Potovalne navade in namere prebivalcev Slovenije

25.11.2014
Želje in izkušnje slovencev v turizmu

Kratka anketa med slovenci o njihovih izkušnjah v turizmu v letu 2013, v katerih vrstah nastanitev so bivali, kakšni so bili razlogi za počitnice, kako so si počitnice rezervirali, kakšno je bilo njihovo zadovoljstvo ter krajša analiza o načrtovanih počitnicah v letu 2014. Rezultati ankete za Slovenijo so primerjeni z rezultati ankete v celotni Evropski Uniji.

Izkušnje in načrtovane počitnice slovencev 2013
05.12.2012
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - zimska sezona 2012/2013
Namen spletne raziskave v okviru raziskovalnega orodja Eupinion je bil ugotoviti potovalne namere prebivalcev Slovenije v obdobju december 2012-februar 2013. Ugotovitve izpeljujemo na osnovi 1500 anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi oziroma 586, ki se bodo v obdobju december 2012-februar 2013 odpravili na potovanje, izlet, bodisi zasebno bodisi poslovno, z vsaj eno nočitvijo.

Da se na potovanje bodisi zasebno bodisi poslovno v času december 2012-februar 2013 ne bodo odpravili, je dejalo 61 % anketirancev (v enakem obdobju lanu 71 %). O odhodu na potovanje še ni odločeno 11 % anketirancev (lani 1 %), ostali se bodo odpravili ali na potovanje z do 3 nočitvami (17 %, lani 15 %) ali na potovanje z več kot 3 do 13 nočitvami (8 %, lani 12 %) ali na dolgo potovanje z več kot 13 nočitvami (3 %, lani 1 %).

Med 28 % anketiranci (enak delež kot lani), ki so izjavili da bodo v naslednjih treh mesecih odšli na potovanje je 13 % takšnih, ki bodo letos počitnikovali več kot v zimski sezoni 2011/2012, 51 % jih bo počitnikovalo približno enako, manj pa 27 %.

Tisti, ki se bodo odpravili na potovanje bodo v največjem deležu za celotno počitnikovanje namenili od 300-500 EUR (42 %), do 300 EUR (18 %), od 500-1000 EUR bo namenilo 14 % anketirancev, nad 1000 EUR pa bo za počitnikovanje namenilo 7 %.

Anketiranci so prosto navedli destinacijo potovanja, izleta. Navedli so lahko eno ali več destinacij ali pa odgovorili, da še ne vedo, kam se bodo odpravili na počitnice. Še največ, 27 % anketirancev (v enakem obdobju lani 37 % namerava počitnikovati v Sloveniji, v Avstriji 17 % (enako tudi lani), na Danskem 10 %, na Hrvaškem 9 % in v Italiji 5 %.
15.02.2012
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - letno poročilo 2011
V letnem poročilu Potovalnih namer povzemamo ugotovitve poročil poletnih in zimskih potovalnih namer.

Poročilo
Prezentacija
05.12.2011
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - zimska sezona 2011/2012
V obdobju december 2011-februar 2012 se bo na potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo odpravilo 27,8 % anketirancev, od tega se jih bo 14,9 % odpravilo na potovanje z do največ 3 nočitvami, 11,7 % na potovanje z več kot 3 do največ 13 nočitvami, 1,2 % anketirancev pa se bo odpravilo na dolgo potovanje z več kot 13 nočitvami. Na potovanje, izlet bodo prej odšli moški, mlajši, bolj izobraženi, z višjim osebnim dohodkom, (samo)zaposleni, študentje in iz Osrednjeslovenske regije.

Značilno bolj kot drugi obravnavani dejavniki, je anketirancem za njihovo zadovoljstvo v izbrani destinaciji pomembno neonesnaženo in neokrnjeno okolje, povprečna ocena pomembnosti je na petstopenjski lestvici. Anketiranci kot pomembno izpostavljajo tudi  možnost izbire okolju prijaznega nastanitvenega objekta.

Predviden znesek porabe za potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo na osebo, ne glede na dolžino potovanja, se v povprečju giblje med 440 in 535 EUR.

Poročilo
Prezentacija
13.06.2011
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - poletna sezona 2011
V juniju, juliju ali avgustu se bo na potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo odpravilo 49 % anketirancev, od tega se jih bo 33 % odpravilo na potovanje z več kot 3 do največ 13 nočitvami. Večina anketirancev (66 %) ocenjuje, da bo v prihodnjih treh mesecih na počitnicah preživela približno enako časa kot v enakem obdobju lani, prav tako jih večina (63 %) ocenjuje, da bo letos za počitnice namenilo približno enako denarja kot v enakem obdobju lani. Glavni motiv potovanja je za 76 % vprašanih počitek in sprostitev.

Še najbolj pomembno za zadovoljstvo v izbrani destinaciji je anketirancem neonesnaženo in neokrnjeno okolje (povprečna ocena pomembnosti je na petstopenjski lestvici 4,29). Anketiranci kot pomembno izpostavljajo tudi možnost izbire okolju prijaznega nastanitvenega objekta (M=3,64) in ponudbo lokalne hrane (M=3,63).


Poročilo
Prezentacija
20.12.2010
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - letno poročilo 2010
Ne glede na obdobje potovanja (v poletni ali zimski sezoni), se je izkazalo, da bodo na potovanje, izlet prej odšli mlajši, bolj izobraženi, z višjim osebnim dohodkom, zaposleni in študentje, prej ne pa upokojenci in nezaposleni oziroma brezposelni. V obdobju pred zimsko turistično sezono potovalno namero izkazujejo prej moški in tudi anketiranci iz večjih krajev ter osrednjeslovenske regije. Razlika glede na obdobje potovanja se kaže tudi v tem, da so v poletni sezoni dopustovali bolj anketiranci z več člani gospodinjstva, medtem ko bodo pozimi prej tisti, z manj člani gospodinjstva.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
16.12.2010
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - zimska sezona 2010/2011
V obdobju december 2010-februar 2011 se bo na potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo odpravilo 22,7 % anketirancev, od tega se jih bo 10,9 % odpravilo na potovanje z do največ 3 nočitvami. Večina, 48 %, se na potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo ne bo odpravila zaradi nezadostnih finančnih sredstev. Kot glavni motiv potovanja je počitek in sprostitev navedlo 37 % anketirancev, 22 % šport in rekreacijo. Povprečna ocena pomembnosti neonesnaženega in neokrnjenega okolja za zadovoljstvo v izbrani destinaciji je na petstopenjski lestvici 4,17. Anketiranci kot pomembno izpostavljajo tudi ponudbo lokalne hrane in možnost izbire okolju prijaznega nastanitvenega objekta.

Več si preberite v poročilu.
Poročilo
23.06.2010
Potovalne namere prebivalcev Slovenije - poletna sezona 2010
V juniju, juliju ali avgustu se bo na potovanje, izlet z vsaj eno nočitvijo odpravilo 49 % anketirancev, od tega se jih bo  33 % odpravilo na potovanje z več kot 3 do največ 13 nočitvami, 10 % na potovanje z do največ 3 nočitvami, 7 % anketirancev pa se bo v obdobju junij-avgust 2010 odpravilo na dolgo potovanje z več kot 13 nočitvami. Na potovanje, izlet bodo prej odšli mlajši, bolj izobraženi, tisti z več člani gospodinjstva in z višjim dohodkom ter zaposleni in študentje, medtem ko se prej ne bodo odpravili upokojenci in nezaposleni oziroma brezposelni.
Več si preberite v poročilu.

Več si preberite v poročilu.

Poročilo
15.12.2009
Potovalne namere Slovencev - zimska sezona 2009/2010
NaslovnicaNa potovanje oziroma izlet se namerava v obdobju december 2009 – februar 2010 odpraviti 23 % anketiranih, od tega 11,5 % na daljše potovanje z več kot tremi nočitvami, 7,7 % pa na največ krajše potovanje z eno do tremi nočitvami. Največ anketirancev, 35 %, bo v zimskih mesecih počitnikovalo v Sloveniji, 13 % jih bo dopustovalo v Avstriji. Skoraj dve tretjine anketiranih (64 %) bo za organizacijo svojega potovanja poskrbelo samo, turistični agenciji bo organizacijo potovanja prepustilo 26 % anketirancev. Predviden znesek porabe za potovanje oziroma izlet na osebo v povprečju znaša nekaj manj kot 530,00 evrov. Skoraj polovica vprašanih je tako lani (49 %) kot letos (48 %) kot glavni razlog ne-potovanja navedla pomanjkanje denarja. Svetovna finančno-gospodarska kriza, po mnenju večine anketirancev, ni vplivala na njihove odločitve o potovanju.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
23.06.2009
Potovalne namere Slovencev - poletna sezona 2009
NaslovkaObjavljamo poročilo potovalnih namer Slovencev v poletni sezoni 2009.

V juniju, juliju ali avgustu se bo na potovanje oziroma izlet odpravilo 50 % sodelujočih v raziskavi. Od tega se bo na daljše potovanje (več kot tri nočitve) odpravilo 38 % anketirancev, na največ krajše potovanje (ena do tri nočitve) pa 7 % anketiranih. Le na izlet brez nočitev se bo odpravilo 5 % respondentov.

Na namero o odhodu na potovanje značilno vpliva spol, starost, izobrazba, zaposlitveni status ter tip kraja in statistična regija. V obdobju od junija do avgusta 2009 se bodo na potovanje oziroma izlet v večji meri odpravili moški, mlajši, bolj izobraženi, študentje in zaposleni ter tisti iz večjih mest.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
09.01.2009
Potovalne namere Slovencev - zimska sezona 2008/2009
Naslovna stranObjavljamo poročilo potovalnih namer Slovencev v zimski sezoni 2008/2009.

Kot glavni razlog za potovanje v zimski sezoni je 56% anketirancev navedlo prosti čas, sledi počitek (9%) ter šport in smučanje (7%). Med razlogi za ne-potovanje se na prvem mestu nahaja denar (49%), 17% anketirancev nima časa, sledi starost (7%).

Največji delež anketirancev, ki bodo predvidoma odšli na krajše počitnice, izlet (z vsaj eno nočitvijo) se nahaja v starostni skupini 25-34 let (35%), imajo srednjo stopnjo izobrazbe (49%), so zaposleni (59%) ter prihajajo iz LJ ali MB (35%).

Več si preberite v poročilu.

Poročilo
24.06.2008
Potovalne namere Slovencev - poletna sezona 2008
Objavljamo poročilo potovalnih namer Slovencev v poletni sezoni 2008.

V juniju, juliju ali avgustu se bo na počitnice, potovanje ali izlet skupaj odpravilo 56% sodelujočih v raziskavi. Na dolge počitnice (z vsaj tremi nočitvami) se bo odpravilo 48% anketirancev, eno ali dve nočitvi bo na kratkih počitnicah prebilo 5% vprašanih, na izlet brez nočitev pa se bo odpravilo 3% respondentov.

Največ anketirancev bo v poletnih mesecih dopustovalo na Hrvaškem (52%). V Sloveniji jih bo počitnikovalo 29%, 7% pa se jih bo odpravilo v Grčijo.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
18.12.2007
Potovalne namere Slovencev v letu 2006 in 2007 (primerjalno)
V poročilu je prikazana primerjava potovalnih namer prebivalcev Slovenije v letu 2006 in 2007. Primerjali smo namero o odhodu, predvideno državo počitnikovanja, predvideno aktivnost na daljših počitnicah ter predvideno porabo.Primerjalno poročilo
12.12.2007
Potovalne namere Slovencev - letno 2007
Objavljamo skupno letno poročilo potovalnih namer Slovencev v obdobju od marca 2007 do februarja 2008. 

Letno poročilo
12.06.2007
Potovalne namere Slovencev v letu 2007


Z raziskavo o potovalnih namerah prebivalcev Slovenije v letu 2007 želimo slediti potovalnim navadam prebivalstava Slovenije in sicer v štirih časovnih obdobjih: marec-maj, junij- avgust, september-november ter december-februar.

Namen raziskovanja je spremljanje potovalnih namer v daljšem časovnem obdobju (organizacija potovanja, število nočitev) ter podrobnejša analiza držav počitnikovanj, glavnih aktivnosti na počitnicah, predvidene porabe in razlogov za nepočitnikovanje.Poročilo, marec do maj 2007
Poročilo, junij do avgust 2007
Poročilo, september do november 2007
Poročilo, december 2007 do februar 2008 
07.02.2007
Potovalne navade Slovencev - letno 2006
Z majem 2006 smo vsak mesec pripravili raziskavo s katero smo ugotvaljali potovanja Slovencev. Objavljamo skupno poročilo podatkov od maja do decembra 2006.


Skupno poročilo
23.06.2006
Potovalne navade Slovencev v letu 2006

 

Z raziskavo o turističnih potovanjih zbiramo mesečne podatke o potovanjih slovenskega prebivalstva. Vprašanja obsegajo dva sklopa in sicer: namere za potovanje v tekočem mesecu (število nočitev, država predvidenega počitnikovanja, glavne aktivnosti, predvidena poraba, razlogi za nepotovanje) ter že preživete počitnice v tekočem mesecu  z vsaj tremi nočitvami (država preživetih počitnic, glavna aktivnost med počitnicami, poraba na osebo, razlogi za izbiro destinacije, razlogi za nepotovanje).
 

Raziskavo izvajamo mesečno.  


 

Rezultati, december 2006
Rezultati, november 2006
Rezultati, oktober 2006
Rezultati, september 2006
Rezultati, avgust 2006
Rezultati, julij 2006
Rezultati, junij 2006
Rezultati, maj 2006
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti