Ocenite ponudbo:

Živalstvo in rastlinstvo na območju občine Logatec

Prostoživeče živali, ki so značilne za večino ozemlja Slovenije, so tudi na območju logaške občine. To so srnjad (Capreolus capreolus), jelenjad (Cervus elaphus), divji prašiči (Sus scrofa), rjavi medvedi (Ursus arctos), lisice (Vulpes vulpes) in najbolj poznani polhi (Glis glis). Na območjih varstvenih režimov je moč zaslediti tudi določene biotope ogroženih vrst in endemite. Najpomembnejše lokacije teh, so Žejna in Zelena dolina, Planinsko polje, Zaplana, Medvedje Brdo, Logaški ravnik in Jezerc.


V Žejni in Zeleni dolini so bazična nizka barja, na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh. Zasledimo različne vrste metuljev, divje race, kačje pastirje, potočne rake in rastline značilne za barja, kot so stožka (Molinia spp.), mesojeda dolgolistna rosika (Drosera anglica), okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna mastnica (Pinguicula vulgaris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii). V okoliških gozdovih so poleg srnjadi, jelenjadi, medvedov, divjih prašičev in lisic še risi (Lynx lynx) ter divje mačke (Felis silvestris), ki sta zaščiteni vrsti.

Na Planinskem polju je edino slovensko rastišče ogrožene travniške morske čebulice (Scilla litardierei). Na polju najdemo 78 različnih vrst metuljev, med katerimi so tudi ogroženi strašničin modrin (Maculinea teleius), petelinček (Zerynthia polyxena) in grintavčev pisanček (Euphydryas aurinia). Zaradi kosca (Crex crex), ki je ogrožen že po vsem svetu, sodi Planinsko polje v območje Natura 2000. Na polju domujejo še kozica (Gallinago gallinago), poljski škrjanec (Alauda arvensis), repaljščica (Saxicola rubetra), rjava in pisana penica (Sylvia communis, Sylvia nisoria), rjavi srakoper (Lanius collurio), bela in črna štorklja (Ciconia ciconia, Ciconia nigra), siva in velika bela čaplja (Ardea cinerea, Egretta alba) ter številne race in pobrežniki, npr., vodomci (Alcedo atthis) ter občasno orel belorepec (Haliaeetus albicilla).


Zaplana in Medvedje Brdo sta območji, kjer se zadržujeta metulj črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) in netopir mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros).

Jezerc je poznan po prehodnih barjih in ulekninah na šotni podlagi z vegetacijo šašev, Rhynchosporion.


Na območju Logaškega ravnika in njegovega podzemlja pa zasledimo kranjskega jegliča (Primula carniolica), koščičnega škratca (Coenagrion ornatum), hrošča drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti), navadnega risa, rjavega medveda, volka (Canis lupus), malega podkovnjaka, hribskega urha (Bombina variegata), velikega pupka (Triturus carnifex), navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium), bukovega kozlička (Morimus funereus) in ozkega vretenca (Vertigo angustior).


 
Skoraj polovica ozemlja logaške občine je zavarovana z različnimi režimi varstva narave, ki se večinoma prekrivajo in so skoncentrirani predvsem v južnem delu občine: od Planinskega polja vse do Logatca, Kalc in Hotedršice.

V večini se varstveni režimi navezujejo na kraški svet in kraške pojave.

V občini je tako zavarovanih 134 naravnih vrednot, od teh je 41 območij in 93 posameznih vrednot. 19 območij ima status državnega pomena, med posameznimi vrednotami pa jih je državnega pomena kar 60 primerov. Na karti je označenih 19 naravnih vrednot državnega pomena, 10 območij naravnih vrednot državnega pomena in 3 vrednote lokalnega pomena. Za večino izpostavljenih vrednot velja, da so bodisi dostopne bodisi vidne.

Na ozemlju občine Logatec je poleg omenjenih še 9 ekoloških območij, 8  območij Natura 2000, 49 naravnih spomenikov in 1 naravni rezervat.

Med območja NATURA 2000 sodijo Medvedje Brdo, Zaplana, Žejna dolina, Notranjski trikotnik, Trnovski gozd – Nanos, Krimsko hribovje – Menišija, Planinsko polje in Jezerc pri Logatcu, ki je sicer tudi naravni rezervat.


 


E-pošta :  
Spletna stran : www.logatec.si 
Destinacija: Kras
Kraj: Logatec
na zemljevid

Rezerviraj & kupi

Prihod
 
Odhod
 
Starost (ob prihodu)

Slovenija je družabna

             

Fotografije

Skrbnik : Občina Logatec | 01 759 06 33 |
Prijavite napako/dodaj komentar
Prijavite napako/dodaj komentar
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti