Program dogodka
Vabljeni k ogledu podrobnega programa foruma (TUKAJ).

ČETRTEK, 3. 12.

8.30- 9.30    Registracija – hotel Radin

9.30-11.30   UVODNO PLENARNO ZASEDANJE
Od držav in podjetij se zahteva vse bolj odgovorno ravnanje na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Kaj so smernice turizma v zelenem gospodarstvu in kako bo slovenski turizem v času podnebne in gospodarske krize zastavil nove razvojne priložnosti?

Mag. Dimitrij Piciga - Uvodni pozdrav - SLOVENIA GREEN

Mag. Darja Radić - Gospodarska, okoljska in družbena trajnost kot pogoj konkurenčnega turizma

Mag. Marjan Hribar - Turistična politika Slovenije 2010 z usmeritvami za leto 2011

11.30-12.00  ODMOR

12.00-13.00  Nadaljevanje plenarnega zasedanja:
                     TURIZEM IN PODNEBNE SPREMEMBE

Spreminja se podnebje, spreminjajo se potrošniki. Se ustrezno spreminja tudi turistična ponudba? Kako bo podnebje v prihodnjih letih prerazporejalo globalne turistične tokove? Kateri podatki lahko turistom in ponudnikom pomagajo pri načrtovanju in odločanju?

Dr. Lučka Kajfež Bogataj - Turizem in podnebne spremembe - pričakovane prerazporeditve globalnih turističnih tokov

Gordon Ritter - Trženje potovalnih paketov za stranke

Mag. Maja Pak - Novi trendi v obnašanju potrošnikov in strateške usmeritve zelenega turizma

13.00-14.00  KOSILO

14.00-16.00    Sekcija A:   ZELENI TURIZEM KOT TRŽNA
                       PRILOŽNOST
Na mednarodnem trgu je na voljo veliko število različnih okoljskih znakov  na državni, destinacijski kot tudi podjetniški ravni. Vsak prinaša določena znanja in spoznanja. Kaj se lahko naučimo od nekaterih dobrih primerov prakse? Sekcija bo osvetlila temo z vidika primera nacionalne zelene sheme, z vidika organizatorja potovanj, združenja hotelov kot tudi posameznega zelenega hotela.

Mag. Tanja Cegnar - Vpliv podnebnih sprememb na obnašanje potrošnikov in ponudbo - podnebni indeksi za turizem

Lorraine Thomson - Zeleno doživetje na Škotskem skozi Poslovno shemo zelenega turizma 

May McLellan - Operacija S.E.A.N. (Suporting Energy Awareness Now - podpiranje ozaveščanja o energiji zdaj)

Mag. Ron Martin Schmid - Predstavitev hotelske verige BIO-HOTELS: "Organski način"


14.00-16.00   Sekcija B:   PRILAGAJANJE DESTINACIJ
                      PODNEBNIM SPREMEMBAM
 
Izzivi trajnostnega razvoja turizma so - še bolj kot na ravni posameznega ponudnika - veliki prav na ravni destinacije, saj je ključno usklajeno delovanje vseh deležnikov. Sekcija bo skozi predstavitve primerov različnega tipa destinacij – od obalne, alpske do zavarovanega območja – opredelila dileme in izzive, s katerimi se te destinacije srečujejo, spoznali bomo, kako uspešne so pri prilagajanju podnebnim spremembam in kje konkretno so pri izkoriščanju priložnosti, ki jih prinaša zeleni turizem.

Dr. Peter Brandauer - Trajnostna mobilnost v destinaciji Werfenweng - nove poti do trajnostnega turizma

Mag. Tomi Brezovec - Kaj kaže turistični klimatski indeks za Portorož in proces prilagajanja ponudnikov v destinaciji?

Dr. Katja Vrtačnik Garbas - Vpliv podnebnih sprememb na slovenska zimska središča in možnosti prilagajanja

Mag. Tanja Lešnik Štuhec - Model trajnostnega upravljanja zavarovanih območij s poudarkom na marketingu in mreženju ponudnikov

Dr. Janez Bogataj - Ali je lahko in kako je lahko tudi turizem zelen v zelenem gospodarstvu?  -  (PPT)

16.00-17.00  ODMOR

17.00-18.30  Okrogla miza: VLOGA TURIZMA  V 
                     ZELENEM GOSPODARSTVU
Razvoja zelenega turizma ni mogoče udejaniti zgolj v enem sektorju. Bolj kot kdajkoli prej je za doseganje kakovosti turistične ponudbe nujno sodelovanje vseh deležnikov v destinaciji, na nacionalni ravni pa uskladitev politik in ukrepov, ki vplivajo na turistično ponudbo in razvoj zelenega turizma, še posebej na področju gospodarstva, prometa, kmetijstva, okolja in izobraževanja. Kakšne spodbude lahko pričakuje turistična panoga za razvoj zelenega turizma in kakšne so njene obveznosti do zmanjšanja emisij, kakšni ukrepi bodo vodili k ustvarjanju zelenih delovnih mest v turizmu, kakšne so pričakovane obdavčitve energije in kakšno vlogo lahko odigra turizem na poti okolju prijaznega ravnanja države.

19.30        SVEČANA VEČERJA
Svečana podelitev priznanj Sejalcem, Snovalcem, Ambasadorju slovenskega turizma in najboljšim zelenim praksam

PETEK, 4. 12.

9.00-11.00  Zadnje plenarno zasedanje: 
                    PRILOŽNOSTI ZELENIH INVESTICIJ
 
Kljub temu, da smo tako posamezniki kot podjetja danes vse bolj ozaveščeni o pomenu okolju prijaznega ravnanja, pa praksa pogosto kaže drugače, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v več razvitih turističnih državah. Slovenska turistična podjetja ekološkemu managementu kot sestavnemu delu trajnostnega razvoja še ne namenjajo dovolj pozornosti. Razlog je pogosto nezadostno razumevanje oziroma nezadostno poznavanje prednosti, ki jih prinaša. Zadnji sklop plenarnega zasedanja bo tako konkretiziral in opredelil prednosti in priložnosti zelenih investicij.

Vanessa Borkmann - Vizije in rešitve za zeleni hotel

Dr. Sonja Sibila Lebe - Priložnosti v uvajanju ekološkega standarda EU Marjetica

Dr. Tanja Mihalič - RAZISKAVA STO: Slovenska turistična podjetja o podnebnih spremembah

Zenel Batagelj - RAZISKAVA STO: Turisti o zeleni Sloveniji
11.00-11.30 ODMOR

11.30-11.50 Predstavitev zaključkov sekcije A in B

Zaključki sekcije A

Zaključki sekcije B


11.50-13.30   Okrogla miza:  
                      KAKO BOMO V SLOVENSKEM    TURIZMU    
                      IZKORISTILI TRENDE ZELENEGA TURIZMA
Zaključna okrogla miza bo v obliki razprave s predstavniki turističnega gospodarstva podala različne vidike in poglede na uspešnost oziroma neuspešnost prilagajanja slovenske turistične ponudbe podnebnim spremembam in vse bolj osveščenim potrošnikom, osvetlila bo izzive in priložnosti, ki jih zeleni turizem prinaša verigi dobaviteljev v destinaciji, izpostavila bo nujnost koordiniranih aktivnosti deležnikov v destinaciji. Na nek način bo opredelila, kakšen je aktualni zeleni turistični barometer slovenskega turizma. Kako zeleni smo? Kako zeleni želimo postati?

13.30-13.45 Zaključki foruma


Predavatelji


Spremljevalne aktivnosti na Forumu 2009:
EKO tržnica, kjer bo mogoče kupiti ekološke dobrote iz Panonske Slovenije; KJE: hotelska avla, KDAJ: četrtek, 3.12. od 9.00 do 18.00 ure in v petek, 4.12. od 9.00 do 14.00 ure.
EKO kotiček, kjer boste lahko dobili ideje, kako iz vaših zastarelih promocijskih materialov (zastav, plakatov, trakov, vrečk in brošur, itd. izdelati uporabna promocijska darilca); KJE: hotelska avla, KDAJ: ves čas dogodka.
Predstavitev ekoloških aktivnosti treh osnovnih šol, ki so sodelovale na 23. festivalu Turizmu pomaga lastna glava na temo Voda  zdravje - izziv za prihodnost; KJE: hotelska avla, KDAJ: v četrtek, 3.12.2009 od 11.00 do 15.00 ure.
Možnost preizkušnje zložljivega kolesa BigFish, ki je odlično prevozno sredstvo za pot v službo, poslovni sestanek ali turistični potep po    mestu, saj združuje rekreacijo, skrb za čisto okolje in izogibanje največje more kolesarjev – kraje koles; KJE: preddverje Kongresne dvorane, KDAJ: v četrtek, 3.12.2009.


VEČERNI DOGODEK

Večerni dogodek bomo letos obeležili z zaključkom projekta OKUSITI SLOVENIJO (Taste Slovenia) s predstavitvijo slovenske gastronomske piramide, ki jo bodo pripravili gostinci posameznih gastronomskih regij Slovenije (več o Strategiji razvoja gastronomije Slovenije, kliknite TUKAJ).

Na večernem dogodku se bodo podelila naslednja priznanja:
- Sejalci 2009, priznanja Slovenske turistične organizacije za inovativne in kreativne turistične proizvode
Snovalci 2009, priznanja Slovenske turistične organizacije, ki spodbujajo promocijo in uresničitev novih idej - investicij v turizmu
-
Ambasador slovenskega turizma 2009
- Priznanja za najboljše zelene prakse slovenskega turizma - Slovenia Green

Večerni dogodek se pripravlja v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno - podjetniški zbornici Slovenije in s prof. dr. Janezom Bogatajem.

Slovenija je družabna

             
Prijavite napako/dodaj komentar
Prijavite napako/dodaj komentar
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti