Trajnostna politika v Evropi

03.04.2014
SISTEM KAZALNIKOV ZA EVROPSKI TURIZEM ZA TRAJNOSTNE DESTINACIJE (European Tourism Indicators System ETIS)
Danes se vse turistične destinacije soočajo z družbenimi, kulturnimi, ekonomski mi in podnebnimi izzivi. Ključnega pomena je zmožnost merjenja do okolja odgovornega ravnanja.  S tem namenom je Evropska Komisija razvila sistem kazalnikov: European Tourism Indicators System (ETIS) : for Sustainable Management at Destination Level. Gre za celovit sistem, enostaven za uporabo, prilagodljiv in primeren za vse turistične destinacije. Zasnovan je kot postopek za spremljanje, upravljanje ter izboljševaje trajnostnega delovanja turistične destinacije, brez potrebe po kakršnemkoli posebnem usposabljanju uporabnikov ETIS sistema kazalnikov.

Sistem kazalnikov se nahaja v prilogi.
Sistem kazalnikov ETIS
Evropa svetovna turistična destinacija številka 1 - nov politični okvir za turizem v Evropi
Evropska komisija je pripravila nov politični okvir za turizem v Evropi - Evropa svetovna turistična destinacija številka 1.

Evropska komisija želi s tem sporočilom spodbuditi usklajen pristop za pobude, povezane s turizmom, in določiti nov okvir delovanja, da se poveča konkurenčnost turizma in njegova sposobnost za trajnostno rast. Za dosego teh ciljev zato predlaga številne evropske ali večnacionalne pobude, pri čemer se bo v veliki meri opirala na pristojnosti Unije na področju turizma, kot jih uvaja Lizbonska pogodba.

Celotno besedilo v slovenskem jeziku je objavljeno TUKAJ.
10 okoljskih izzivov madžarskega predsedstva Evropske unije
Evropski okoljski urad je objavil Memorandum ob madžarskem predsedovanju Evropski uniji, ki vključuje tudi 10 izzivov na področju okolja, ki do konca junija čakajo Madžarsko.

Memurandum najdete TUKAJ.
Prehod v nizkoogljično gospodarstvo prinaša mnoge koristi
Evropska komisija je objavila dolgo pričakovana Kažipot za preobrazbo Evropske unije v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 (Roadmap for transforming the European Union into a competittive low carbon economy by 2050) ter Načrt za učinkovito rabo energije (Energy efficiency plan 2011).

Kažipot za nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 predstavlja rezultate analize Evropske komisije o tem, kako na stroškovno učinkovit način do leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 80 do 95 odstotkov glede na leto 1990. Analiza Evropske komisije kaže, da bi imel prehod v nizkoogljično gospodarstvo številne koristi za EU.

Načrt za učinkovito rabo energije vsebuje ukrepe, ki naj bi omogočili boljši prihranek energije in dosego 20-odstotnega cilja za učinkovito rabo energije do 2020. Doseganje tega cilja bi med drugim prineslo okoli 1000 evrov prihrankov na gospodinjstvo letno in do 2 milijona novih delovnih mest. Na podlagi predlaganih ukrepov bo komisija v prihodnjih mesecih oblikovala tudi zakonodajne predloge.

Poleg zgoraj omenjenih dokumentov je pomembno tudi poročilo, ki ga je program Združenih narodov za okolje (UNEP) objavil februarja letos. V poročilu Towards a Green Economy, je predstavljen scenarij zelene rasti, ki glede na rezultate modela že v naslednjih 5-10 letih prinaša višje stopnje rasti BDP in BDP na prebivalca glede na primerjalne scenarije poslov po starem.

Gospodarske priložnosti tega stoletja so torej izrazito v zelenem sektorju in Slovenija se mora čimprej vključiti v ta gibanja z razvojem znanja in storitev.

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti