Koristne povezave

SLOVENIJA:

Ministrstvo za okolje in prostor - Sektor za okolje in podnebne spremembe

Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Agencija RS za okolje

Kazalci okolja Slovenije

Zavod RS za varstvo narave

Svet za varstvo okolja RS

Plan B za Slovenijo


Institucije, ki oblikujejo in usmerjajo politiko na področju zelenega turizma - na globalni ravni

V spodni tabeli podajamo kratek pregled katere institucije oblikujejo in usmerjajo politiko na področju okolja in turizma.

Institucija
Kratek opis, pomembnejši projekti, dokumenti
Spletna stran
European Commission – EC, DG Enerprise, tourism

(Evropska komisija, turizem)
- Agenda za trajnosten in konkurenčen evropski turizem (Agenda for a sustainable and competitive European Tourism), 2007;
- TSG – skupina za trajnostni razvoj;
- Projekti EDEN, Iron Curtain Trail (trajnostni turizem), Calypso (socialni turizem).
www.ec.europa.eu/enterprise/
sectors/tourism/index_sl.htm       
UN World Tourism Organisation – UNWTO

(Svetovna turistična organizacija)

- Globalni kriteriji trajnostnega razvoja (GSTC);
-  Energetske rešitve za hotele (Hotel Energy Solutions), http://www.hotelenergysolutions.net/);
- Konferenca o podnebnih spremembah (Goteborg);
- TOI (Tour Operator Initiative);
- Publikacija: Climate Change and Tourism: Responding to the Global Challenges (UNWTO/UNEP 2008);
- Pot do okrevanja (Roadmap for Recovery), 2009.
www.world-tourism.org
European Environment Agency – EEA

(Evropska okoljska agencija)
The European Environment Agency (EEA) je agencija Evropske unije. Naloga je zagotoviti neodvisne, kakovostne informacije o okolju.
Je glavni vir informacij za vse, ki razvijajo, implementirajo in vrednotijo okoljsko politiko in za sploišno javnost. Publikacije:
- Regional climate change and adaptation −The Alps facing the challenge of changing water resources (2009)
- Impacts of Europe's changing climate − 2008 indicator-based assessment(2008)
- Assessing biodiversity − where does Europe stand? − 14 Jul 2009
http://destinet.ew.eea.europa.eu
European Travel Commission – ETC

(Evropska turistična komisija)
Naloga ETC je trženje in promocija turizma v Evropo na splošno in v posamezne države članice.
Soorganizira konference z UNWTO.
www.etc-corporate.org
World Torism and Travel Committe – WTTC  

(Svetovno združenje za turizem in potovanja)

World Travel & Tourism Council je organizacija, ki združuje 100 vodilnih turističnih podjetij. Zavezala se je k zmanjšanju emisij s strani turizma in k pospeševanju trajnostnega razvoja. Vsako leto podeljujejo nagrade podjetjem in organizacijam, ki izvajajo dobre prakse na področju trajnostnega turizma − »Tourism for Tomorrow Award«. V 2007 izvajajo kampanjo za dialog v zvezi s podnebnimi spremembami.
http://wttc.org
United Nations Environment Programme – UNEP

(Okoljski program Združenih narodov) 

Spodbuja partnerstvo v skrbi za okolje z informiranjem in omogočanjem narodom in ljudem, da izboljšajo kakovost življenja, ne da bi le-to poslabšali za prihodnje generacije. Zanimiv projekt osveščanja turistov je zeleni potni list (http://www.unep.fr/
greenpassport). Pomemben dokument Global Green Deal (marec 2009), ki predvideva 1 % globalnega GDP za zelene spodbude. V 2010 bo nastal Green Economy Report.
www.unep.org
World Economic Forum – WEF

(Svetovni gospodarski forum)

Indeks konkurenčnosti za turizem.
Imajo delovno skupino za turizem, ki preučuje podnebne spremembe v povezavi s turizmom, pripravila je dokument Recomendations (2009) in Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector (maj 2009). Skupina Task Force on Low Carbon Prosperity pa pripravlja poročilo za G20 v zvezi s s podnebnimi spremembami (The Route to Copenhagen Project).
www.weforum.org

Forum for the future

(Forum za prihodnost)

Organizacija Forum for the Future je neodvisna, neprofitna organizacija, ki ima za cilj promocijo trajnostnega turizma. Študija Turizem 2023 preučuje ključne dejavnike, ki bodo bolj ali manj vplivali na prihodnost in posledično orisuje možne počitnice v letu 2023.
www.forumforthefuture.org
International Tourism Partnership − ITP

(Mednarodno partnerstvo za turizem)

Mednarodno partnerstvo za turizem (The International Tourism Partnership) je organizacija, v katero so včlanjeno vodilna podjetja s področja turizma. Cilj je, da zagotovijo turistični industriji znanje in orodja za razvoj praktičnih rešitev za bolj odgovorno poslovanje. ITP je zasnovalo osnovne usmeritve oziroma minimalne standarde za trajnostno poslovanje hotela, ki bi jih naj hoteli upoštevali pri trajnostno usmerjenem managementu.
E-časopis in portal: the Green Hotelier
www.tourismpartnership.com  
www.greenhotelier.org
Intergovernmental Panel on Climate Change − IPCC

(Medvladni panel o podnebnih spremembah)
IPCC je medvladni panel o podnebnih spremembah, ki ima za ključno nalogo pripravo poročila o izvajanju podnebnih sprememb.
http://www.ipcc.ch
The International Ecotourism Society −  TIES
 
(Mednarodna družba za ekoturizem)
TIES promovira ekoturizem kot odgovorno potovanje na naravna področja, ki ohranjajo okolje in izboljšujejo kakovost življenja lokalnim ljudem. Organizira pomembne letne konference.
www.ecotourism.org
Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria – GSTS

(Partnerstvo za globalne trajnostne kriterije v turizmu)
Partnerstvo za globalne kriterije trajnostnega turizma (The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria) in Svet za trajnostni razvoj turizma (the Sustainable Tourism Stewardship Council) razvijata niz osnovnih kriterijev (GSTC), ki temeljijo na štirih stebrih trajnostnega turizma.
www.sustainabletourismcriteria.org
Conservation International – CI
Poslanstvo je ohraniti živečo naravno dediščino, globalno biodiverziteto.
www.celb.org
Tour Operators Initiative – TOI

(Iniciativa organizatorjev potovanj)
Pobuda organizatorjev potovanj za trajnostni razvoj turizma (Tour Operator Initiative) si prizadeva vključiti trajnostni vidik v vse procese oblikovanja počitniškega paketa (notranji management, razvoj produktov, pri pogajanjih s partnerji, ki naj prevzemajo trajnostna načela, informiranje strank o odgovornem vedenju v destinaciji in podpori trajnostnim prizadevanjem destinacij, kamor vozijo turiste).
www.toinitiative.org
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO

UNESCO

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je specializirana agencija znotraj Organizacije združenih narodov, ki je bila ustanovljena 1945. Glavni cilj organizacije je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin. Med projekti tudi sporazume o mednarodnem sodelovanju za zavarovanje svetovne kulturne in naravne dediščine.
www.unesco.org
 
International Hotel & Restaurant Association – IHRA

(Mednarodno združenje za hotelirstvo in restavracije)
Skupaj z UNWTO izvajajo projekt Hotel Energy Solutions
www.ihra.com
World Wide Fund for Nature – WWF

(Svetovna fundacija za naravo)
Podpira ohranjanje biološke diverzitete, zagotavlja, da je uporaba obnovljivih virov trajnostna, in promovira zmanjšanje onesnaževanja.
www.panda.org
 
Organisation for Economic Cooperation and development − OECD

(Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)

OECD se precej ukvarja s podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem in transportom. V letu 2007 izdajo poročilo »Climate Change in the European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management«. Leta 2007 prav tako izdajo »Environmental outlook to 2030 paper for tourism«, ki poda izračun o 5,3 % prispevku turizma k globalnemu segrevanju.
www.oecd.org
World Meteorological Organisation – WMO

(Svetovna meteorološka organizacija)
Svetovna meteorološka organizacija  je specializirana agencija Združenih narodov. Preučuje stanje in vedenje zemeljske atmosfere, njene interakcije z oceani, podnebje, ki ga proizvaja in distribucijo vodnih virov kot posledico.
Sodeluje z UNWTO na projektih (publikacija glej UNWTO)
www.wmo.ch
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti