo v košarki.

Tudi danes je krepitev prepoznavnosti in uspešnosti turistične znamke I feel Slovenia eno od prioritetnih področij delovanja STO, ki si pri tem prizadeva za jasno pozicioniranje Slovenije ter učinkovito upravljanje in implementiranje znamke. Znamko razvijamo v partnerstvu z drugimi subjekti in tako dosegamo sinergijske promocijske učinke, hkrati pa razvijamo ukrepe za udejanjenje obljube znamke skozi pospeševanje razvoja visokokakovostnega, odgovornega in trajnostnega turizma. Za povečanje komunikacijske učinkovitosti smo, prilagojeno za posamezne trge, v letu, ko praznujemo 20 let samostojnosti naše države, posodobili tržnokomunikacijska, predvsem pa oglaševalska orodja.

Slovenija

na zemljevid

Slovenija je družabna

             
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti