Pomembni dogodki in prelomnice slovenskega turizma

Vabimo vas, da prevetrite tudi vaš spomin, in nam posredujete še več prelomnic in pomembnih dogodkov v slovenskem turizmu od osamosvojitve do danes na elektronski naslov .  

Prvi turistični sejem
Začetki mednarodnih sejmov na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani pod skupnim imenom Alpe–Adria segajo v leto 1962. Njihov prvenstveni namen je bilo spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državami v okviru sporazuma Alpe–Jadran. Leta 1980 je sejemska dejavnost v Ljubljani izoblikovala tudi svoj turistični značaj. Pod imenom Teden mednarodnega sodelovanja držav skupnosti Alpe–Jadran je osrednjo vlogo sejma prevzela razstava Človek in prosti čas, ki je združevala salone športa, turizma, prehrane in navtike ter salon delovnih orodij in materiala.

20 let Slovenije in 50 let Srednje gostinske in turistične šole Izola

Slovenija praznuje v letu 2011 svoj 20. rojstni dan. Pri tem se spominjamo vzponov in padcev slovenskega turizma, kakor tudi njegovih razvojnih poti. Na tej poti jo že vseh dvajset let spremlja Srednja gostinska in turistična šola - SGTŠ Izola. Njeni dijaki so sestavni del slovenskega turističnega gospodarstva in živijo od prvega dne, ko so prestopili prag SGTŠ Izola, z razvojem turizma v naši državi.
Vabljeni k branju celotnega prispevka

Mladinski turizem v Sloveniji
V obdobju samostojne Slovenije je tudi mladinski turizem in organizirana mreža mladinskih prenočišč, ki jo, kot predstavnik Slovenije v International Youth Hostel Federation, vodi Popotniško združenje Slovenije, doživel velik razmah. Upoštevaje dejstvo, da bo organizirano mladinsko popotništvo na Slovenskem v letu 2012 obeležilo svojo 120. obletnico, bo večji podarek na tem področju v jubilejnem letu 2012.
www.globetrotter.si, www.youth-hostel.si

Ustanovljen CPTS
Leta 1995 je bil z uredbo o ustanoviti javnega gospodarskega zavoda ustanovljen Center za promocijo turizma Slovenije (CPTS) oziroma Slovenia Tourism promotion Center. Ustanoviteljici sta bili Republika Slovenije oziroma Vlada in Gospodarska zbornica Slovenije, vodil pa jo je Franci Križan.


Ustanovljena Turistica

Leta 1994 je bila ustanovljena prva turistična visokošolska institucija v Sloveniji, Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu, ki se kasneje preimenuje v TURISTICO.

Prvi slovenski turistični forum
Leta 1995 je bilo leto, ko se je na Bledu odvil prvi turistični forum. Ob tej priložnosti je bil za znak slovenskega turizma izbran šopek pisanih rožic z napisom, to je sloganom The green piece of Europe.

Ustanovitev Višje Strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled

28. marca pred 15 leti je vlada RS sprejela sklep u ustanovitvi Višje Strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, prvega samostojnega višješolskega zavoda v Sloveniji. Skoraj istočasno je bila sprejeta višješolska zakonodaja. In tako smo na področju višješolskega izobraževanja za gostinstvo in turizem orali ledino.

Ustanovljeno Slovensko hotelsko združenje
Maja 1996 je bilo ustanovljeno Slovensko hotelsko združenje z željo po uspešnejšem razvoju dejavnosti hotelirstva in potrebe po uveljavljanju strokovnega dela in enotnih pravil delovanja v tej dejavnosti.

Izšla je prva številka Tur!zma
Septembra 1996 je izšlo prvo informativno glasilo Centra za promocijo turizma Slovenije. Glasilo je predhodnik današnje revije Tur!zem. Glavni urednik revije je bil Franci Križan, odgovorni urednik pa Rok V. Klančnik.

Ustanovljen Svet za turizem
Poleti 1996 je pričel z delom Svet za turizem, ki je opravljal svetovalno funkcijo pri Vladi RS na področju turizma.

Se še spomnite?
Leta 1997 so bile v Sloveniji prisotne naslednje mednarodne hotelske verige:
BEST WESTERN (Hotel Slon Ljubljana, Slavija Maribor), INTERCONTINENTAL (Hotel Lev Ljubljana, Grand Hotel Emona Portorož), HOLIDAY INN (Holiday Inn Ljubljana), RELAIS&CHATEAUX (Vila Bled), AUSTROTEL (Kompas Hotel Ljubljana), SHERATON (Hotel pri WTC-ju v Ljubljani).


Kategorizacija hotelskih objektov z zvezdicami
V mesecu maju 1997 je izšel Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, ki je črke na slovenskih hotelskih objektih zamenjal v zvezdice, ki se uporabljajo še danes.

Prva predstavitev turistične ponudbe na spletu na naslovu www.tourist-board.si  
Slovenska turistična organizacija je prvič predstavila slovensko turistično ponudbo v slovenskem in angleškem jeziku na spletu leta 1997. Leta 2003 je začel delovati prvi uradni slovenski turistično informacijski portal nove generacije www.slovenia.info. V štirinajstih letih se je spletni portal razvil v tehnično in vsebinsko sodoben turistični portal, ki obiskovalcu ponuja obsežno predstavitev Slovenije in njene turistične ponudbe.

Ustanovitev Združenja turističnih kmetij Slovenije

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1997, leto dni potem, ko je Agencija VAS, ki je skrbela za promocijo večjega števila turističnih kmetij na slovenskem in tujem trgu, ki je šla v stečaj.

Slovenija dobila predstavnika v Evropski potovalni komisiji
Evropska potovalna komisija je neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, ki skrbi za promocijo Evrope kot turistične destinacije. Na redni generalni skupščini ETC je bil leta 1997 kot prvi predstavnik Slovenije na mesto podpredsednika izvoljen Janez Repanšek, takratni predstavnik CPTS v Münchnu. Leta 2007 je podpredsednik ETC postal takratni direktor STO, mag. Dimitrij Piciga, s čimer je slovenski turizem dobil nove priložnosti razvoja in promocije v Evropski uniji in širše.

Sprejet zakon o pospeševanju turizma
Zakon o pospeševanju turizma je bil sprejet avgusta 1998 in je razen nacionalne turistične organizacije uzakonil lokalne turistične organizacije (LTO), določil je turistične kraje in območja, predvsem pa je opredelil vire sistemskega financiranja gospodarske razvoja in promocije.

Uvedene obvezne licence za turistične agencije in izpiti za turistične vodnike
V letu 1998 ste že zapisali, da smo sprejeli Zakon o spodbujanju razvoja turizma in našteli nekaj novosti, ki jih je le-ta uvedel. Lahko k temu dodamo, da je prvič v Sloveniji zakon uvedel obveznost pridobitve licence za turistične agencije in državne izpite za turistične vodnike in turistične spremljevalce. Za izvajanje vseh tovrstnih javnih nalog je zakon določil stroko - Gospodarsko zbornico Slovenije oziroma njeno panožno Združenje za turizem in gostinstvo.


Začetek izgradnje kolesarske poti v Logarski dolini
Izgradnja daljinske kolesarske poti v Zgornjesavski dolini, odseka Gozd Martuljek – Kranjska Gora se je začela v letu 2000. V letu 2011 dokončana celotna kolesarska pot Mojstrana – meja z Italijo.

Adrenalinski park

Otvoritev prvega adrenalinskega parka v Sloveniji je bila leta 2001. Adrenalinski park sta postavila brata Matija in Andraž Koren na Ljubelju.

Sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Državni zbor je decembra 2003 sprejel Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je nadomestil do takrat veljavni Zakon o pospeševanju turizma iz leta 1998.

Ustanovljen Direktorat za turizem
Aprila 2004 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba, s katero se je v Ministrstvu za gospodarstvo predvidelo ustanovitev štirih direktoratov, med drugim tudi Direktorata za turizem.

Prvi sejalec v Celico
Slovenska turistična organizacija je prvič podelila sejalce, nagrade za inovativnost in kreativnost v turizmu, leta 2004. Prvega zlatega sejalca je prejel Zavod Šouhostel za turistični proizvod Hostel Celico.

Igraj in spoznaj
Na spletnem naslovu www.slovenia.info/igrajspoznaj je STO konec leta 2004 objavila multimedijsko klepetalnico, ki je bila zasnovana kot preplet animirane predstavitve slovenskih turističnih destinacij, nagradne igre in klepetalnice. V začetku je klepetalnica zajemala šest slovenskih destinacij: Ljubljano, Bled, zdravilišča, Pohorje, Postojnsko jamo in Piran.

Pri hotel v Slovenije z izključno ekološko pridelano hrano
14. septembra 2005 je Hotel Zlatorog postal prvi hotel v Sloveniji, ki je ponujal izključno ekološko pridelano hrano. Hotel je tudi pridobil certifikat Inštituta za kontrolo in certifikacijo.

Prvi kolesarski park v Kranjski Gori
V Kranjski Gori so odprli prvi slovenski kolesarski park, ki je omogočil prave adrenalinske vožnje s kolesi. Prva slovenska t.i. freeride proga v Krajnsko Goro še danes privablja veliko kolesarskih navdušencev.

Ustanovljena Banka turističnih priložnosti Slovenije

Slovenija je leta 2006 dobila prvo banko na področju turistične dejavnosti: BANKO TURISTIČNIH PRILOŽNOSTI SLOVENIJE. Glavni cilj in namen ustanovitve banke je bil dvig inovativnega potenciala slovenskega turističnega gospodarstva. Več o banki na btps.si.

Vzpostavljen centralni turistični rezervacijski sistem
Vzpostavitev centralnega turističnega rezervacijskega sistema (CRS) je potekala leta 2006, čeprav formalni začetki projekta CRS segajo že v leto 2005. CRS je ob ustanovitvi predstavljal pomembno novo tržno-komunikacijsko in promocijsko orodje, to je tudi še danes, ohranil je tudi pomembno vlogo distribucijskega oziroma prodajnega kanala, saj neposredno povezuje turista in turističnega ponudnika.

Prva naj menedžerka v turizmu
Leta 2007 je bila rdeča nit Svetovnega dneva turizma, ki se obeležuje 27. septembra, “Turizem odpira vrata ženskam”. Slovenska turistična organizacija je istega leta prvič podelila priznanje Naj menedžerka v turizmu, prejela ga je mag. Ana Žerjal, takratna direktorica Hotelov Piran.

Prvi sejem TIP
Slovenska turistična organizacija, Zavod za turizem Ljubljana in Gospodarsko razstavišče ter UP Turistica, Visoka šola za turizem Portorož so leta 2007 pripravili prvi turistični sejem TIP 2007 in tako obudili tradicionalno slovensko sejemsko prireditev, ki je po sejmu Alpe Jadran tonila v pozabo.

Združenje za turizem se je preimenovalo v Turistično gostinsko zbornico
V letu 2007 se je Združenje za turizem in gostinstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki zastopa gospodarske interese turističnega sektorja, preimenovalo v Turistično gostinsko zbornico v skladu z novim zakonom o gospodarskih zbornicah, ki je v letu 2006 tudi ukinil obveznost članstva gospodarskih družb v zbornice in je na ta način poskušal zmanjšati vpliv gospodarstva v pregovorih z državnimi institucijami pri kreiranju poslovnega okolja za podjetja.

Prva slovenska borza kongresne dejavnosti SIMEX
V okviru sejma Turizem in prosti čas je bila v letu 2007 v organizaciji Zavoda-Kongresnoturistični urad prvič organizirana dvodnevna borza ponudbe in povpraševanja, na kateri so se srečali najpomembnejši predstavniki kongresne dejavnosti in organizatorji kongresov, seminarjev, konferenc in drugih dogodkov. Iz SIMEX-a je leta 2008 nastala danes osrednja borza na območju JV Evrope Conventa.

Odprtje predstavništva STO v Bruslju
Predstavništvo STO v Bruslju je odprlo vrata v začetku leta 2007. Otvoritev je bila pomemben korak v okviru strateškega komuniciranja Slovenije z najpomembnejšimi javnostmi Evropske Unije in pri pozicioniranju Slovenije kot turistične destinacije na trgu Beneluksa. Pomembno vlogo je imelo predstavništvo tudi v letu 2008, ko je Slovenija predsedovala EU.

Predsedovanje Svetu EU

V prvi polovici leta 2008 je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. To je bilo obdobje povečane pozornosti tujine do naše države, kar je Slovenija dobro izkoristila tudi za povečanje prepoznavnosti slovenskega turizma v tujini.

Ustanovljeno GIZ pohodništvo
11. marca 2008 je bilo ustanovljeno Združenje za pohodništvo v Sloveniji – GIZ pohodništvo, kateremu so se leta 2009 pridružile tudi kolesarske nastanitve, zato se je združenje preimenovalo v GIZ pohodništvo&kolesarjenje. Poleg razvojnih nalog je glavna dejavnost združenja promocija pohodniških in kolesarskih namestitev, destinacij ter trženje pohodniških in kolesarskih paketov.

Prva zelena konferenca
Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem je v aprilu 2008 organiziralo prvo zeleno konferenco. Konferenca je bila namenjena predstavitvi predlaganih ukrepov in aktivnosti za trajnostni evropski turizem, ki jih je v okviru svojega poročila z naslovom »Ukrepi za bolj trajnostni evropski turizem« iz leta 2007 pripravila Skupina za trajnostni razvoj, ki jo je leta 2004 ustanovila Evropska komisija.

Uvedba vinjet
1. julija 2008 smo za vsa motorna kolesa, osebna in kombinirana vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah uvedli vinjeto.

Vzpostavljena prva čarterska povezava med Japonsko in Slovenijo 

Avgusta 2008 je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pristalo prvo letalo direktnih čarterskih poletov z Japonske v Slovenijo. Direktni čarterski leti so prispevali k nadaljnji rasti števila japonskih gostov v Sloveniji in hkrati k ustreznemu pozicioniranju Slovenije kot zanimive evropske turistične destinacije japonskih turistov v Evropi.

Jubilejni FIJET kongres
Oktobra 2008 je v Sloveniji potekal 50. Svetovni kongres turističnih novinarjev in piscev FIJET, ki se ga je udeležilo 180 članov iz 22 držav.

1. Nacionalna borza dela v turizmu
Oktobra 2008 je v Moravskih Toplicah potekala 1. Nacionalna borza dela v gostinstvu in turizmu, ki so jo skupno organizirali Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem, Zavod RS za zaposlovanje, Turistično-gostinska zbornica pri GZS in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Predstavitev Slovenije v National Geographic
Leta 2008 je bila Slovenija v posebni tematski prilogi predstavljena v reviji National Geographic Traveler, najbolj brani turistični reviji na svetu. Revija je v sliki in besedi novinarjev je ponesla idejo o Sloveniji kot turistični destinaciji, ki ne razočara v 850.000 ameriških in 534.000 evropskih gospodinjstev.

Dolina Soče – prva slovenska EDEN destinacija

Destinacija Dolina Soče s projektom Zgodbe Soče je bila leta 2008 izbrana kot prva slovenska destinacija odličnosti, ki je na evropski ravni skupaj z 20-imi izbranimi turističnimi destinacijami prejela naziv Evropska destinacija odličnosti ter se tako kot prva predstavnica Slovenije pridružila skupini destinacij z nazivom European Destinations of ExcelleNce (EDEN).

Lansirana znamka Srce Slovenije

Znamka Srce Slovenije, katere lastnik in upravljavec je Center za razvoj Litija, je bila lansirana leta 2008. Uspešna vzpostavitev znamke, ki na prepoznaven način izraža identiteto sprva predvsem geografsko povezanega območja, obeta nove razvojne podvige. Občine, vključene v Razvojno partnerstvo središča Slovenije, prepoznavajo Srce Slovenije kot svojo pravo povezavo. Srce Slovenije zajema območje osrednje Slovenije vzhodno od glavnega mesta Ljubljane, in sicer občine: Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Trzin.
Več o znamki in turistični ponudbi območja

Slovenski indeks turističnega zaupanja
Slovenski indeks turističnega zaupanja je prva študija o pogledih različnih skupin zasebnega in javnega sektorja na razvoj turizma v Sloveniji, ki kvartalno na podlagi ocen panela turističnih strokovnjakov kaže pričakovanja na področju razvoja slovenskega turizma za prihodnje obdobje. Na osnovi elektronske ankete izračunava Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (ITEF) Univerze v Ljubljani v sodelovanju s STO. Raziskava je prvič stekla konec leta 2007, prvi indeks turističnega zaupanja pa je bil objavljen leta 2008.

Sofinanciranje za dvig konkurenčnosti
Leta 2008 je Ministrstvo za gospodarstvo v okviru dveh razpisov za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura odobrilo sofinanciranje 76 projektom v skupni višini 97 milijonov evrov.

Slovenija prejela Superbrands
Sloveniji kot turistični destinaciji je bil v začetku leta 2009 podeljeno priznanje Superbrands 2008.

Snovalec - nova vzpodbuda za slovenski turizem
Leta 2009 je bil prvič objavljen razpis Snovalec, ki je namenjen spodbujanju promocije in uresničitev novih idej - INVENCIJ v turizmu. Snovalec je na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije objavljen kot energijski polog v obliki nagradnega razpisa s predvidenim skladom 40.000 EUR, ki jih za še bolj inovativen razvoj slovenskega turizma prispeva Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Prva Snovalca sta bila podeljena produkta potovanja za fotografe in apartmaji na vodi.

Ukinitev viz za državljane Makedonije, Črne gore in Srbije
Z 19. decembrom 2009 je postal oddih državljanom Makedonije, Črne gore in Srbije v Sloveniji še bližji. S tem dnem so bili namreč odpravljeni vizumi za vstop državljanov iz omenjenih držav v šengenski prostor in s tem tudi v Slovenijo. Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s slovenskim turističnim gospdarstvom ob tej priložnosti pripravila posebno ugodne turistične pakete. Leto dni kasneje so bili vizumi odpravljeni tudi za državljane Bosne in Hercegovine.

Bela večerja
Organizacijski komite Pokala Vitranc je 4. 3. 2010 ob 20h v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori pripravil Belo večerjo. Na njej so se zbrale vse legende Vitranca, dosedanji zmagovalci tekmovanj v Kranjski Gori in številni gostje iz Slovenije ter tujine.
Bela večerja je potekala pod pokroviteljstvom predsednika republike, Danila Türka. Organizacijski komite Pokala Vitranc pa je v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije podelil nagrade najbolj zaslužnim za dosedanje organizacijske uspehe v zadnjih petdesetih letih.

V Tokiu in v Londonu odprti informacijski pisarni slovenskega turizma
V prvi polovici leta 2010 je Slovenska turistična organizacija odprla dve novi informacijski pisarni, in sicer v Londonu in Tokiu. Z odprtjem obeh pisarn STO zasleduje cilj povečanja prepoznavnosti Slovenije na emitivnih trgih slovenskega turizma. Informacijski pisarni predstavljata udejanjanje novega koncepta gospodarske diplomacije in krepitve vloge turizma v okviru veleposlaništev RS v tujini. 

Prvi ekološki hotel z Green Globe certifikatom v Sloveniji in širši JV Evropi
Bohinj Park EKO Hotel je prve goste sprejel leta 2009. Že od izgradnje in otvoritve pa ponudba hotela na svež in inovativen način bogati slovensko turistično ponudbo. Eden izmed največjih uspehov je zagotovo pridobitev Green Globe certifikata v letu 2010, pohvalijo pa se lahko še dejstvi, da so prvi hotel v Sloveniji z lastno bowling in kino dvorano, prvi hotel v Sloveniji s polnilnico za električna in hibridna vozila, itd. Preberite več o dosežkih, usmeritvah in viziji Bohinj Park EKO Hotela.

Slovesna otvoritev Slovenskega planinskega muzeja
7. 8. 2010 je v Mojstrani potekala slovesna otvoritev Slovenskega planinskega muzeja s častnim gostom predsednikom Danilom Türkom. V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru. Slovenski planinski muzej bo s svojo zgodovinsko pripovedjo o delovanju Slovencev v domačih in tujih gorah ter prikazom lepot in vrednot gorskega sveta trajno ohranjal pomen planinske tradicije slovenskega naroda. Mlade rodove bo skozi vzgojno-izobraževalne vsebine vzgajal v planinskem duhu in v spoštovanju narave. Poslanstvo Slovenskega planinskega muzeja smo zato pospremili z geslom: “Naveza za vrhove prihodnosti.”

Obisk predstavnikov turističnega gospodarstva v Ruski federaciji

Predstavniki turističnega gospodarstva so Rusko federacijo obiskali kot del gospodarske delegacije, ki je spremljala predsednika republike dr. Danila Türka na uradnem obisku v Ruski federaciji. Obisk je bil namenjen ustvarjanju pogojev za nadaljnjo krepitev sodelovanja med državama na področju turizma in navezovanju neposrednih stikov z ruskimi poslovnimi partnerji. STO in Zvezna agencija za turizem RF sta 17. novembra 2010 v Moskvi v Kremlju podpisali memurandum v oporo nadaljnjemu gospodarskemu in turističnemu razvoju obeh držav.

SLOW TOURISM – partnerski projekt Slovenije in Italije
»Slow tourism« je projekt, ki se je začel 2010. Povezuje slovenska in italijanska območja v obliki »počasnega in kakovostnega« turizma in prispeva k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni. Cilji projekta, ki združuje 27 partnerjev iz Slovenije in Italije, je oblikovanje turističnih poti, promocija in vrednotenje omrežja Slow Tourism na čezmejnem območju Severnega Jadrana preko izvajanja pilotnih projektov.

Prva turistična kmetija prejela EU marjetico

Turistična kmetija Urška je v letu 2011 kot prva in za zdaj edina turistična kmetija v Sloveniji, prejela znak »ekomarjetice«, uradni znak evropske unije za okolju prijazne turistične namestitve. Prav tako v letu 2011 pa na turistični kmetiji Urša praznujejo tudi 20-letnico, odkar so v vasi Križevec pri Zrečah sprejeli prve goste. Kot zanimivost so sporočili, da so v tem času so gostje »pospravili« 19 ton govedine, pet kilometrov kranjskih klobas, več kot 9000 hlebcev kruha, dobrih 13 ton krompirja, 69.000 litrov vina…

Lent

Slovenija

na zemljevid

Slovenija je družabna

             
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti