Promocijsko informativni materiali

 
Informacije: produkcija@spiritslovenia.si  
 
Omejeno količino tiskaninih publikacij lahko naročite in prevzamete vsak dan med ponedeljkom in petkom med 9.00 in 12.00 uro v distribucijskem centru SPIRIT Slovenia, sektorja za turizem, na Brnčičevi 51, v Ljubljani.
Za več informacij se lahko obrnete na: boza.suljgic@spiritslovenia.si 
11.06.2012
Skrivnostni Kras in turistične jame Slovenije
Turistično društvo Postojna je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, turističnimi organizacijami Postojnska jama d.d., Park Škocjanske jame, Kobilarno Lipica, z vsemi enajstimi občinami območja Brkinov, Krasa, Notranjske in z drugimi turističnimi ponudniki tega območja izdalo publikacijo Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije, kar pomeni kvalitetno turistično promocijo tega dela Slovenije.

Za publikacijo sta uvodnika napisala akademika dr. Andrej Kranjc, univ. prof. in dr. Matjaž Kmecl, univ. prof , kulinarični dodatek je besedilo doc. dr. Stanislava Renčelja, drugo besedilo je prispevala Tatjana Pregl Kobe. Publikacijo, sta uredila Srečko Šajn in Lučka Letič, obogatena pa je z mnogimi fotografijami priznanih fotografov. Posebej dragocen je tudi osrednji del, ki na dvajsetih straneh prinaša vse informacije o klasičnem krasu in o turističnih jamah Slovenije. Poleg tega je podrobno opisanih sedemnajst najznačilnejših izletov, ki nagovarjajo s svojo atraktivnostjo, ter pomembnejše prireditve tega področja.

Publikacija Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije je pravi smernik za vse večje tour operatorje, turistične agencije, predstavništva turizma v tujini, poslaništva, večje turistične organizacije in za medije. Izšla je v formatu A4 in šestih jezikih – slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in španskem, v nakladi 60.000 izvodov.
08.06.2012
Pohodništvo v Sloveniji
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje je v sodelovanju z Slovensko turistično organizacijo izdal prenovljen katalog Pohodništvo v Sloveniji.

Na 64 straneh so opisane ključne trans slovenske poti vključno z novo potjo Alpe Adria, ki poteka od Grossglocknerja do Trsta. Pohodniške destinacije so predstavljene s po dvema ali tremi pohodnimi potmi, ki so vse označene s QR kodami za prenos informacij o poteh na pametne mobilne telefone. Predstavljeno je nekaj paketov programov večdnevne hoje po ključnih poteh in tudi vsa pohodniška ponudba specializiranih namestitev –članov GIZ Pohodništvo in kolesarjenje.

Katalog je bil natisnjen v formatu A4 in nakladi 50.000 izvodov v 5 jezikih: nemškem (10.000), italijanskem (7.000), francoskem (5.000), angleškem (20.000) in slovenskem (8.000).
26.03.2012
Smučarska središča v Sloveniji
Zbornica gorskih centrov in Združenje slovenskih žičničarjev sta v oktobru po nekaj letih zopet izdala katalog Smučarska središča v Sloveniji v slovenskem jeziku, v skupni nakladi 5.000 izvodov, s Slovensko turistično organizacijo pa  letos v februarju katalog v tujih jezikih, v skupni nakladi 50.000 izvodov, v hrvaškem (v nakladi 10.000 izvodov), srbskem (v nakladi 10.000 izvodov), ruskem (v nakladi 10.000 izvodov) in angleškem (v nakladi 20.000 izvodov) jeziku. V katalogu so predstavljena slovenska smučišča s kratkim opisom, panoramskimi kartami in vsemi pomembnimi podatki.

Predstavljenih je 46 smučarskih središč, ki vsako na svoj način ponuja doživetje snežnih užitkov. Spoznajte novosti, ki so jih pripravili, presenetljiva prizorišča dogodkov, ki jih ne smete zamuditi in kjer si lahko z eno smučarsko vozovnico privoščite več užitkov. Na ta način so predstavljene možnosti zdravega preživljanja prostega časa v gorskih centrih v zimskem času.

Katalogi so na voljo na spletni strani STO.
20.12.2011
Travel Agent's Manual 2012
Slovenska turistična organizacija je izdala priročnik za turistične agencije Travel Agent's Manual 2012, katerega vsebine so namenjene strokovni turistični javnosti. Priročnik je izšel v skupni nakladi 17.000 izvodov od tega 8.000 v angleškem, 5.000 nemškem, 2.000 italijanskem in 2.000 francoskem jeziku in je bil predstavljen na Svetovni turistični borzi WTM v Londonu.

Na enem mestu so zbrane koristne splošne informacije o Sloveniji, izpostavljeni so ključni turistični produkti, ter številne kontakte informacije ponudnikov turističnih storitev in turističnih organizacij, ki bodo v pomoč tujim predstavnikom turističnega gospodarstva pri iskanju poslovnih partnerjev in lažji izvedbi potovanj v Slovenijo. Vsebine so obogatene z zelenimi dejstvi o Sloveniji in zelenimi nasveti, ki bodo v pomoč pri skupnem ohranjanju zelene Slovenije. Priročnik je natisnjen na okolju prijaznem papirju. Izbranim prireditvam je dodan še program dogodkov za Evropsko prestolnico kulture Maribor 2012.

Publikacija je v elektronski obliki na voljo na spletnem portalu STO.
19.12.2011
Katalog zasebnih nastanitev za leto 2012
Izšel je Katalog zasebnih nastanitev za leto 2012. V katalogu so predstavljeni ponudniki nastanitev v apartmajih, turističnih sobah, počitniških hišah, penzionih, gostiščih, turističnih kmetijah, manjših hotelih, zidanicah ter ponudniki komplementarne turistične ponudbe iz vse Slovenije.

Katalog zasebnih nastanitev izdaja Zavod Gostoljubnost slovenskih domov v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in je ena redkih oblik skupne promocije vseh vrst manjših turističnih ponudnikov nastanitev, za katere sta značilna osebni odnos do gosta in s tem povezana gostoljubnost.

Katalog je izšel v petih tujih jezikih v nakladi 20.000 izvodov. Že drugo leto je zaradi priročnosti izdan na A5 formatu.

Katalog zasebnih nastanitev je v elektronski obliki na voljo na spletnih straneh Zavoda GSD, na portalu STO in na strani www.etrips.si – eTurističnem Rezervacijskem Poslovnem Sistemu manjših turističnih ponudnikov nastanitev.

Tiskane izvode lahko naročite in prevzamete na sedežu Zavoda GSD na Mali ulici 8 v Ljubljani, od ponedeljka do petka od 9:00 do 17:00 in ob sobotah od 9:00 do 13:00 ter v distribucijskem centru STO, Brnčičeva 51, Ljubljana od ponedeljka do petka 9:00 do 12:00 (kontaktna oseba: boza.suljgic@slovenia.info).
19.12.2011
Občuti ponos
Zgibanka je bila izdana v letu 2011 ob 20 letnici Slovenije (1991-2011), kot vabilo v Slovenijo vsem Slovencem v tujini in njihovim prijateljem, znancem, sorodnikom. Slovenija kot izredno majhna dežela ponuja izredno veliko, na kar moramo biti ponosni. Tak je tudi naslov zgibanke – I FEEL PROUD (Občuti ponos). V njej so predstavljeni osnovni podatki o Sloveniji, informacije o dostopnosti, kanček zgodovine in dejstva, zaradi katerih je Slovenijo vredno obiskati.

Skupna naklada zgibanke je 60.000 izvodov, od tega jih je 20.000 v angleškem jeziku, 10.000 v nemškem jeziku , 10.000 v italijanskem jeziku, 10.000 v ruskem jeziku in 10.000 v španskem jeziku.

Publikacija je v elektronski obliki na voljo na spletnem portalu STO.
19.12.2011
Slovenska naravna zdravilišča in terme
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč ponatisnila katalog Slovenska naravna zdravilišča in terme, na A4 formatu, v nakladi 50.000 izvodov, od tega 17.500 v nemškem jeziku, 17.500 italijanskem jeziku, 5.000 v hrvaškem jeziku, 5.000 v ruskem jeziku in 5.000 v angleškem jeziku.
 
Na enem mestu je zbranih 15 slovenskih zdravilišč, za vsakega pa katalog ponuja informativni opis, možnosti nastanitve, ponudbo zdravljenja in wellness-a, možnosti za rekreacijo in zabavo ter dodatno ponudbo. Za željne odkrivanja so vsebine dodatno obogatene z informacijami o okoliških zanimivostih.

Katalog vsebuje tudi pregledno razpredelnico z zbranimi podatki o indikacijah in naravnih zdravilnih dejavnikih.

Publikacija je v elektronski obliki na voljo na spletnem portalu STO: tukaj ter tudi na spletnem portalu SSNZ: tukaj.
30.09.2011
Prijazno podeželje
Združenje turističnih kmetij Slovenije je v partnerskem sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo izdalo že osmi katalog slovenskih turističnih kmetij PRIJAZNO PODEŽELJE, v skupni nakladi 85.000 izvodov od tega 18.000 v slovenskem, 19.000 v nemškem, 22.000 v angleškem, 12.000 v italijanskem, 9.000 v francoskem in 5.000 izvodov v hrvaškem jeziku. Projekt sta finančno podprla tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki je zagotovila tudi nepogrešljivo strokovno pomoč.

V katalogu je s fotografijo in krajšim opisom ponudbe na 68 straneh predstavljenih 216 turističnih kmetij, na zadnji strani pa je v seznamu navedenih 177 drugih turističnih kmetij v Sloveniji. Novost letošnjega kataloga je nova naslovnica in uporaba okolju prijaznega papirja. Letos smo katalog ponovno po desetih letih pripravili tudi v hrvaškem jeziku, saj so hrvaški gosti na turističnih kmetijah številčni. Pri letošnji produkciji novega kataloga je bil velik interes za predstavitev s strani novih turističnih kmetij. Tako je v katalogu poleg obstoječih 177 kmetij prvič predstavljenih še 40 novih.

Publikacija je v elektronski obliki na voljo tukaj.
29.03.2011
Koledar prireditev 2011
Slovenska turistična organizacija je tudi letos izdala Koledar prireditev 2011 v tujih jezikih, v skupni nakladi 10.000 izvodov od tega 4.000 v angleškem jeziku, 4.000 v nemškem jeziku in 2.000 v italijanskem jeziku.

Na enem mestu najdete zbirko najzanimivejših mednarodnih prireditev po Sloveniji, ki bodo pripomogle k bolj doživetemu in razgibanemu preživljanju prostega časa. Ob 20. letnici Slovenije vabimo rojake po svetu, njihove družine in prijatelje na prireditve ob tej priložnosti.  Napovedane so tudi prireditve: Evropska prestolnica kulture 2012 in Košarkarsko prvenstvo 2013.
15.02.2011
Informacijski kolesarski zemljevid Slovenije
GIZ POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE je v sodelovanju s SLOVENSKO TURISTIČNO ORGANIZACIJO izdal informacijski kolesarski zemljevid Slovenije. Na predstavitvah Slovenije v tujini je veliko povpraševanje po kolesarskih zemljevidih in splošnih kolesarskih informacijah o Sloveniji, zato smo izdelali informacijsko kolesarsko karto Slovenije v uveljavljenem merilu avtokarte ( 1:270 000). Namen informacijske karte je, da turistom kolesarjem, ponudi celosten pregled in osnovne informacije o turistični kolesarski ponudbi Slovenije, ter jih napoti na lokalne informacijske centre, kjer bodo lahko dobili podrobnejše informacije in prave kolesarske karte.
Na karti vrisane ( v naravi označene) kolesarske poti bodo turistom dale bolj jasno sliko, kje so pri nas območja, ki imajo urejeno infrastrukturo primerno za kolesarjenje. Vrisane kolesarske povezave so predlogi, kje je s kolesom najbolje potovati po ali čez Slovenijo. Na karti so poleg ostale turistične infrastrukture posebej označeni tudi vsi specializirani kolesarski hoteli in kolesarski kampi, kolesarski informacijski centri in kolesarski servisi (z znakom). Na zadnji strani so predstavljeni specializirani vsi kolesarski hoteli člani GIZa POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE in 17 kolesarskih destinacij. Kolesarska karta je bila izdana v nakladi 50.000 izvodih v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

25.01.2011
Naravni parki Slovenije
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z Ministrstvo za okolje in prostor, z namenom promocije zavarovanih območji, izdala informativno publikacijo Naravni parki Slovenije. Izšla je v skupni nakladi 120.000 izvodov od tega 10.000 v  slovenskem, 50.000 v angleškem, 30.000 v nemškem, 10.000 v italijanskem, 10.000 v francoskem in 10.000 v španskem jeziku.
Spoznajte posebnosti in skrivnosti slovenskih naravnih parkov. Na 40 straneh so podane informacije, ki potencialne obiskovalce seznanjajo s kontakti upravljavcev, dostopnostjo do parkov, naravnimi in kulturnimi značilnostmi, možnostmi za aktivni oddih ter informacijami o prireditvah.
Publikacija podrobneje predstavlja 14 naravnih parkov, ki vsak na svoj način omogoča sprostitev in veliko novih doživetij.  Vljudno vas vabimo k ogledu publikacije, ki jo v tiskani obliki lahko naročite in prevzamete v distribucijskem centru STO, Litostrojska 60, Ljubljana (kontaktna oseba: boza.suljgic@slovenia.info) Publikacija je v elektronski obliki na voljo na spletnem portalu MOP    http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/ostale_publikacije/  ali na
                                      
22.06.2010
Vinske poti Slovenije
Katalog je izšel v nakladi 40.000 izvodov (20.000 nemških, 20.000 angleških). Pri projektu smo sodelovali s podjetjem Preobrat. Katalog vključuje vse 3 vinorodne dežele (Podravje, Posavje, Primorska) in njihove vinorodne okoliše. Gre za celostno publikacijo produkta vin v Sloveniji. Na sistematičen način predstavlja 3 vinorodne dežele in skupno 14 okolišev ter njihovo ponudbo. Vsebuje strokovne podatke in informacije, ob tem pa daje koristne napotke za obiskovalce posameznih vinorodnih okolišev. Vključuje tako ponudbo vinarjev v povezavi z gastronomskimi posebnostmi, kot tudi možnosti prenočevanja, lokalne zanimivosti, prireditve in praznike, zaščitene izdelke ipd. Cilj publikacije je promocija slovenskih vin z vso dodatno ponudbo na osnovi dejstva, da iz slovenskih vinorodnih dežel izhajajo najboljša vina.

Vsebina publikacije je strokovno podprta s strani etnologa dr. Janeza Bogataja in sommelierja ter degustatorja, Jožeta Rozmana, uvodni članek pa je napisal priznani avstrijski novinar in poznavalec vin Peter Lexej.

Spoznajte, doživite in okusite slovenske vinorodne dežele z njihovimi posebnostmi in zanimivostmi. Katalog vas popelje med:
• Vinogradnike in vinarje
• Prenočišča
• Gastronomske posebnosti
• Prireditve, ki se navezujejo na vinsko ponudbo
• Izbrane gostilne
• Zaščitene izdelke in
• Turistično – informacijske centre

Katalog je dostopen tudi na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.info/publikacije
29.04.2010
Potovanja v Slovenijo 2010

Slovenska turistična organizacija je izdala priročnik, v katerem so na enem mestu zbrane informacije o avstrijskih potovalnih agencijah, ki v letošnjem letu organizirajo tako skupinska potovanja, kot turistične pakete za individualne goste v Slovenijo.


Priročnik je izšel v nakaldi 600 izvodov v nemškem jeziku, z namenom učinkovitejšega sodelovanje na ravni B2B (business to business) na, za slovenski turizem pomembnem avstrijskem trgu.
28.04.2010
Pohodništvo v Sloveniji
Izšla je vsebinsko in vizualno prenovljena publikacija Pohodništvo v Sloveniji, prilagojena novi celostni grafični podobi blagovne znamke I feel Slovenia in v skladu z načeli okloju prijazne produkcije promocijskih materialov. Katalog je natisnjen na papirju iz nadzorovanega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, s čimer Slovenska turistična organizacija nadaljuje z izpolnjevanjem ciljev v sklopu projekta za ohranitev zelene Slovenije. Publikacijo smo na Slovenski turistični organizaciji izdali skupaj z GIZ pohodništvo in kolesarjenje v skupni nakladi 80.000 izvodov, v petih jezikovnih različicah.

V katalogu so podrobno opisani predlogi poti po katerih se lahko podate in tako spoznavate zeleno Slovenijo, pohodnikom prijazne hotele in turistične destinacije. Za lažjo izbiro si oglejte tudi zemljevide in grafične prikazi težavnostnih stopenj izbranih poti. Publikacija je dopolnjena tudi z zelenimi nasveti in predlogi pohodniških paketov, kjer je za vas na enem mestu zbrana celotna ponudba.

S katalogom v roki se brezkrbno podajte na pot in raziščite ter okusite Slovenijo!
03.03.2010
Splošni katalog Slovenije
 
Publikacija je zasnovana kot trženjsko orodje za celostno predstavitev in promocijo slovenske turistične ponudbe. Temelj poglavij so perspektivni turistični produkti, izhajajoč iz Strategije trženja slovenskega turizma 2007 – 2011, ki navajajo vse ključne destinacije z danimi produkti. Pri nastajanju image kataloga so sodelovali strokovnjaki s posameznih področij ter nosilci produktov, saj je namen kataloga, da so podatki verodostojni, ažurni in predstavljeni na uporabniku prijazen način.

Poglavja predstavljajo sledeča področja: mesta in kulturo, naravno okolje, trajnostni turizem in turizem v vaseh, aktivne počitnice in oddih, zdravje in dobro počutje, gastronomijo, poslovni turizem, zabaviščni turizem ter ponudbo za dve ciljni skupini – prestižni turizem in ponudbo za mlade. Katalog daje velik poudarek internetu kot izjemno pomembnemu distribucijskemu kanalu za trženje turističnih storitev.

Eden ključnih poudarkov publikacije je trajnostni turizem in okolju prijazno ravnanje, na kar tekom besedila opozarjata oznaka in dejstva »SLOVENIA GREEN«.
Katalog je natisnjen na papirju iz nadzorovanega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, s čimer Slovenska turistična organizacija nadaljuje z izpolnjevanjem ciljev v sklopu projekta za ohranitev zelene Slovenije.
Publikacija vključuje tudi zavihek z razglednico, ki jo lahko uporabnik odtrga in uporabi. Izdana v skupni nakladi 150.000 izvodov, v 9 jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, ruskem, španskem, nizozemskem, češkem in slovenskem. Skupaj s povsem prenovljeno Turistično karto Slovenije, izdano novembra 2009, predstavlja vir združenih informacij o Sloveniji, ki zadostujejo za prvo predstavo o državi oziroma nadalje usmerjajo na posamezne produktne kataloge in spletne strani.
10.12.2009
Turistični zemljevid Slovenije
 Slovenska turistična organizacija nadaljuje z izdajo okolju prijaznih tiskovn! Vsebinsko in oblikovno prenovljen Turistični zemljevid Slovenije,v merilu 1:450 000, je izšel v skupni nakladi 200.000 izvodov v angleškem, nemškem, nizozemskem, ruskem, japonskem, hrvaškem, ukrajinskem, srbskem, italijanskem, norveškem, poljskem, madžarskem, švedskem, francoskem, španskem, finskem, kitajskem in češkem jeziku.
 
Koncept temelji na petih korakih: FEEL SLOVENIA (bistvene značilnosti Slovenije), VISIT SLOVENIA (informacije o možnostih prevoznih sredstev do Slovenije), EXPERIENCE SLOVENIA (produkti: kultura, narava, športne aktivnosti, zdravilišča, gastronomija, kongresni turizem, igralništvo), STAY IN SLOVENIA (informacije o možnostih nastanitve in REMEMBER SLOVENIA (kontaktni podatki in spletne strani, vključno s socialnim omrežjem FB).
 
Vsebine so obogatene z zelenimi dejstvi o Sloveniji ter zelenimi nasveti, ki spodbujajo k trajnostnemu turizmu in k skupnemu delovanju za ohranitev zelene Slovenije. Turistična karta je natisnjena na papirju iz nadzorovanega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, s čimer Slovenska turistična organizacija nadaljuje z izpolnjevanjem ciljev v sklopu projekta SLOVENIA GREEN.
19.08.2009
EDEN v Sloveniji
Rajska doživetja v Sloveniji!


Slovenska turistična organizacija vam predstavlja zgibanko, v kateri so zbrane informacije o zmagovalkah in finalistkah projekta Evropska destinacija odličnosti 2008 in 2009 v Sloveniji, ki ga v okviru projekta EDEN (European Destination of ExcelleNce) podeljuje Evropska komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami.


Predstavitvena zgibanka je izšla v skupni nakladi 10.000 izvodov v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku. Spoznajte zgodbe Soče ob Poti miru, Prešernov smenj v Kranju, Festival Idrijske čipke, Harmonijo treh dolin na Solčavskem, Deželo žive vode in Kozjanski park.  
18.08.2009
Solčavsko - Evropska destinacija odličnosti
V okviru projekta Evropska destinacija odličnosti (European Destinations of ExcelleNce - EDEN) je Slovenska turistična organizacija v skupni nakladi 10.000 izvodov, v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku izdala zgibanko v kateri se predstavlja zmagovalka  EDEN 2009 - Solčavsko. 


V zgibanki so zbrane osnovne  informacije o  doživljajskem odkrivanju naravnih in kulturnih posebnosti območja, Solčavski panoramski cesti ter aktivnostih v stiku z naravo.  


Odkrijte in doživite Solčavsko, harmonijo treh dolin, sozvočje izjemne narave in skrbo premišljenega turizma - Logarske doline, Robanovega in Matkovega kota.
14.08.2009
Julijske Alpe. Slovenija. Prav lepo blizu.
Predstavništvo Slovenske turistične organizacije v Nemčiji, je v mesecu juniju, v sodelovanju s partnerji regije Julijskih Alp, v okviru obsežne promocijske akcije slovenskega turizma, izdalo brošuro z naslovom Julijske Alpe. Slovenija. Prav lepo blizu., v nakaldi 200.000 izvodov.

Na 23 straneh so podane informacije, ki potencialne turiste v prvem delu seznanjajo z dostopnostjo Slovenije, lepotami narave Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka ter možnostmi za aktivni oddih, pohodništvo, kolesarjenje, vodne športe, adrenalinske športe ter tudi golf, na kratko pa je predstavljena kultura in etnografija tega dela Slovenije, nekateri večji dogodki ter kulinarika. Prav tako je predstavljena pestra ponudba štiri in osemdnevnih počitnic s cenami, kar promocijo regije in produktov dopolnjuje s konkretnimi možnostmi  za rezervacije.
11.08.2009
Slovenska Istra
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož občine Piran, Turistično gospodarskim združenjem občine Izola in Mestno občino Koper, z namenom promocije slovenske obale in njenega zaledja, izdala katalog Slovenska Istra. Izšel je v skupni nakladi 100.000 izvodov v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, ruskem in španskem jeziku.

Spoznajte zgodbe treh zgodovinskih obalnih mest - Izole, Kopra in Pirana, odkrite posebnosti in skrivnosti podeželjskega zaledja Slovenske Istre, ter izvedite od kod je dobil Portorož ime. Ali so ga res poimenovali po rožah?

Katalog vam ponuja tudi predloge za izlete v bližnjo in daljno okolico, informacije o zabavi in prireditvah, navtičnem ter kongresnem turizmu, naravnih, kulturnih in gastronomskih posebnostih Slovenske Istre.
 
Na voljo je tudi priloga s kontaktnimi informacijami ponudnikov namestitvenih kapacitet in ponudnikov ostalih turističnih storitev.

Začnite pisati zgodbo svojih doživetij v Slovenski Istri.
23.07.2009
Okusiti Slovenijo
Katalog Okusiti Slovenijo predstavlja vse pomembnejše značilnosti slovenske gastronomske ponudbe, ki jih določa Strategija razvoja slovenske gastronomije.
V katalog je vključena predstavitev slovenske kulinarike v 24 slovenskih gastronomskih regijah s 173 značilnimi slovenskimi jedmi. Predstavitev je obogatena s pregledi pomembnejših gastronomskih prireditev, zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov in živil ter  seznamom gostiln, restavracij in turističnih kmetij, ki imajo v svoji ponudbi tudi katero od predstavljenih jedi.

05.05.2009
Muharjenje v Sloveniji
Muharjenje velja za enega prvih načinov ribolova, dokumenirani začetki muharjenja na slovenskem pa segajo že v začetek prejšnjega stoletja. Ste si kdaj želeli, da bi vas obkrožala le narava, ptičje žvrgolenje, piš vetra in žuborenje potoka, reke, ali pa spokojnost jezerske gladine? Ste se kdaj spraševali, kaj skrivajo globine rečnih tolmunov, globine jezer?

Odgovore vam ponuja nov katalog Muharjenje v Sloveniji, ki je izšel v skupni nakladi 50.000 izvodov v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Slovenska turistična organizacija je ob izdaji kataloga nadgradila že obstoječe sodelovanje z Ribiško zvezo Slovenije in tako tujim kot domačim obiskovalcem na enem mestu predstavlja nov, zanimiv turistični produkt.

Slovenija - Vaša muharska destinacija vas pričakuje!

19.02.2009
Kolesarjenje v Sloveniji
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva, ki so pridobili znak specializacije za kolesarsko turistično ponudbo, izdala oblikovno in vsebinsko prenovljen prospekt Kolesarjenje v Sloveniji. Prospekt je izšel v skupni nakladi 100.000 izvodov v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in nizozemskem jeziku.

Slovenija se tako domačim kot tujim obiskovalcem, med katerimi priljubljenost za odkrivanje in raziskovanje s kolesi strmo narašča, predstavlja kot kolesarjem prijazna dežela. Poleg tur za cestno kolesarstvo, ki vodijo po krajinskih parkih, vinorodnih gričih, v okolico naravnih zdravilišč, čez zanimiva področja slovenskega podeželja, ter krožnih kolesarskih poti v okolici mest, je predstavljena tudi ponudba za gorsko kolesarstvo.

Kolesarjenje v Sloveniji je z informacijami o namestitvenih objektih specializiranih za kolesarje, informacijskih točkah, zahtevnosti prog, naravnih in kulturnih znamenitostih ob poteh, ter že izdelanimi predlogi za kolesarske počitnice odličen pripomoček in spodbuda za aktivno preživljanje prostega časa v naravi.
28.01.2009
Spomini iz Slovenije
Z izletov in potovanj prinašamo vtise, spoznanja in spomine. Nekateri med njimi imajo tudi oprijemljive oblike. Zato jih postavimo na polico, obesimo na steno, jih pojemo ali popijemo, oblečemo in nosimo, prebiramo in poslušamo, obdarimo z njimi sorodnike in prijatelje.

Vsem tem spominom pravimo spominki in prav tradicionalni slovenski spominki so predstavljeni v novem prospektu Spomini iz Slovenije. Prospekt je izdala Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z dr. Janezom Bogatajem, priznanim strokovnjakom s področja etnologije, v skupni nakladi 50.000 izvodov v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Ali vas zanima katera lokalna gradiva že stoletja predstavljajo temeljno sredstavo za izražanje ustvarjalnosti, kaj je tradicionalen in kakovosten spominek iz vaše pokrajine in kje ga kupiti, ter kje najdete rokodelska središča? Odgovore najdete v Spominih iz Slovenije.
27.01.2009
Kampi v Sloveniji
Izšel je novi prospekt Kampi v Sloveniji.

Vsebinsko in grafično prenovljen prospekt je izdala Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Turistično gostinsko zbornico pri Gospodarski zbornici Slovenije, v skupni nakladi 150.000 izvodov.

Ponudba slovenskih kampov je tako predstavljena na enem mestu v kar šestih jezikovnih verzijah in sicer v slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem, nizozemskem in italijanskem jeziku. Za lažjo odločitev kje preživeti počitnice v stiku z naravo, so vam na voljo splošne in kontaktne informacije o kampih, podrobno je predstavljena ponudba, za hitrejšo orientacijo so na voljo tudi GPS koordinate.

Katalog je bil prvič uspešno predstavljen na turističnem sejmu v nizozemskem Utrechtu, zdaj pa je na voljo za vse, ki radi sami načrtujete svoje počitnice, ki se spontano odločate za izlete in kar je najpomembnejše, želite počitnice preživeti v čisti in neokrnjeni naravi.

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti