Trajnostna politika v Sloveniji


Trajnostni razvojni okvir v Sloveniji 

Slovenski turizem prepoznava izzive, ki jih prinašajo vse bolj jasno izražene spremembe na mednarodnem trgu, tako na področju ponudbe kot tudi povpraševanja – gre za trajnostni turizem, ki upošteva okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost, je odgovoren ter se prilagaja podnebnim spremembam in blaži njegove vplive − turizem, za katerega se na mednarodnem turističnem trgu vse bolj uporablja termin zeleni turizem.
Omejite izbor:
 
 
1 (1..5)Od5

 

Trajnostni turizem v krovni razvojni strategiji Slovenije

1. Razvoj turizma v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne komponente. V Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 je Vlada RS opredelila trajnostni razvoj kot enega ključnih elementov razvoja Slovenije. 2. Trajnostni razvoj turizma je kot pomemben dejavnik vključen v Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, 02/04) in Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma (RNUST) 2007 − 2011.
 
 

Trajnostni turizem kot ena od osmih politik v nacionalni turistični razvojni strategiji

3. RNUST je med konkretnimi ukrepi, ki izhajajo iz politike trajnostnega in regionalnega razvoja (ki je opredeljena kot ena izmed osmih politik), opredelil razvoj indikatorjev trajnostnega turizma (ter poleg tega ukrepa za prostorsko ureditev turizma in ureditev pogojev za razvoj turizma na varovanih območjih), za nosilca ukrepa pa določil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (bivše Ministrstvo za okolje ... večmanj ...
 
 

Trajnostni turizem v aktualni trženjski strategiji slovenskega turizma - ni opredeljen kot ...

7. Po opredelitvi politike trajnostnega razvoja v RNUST-u pa trajnostna politika oziroma trajnostni (zeleni) pristop na trženjski ravni ni bil implementiran v aktualno Strategijo trženja slovenskega turizma, zato se Slovenska turistična organizacija zdaj sooča z izzivom, da vendarle čim hitreje in konkretneje odreagira na gibanja, trende, spremembe in izzive, ki se dogajajo v svetu, na vseh ravnega zelenega turizma. 8. Na Slovenski ... večmanj ...
 
 

Kako okolju prijazni so slovenski turistični ponudniki

10. V večini slovenskih turističnih podjetij okoljskemu managementu kot sestavnemu elementu trajnostnega razvoja še ne namenjajo dovolj pozornosti. Razlog je nerazumevanje ekološkega managementa, saj ga večina pojmuje kot stroškovno zahteven in finančno obremenjujoči način delovanja, ne pozna pa prednosti, ki jih prinaša – to je pokazala primarna raziskava med slovenskimi hoteli o njihovi ekološki usmerjenosti, ki je bila narejena v letu 2006 v okviru projekta Programa ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov. Situacija se ... večmanj ...
 
 

Dolgoletna tradicija skrbi za zavarovana območja

12. V nasprotju z zelo omejenimi aktivnostmi pri praktičnem udejanjanju trajnostnega razvojnega koncepta na destinacijskem nivoju ali na nivoju posameznih ponudnikov, pa imamo v Sloveniji že dolgoletno tradicijo skrbi za varovana območja (Triglavski narodni park) in zato tudi veliko izkušenj, ki so jih prispevale dosedanje raziskave pri projektih načrtovanja turizma in rekreacije tako na zavarovanih območjih kot na območjih, vključenih ali predvidenih za projekt Natura 2000. Na varovanih območjih je namreč možen le razvoj trajnostnega turizma; na ... večmanj ...
 

1 (1..5)Od5

Slovenija

na zemljevid

Slovenija je družabna

             
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti