Raziskave zelenega trga

17.11.2014
Situacijska analiza "Zelena shema"

Situacijska analiza je del projekta oblikovanja Zelene sheme slovenskega turizma - akcijskega razvojnega načrta za implementacijo trajnostnega turizma v Sloveniji. Na osnovi analize bodo v drugi fazi predlagani razvojni scenariji, nato pa v zaključni fazi izbran najbolj ustrezen in razdelan razvojni program z akcijskim načrtom.

Situacijska analiza trajnostnega turizma
27.03.2012
Odnos Evropejcev do vode
Evropska komisija je v marcu objavila poročilo raziskave o odnosu Evropejcev do vode (Attitudes of Europeans towards water).

Ključne ugotovitve raziskave so sledeče:

Večino Evropejcev skrbi kvaliteta vode, 68 % vprašanih je prepričanih, da je kvaliteta vode resen problem v njihovi državi (-1 odstotek glede na leto 2009). Kemično onesnaževanje še vedno predstavlja največjo grožnjo za vodne vire (84 %, +9 glede na leto 2009). 37 % Evropejcev meni, da niso dovolj informirani o problemih povezanih s podtalnico, jezeri, rekami in obalno vodo. Večina Evropejcev (67 %) meni, da bi bilo zagotavljanje informacij glede posledic, ki jih ima uporaba vode na okolje, najboljši način za spopadanje s težavami vodnih virov. Skoraj tri četrtine Evropejcev je prepričanih, da bi morala Evropska unija predlagati dodatne ukrepe za odpravo problemov povezanih z vodnimi viri.

Poročilo za Slovenijo

Število informacij o problemih povezanih z vodnimi viri (podtalnica, jezera, reke, obalna voda)

47 odstotkov prebivalcev Slovenije je mnenja, da so dobro informirani o problemih povezanih z vodnimi viri (tretje mesto med državami EU). Dokaj nizek odstotek pa je mnenja, da so zelo dobro informirani o problemih povezanih z vodnimi viri (9 %). Za slabo informirane se ima 34 % prebivalcev Slovenije, 10 % vprašanih pa nima informacij o problemih povezanih z vodnimi viri. 85 % prebivalcev Slovenije probleme povezane z vodnimi viri, dojema kot zelo resen problem.

Spremembe v kvaliteti vodnih virov

Več kot 63 % prebivalcev Slovenije je mnenja, da se je kvaliteta vodnih virov v zadnjih desetih letih poslabšala, 22 odstotkov jih meni, da je ostala na enaki ravni. Le 10 % prebivalcev Slovenije je prepričanih, da se je v zadnjih desetih letih kvaliteta vodnih virov izboljšala.

Ukrepi s strani Evropske unije

Nekoliko manj kot polovica prebivalcev Slovenije je prepričanih, da bi morala EU sprejeti dodatne ukrepe za odpravo problemov povezanih z vodnimi viri, vendar bi morala Slovenija podati lastno mnenje pred sprejetjem teh ukrepov (46 %, prvo mesto med državami EU). 25 % prav tako meni, da bi morala EU sprejeti dodatne ukrepe, vendar ne želijo, da bi Slovenija izrazila svoje mnenje pred sprejetjem le-teh. Le 19 % prebivalcev Slovenije meni, da dodatni ukrepi s strani EU niso potrebni, od tega jih je 10 % mnenja, da je dovolj že sprejetih ukrepov, 9 % pa, da to ni pristojnost EU.

Celotnen povzetek poročila si lahko preberete v prilogi.
Povzetek poročila
07.12.2011
Odnos managerjev v slovenskih turističnih podjetjih do podnebnih sprememb in zelenega turizma
Tretje leto zapored je bila izvedena raziskava o odnosu managerjev do podnebnih sprememb in zelenega turizma.

Skoraj vsi anketirani managerji se strinjajo, da je okoljska problematika pomembna za človeštvo, prav tako so tudi precej enotni v strinjanju, da okoljska problematika zaobjema spremembe v naravnem, socialnem in kulturnem okolju in da je okoljska problematika pomembna za njihova podjetja. Najbolj pa so skeptični do tega, da bodo imele oz. imajo posledice na njihovo poslovanje.

Več preberite v poročilu.

Poročilo
Poznavanje problematike podnebnega segrevanja med prebivalci Slovenije
Služba Vlade RS za podnebne spremembe je objavila poročilo javnomnenjske raziskave Poznavanje problematike podnebnega segrevanja med prebivalci Slovenije.

Poročilo raziskave je dostopno TUKAJ.
Odnos managerjev v slovenskih turističnih podjetjih ter tujih turistov v Sloveniji do podnebnih sprememb in turizma
Naslovnica
Skoraj vsi managerji se strinjajo, da je okoljska problematika pomembna za človeštvo, prav tako jih je zelo veliko takih, ki menijo, da je okoljska problematika pomembna tudi za njihovo podjetje. Dobra polovica se jih strinja, da njihovo podjetje ustrezno ukrepa na področju blaženja okoljskih vplivov ter da okoljsko problematiko vključujejo v strategijo in poslovno politiko njihovega podjetja. Med danimi ukrepi jih 41% kupuje sezonsko in lokalno sadje, dobra polovica (52%) jih uporablja okolju prijazne detergente in čistila, skoraj vsi (85%) pa izvajajo ukrepe za zmanjšanje porabe energije.

Več si preberite v poročilu - TUKAJ.
Raziskava o odnosu do podnebnih sprememb in zelenega turizma
Naslovnica
Na Slovenski turistični organizaciji smo izvedli raziskavo med managerji v slovenskih turističnih podjetjih in tujimi turisti v Sloveniji o odnosu do podnebnih sprememb in zelenega turizma.
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako razmišljajo slovenski turistični managerji o zelenem turizmu in če izvajajo kakšne ukrepe v zvezi s problematiko podnebnih sprememb. Na drugi strani pa smo v raziskavi želeli dobiti vpogled v percepcijo, ki jo imajo tuji gosti o Sloveniji, in če naravne danosti Slovenije pripomorejo k obisku.

Več si preberite v poročilu - TUKAJ.
Ugotavljanje zadovoljstva med obiskovalci slovenskih zavarovanih območij z upravljavcem
Naslovnica
Raziskava preučuje modele upravljanja vplivov na zavarovana območja, prepoznava potrebe in pričakovanja različnih deležnikov zavarovanih območij ter opravlja posnetek stanja v slovenskih upravljanih zavarovanih območjih.

Med drugim raziskava navaja pet najpomembnejših elementov zavarovanih območij s katerimi respondenti niso bili zadovoljni. Mednje se uvrščajo neurejene sanitarije, odpadki, pomanjkanje naravovarstvenih nadzornikov, neprimeren promet in pomanjkanje povezav z javnimi prometnimi sredstvi.

Več si preberite v poročilu - TUKAJ.
Raziskava o vplivu ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah
Naslovnica
Na STO smo v okviru priprave strategije za razvoj turističnega produkta wellness v Sloveniji izvedli raziskavo o vplivu ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah.

Raziskavo si lahko ogledate TUKAJ.
Odnos Evropejcev do podnebnih sprememeb
Naslovnica
Evropska komisija je objavila poročilo raziskave o odnosu Evropejcev do podnebnih sprememb "European's  attitudes towards climate change" za obdobje januar - februar 2009.
 
Poročilo raziskave je dostopno TUKAJ.
Večina Evropejcev sprejema okolju prijaznejše načine potovanja
Raziskava Eurobarometra Prihodnost transporta v vseh 27 državah članicah je pokazala, da je večina Evropejcev pripravljenih sprejeti kompromise glede cene in značilnosti svojega avtomobila, da bi zmanjšali vpliv škodljivih emisij na okolje. Približno dve tretjini Evropskih voznikov je dejalo, da bi verjetno bili pripravljeni sprejeti kompromis glede hitrosti avtomobila, da bi tako zmanjšali škodljive emisije. Skoraj tri četrtine državljanov EU (71 %) pa pravi, da bi razmislili o pogostejši uporabi  javnega prevoza, če bi bilo mogoče kupiti enotno vozovnico za vse oblike javnega prevoza.

Podpredsednik Komisarja odgovornega za transport, Siim Kallas pravi, da so ti rezultati velika spodbuda prizadevanjem Evrospke unije za povečanje trajnosti transporta. Pomeni, da se ljudje zavedajo pomembnosti skrbi za okolje in so pripravljeni prispevati svoj del k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Članek Večina Evropejcev sprejema okolju prijaznejše načine potovanja najdete TUKAJ, poročilo Prihodnost transporta pa TUKAJ.

Publikacije

Poročilo

X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti