Priročnik za hotele

Priročnik za hotele
 
Slovenska turistična organizacija želi s priročnikom predstaviti gospodarske, družbenokulturne in okoljske koristi trajnostnega poslovanja, še posebej pa narediti konkreten korak na poti spodbujanja turističnega gospodarstva k uvajanju trajnostnih poslovnih modelov.

Več si preberite v priročniku.
Priročnik za hotele
Zakaj poslovati trajnostno?
1. Spreminja se podnebje, spreminjajo se potrošniki
Podjetja, ki želijo pritegniti in zadržati stranke, se morajo hitro in odgovorno odzvati na reševanje vprašanj, ki so za njihovo ciljno javnost pomembna. Dejstvo je, da je varovanje okolja visoko na lestvici vrednot, potrošniki pa so vedno bolj naklonjeni zelenim možnostim.

2. Okolje in poslovni uspeh sta danes močno soodvisna
Potro
šniki, investitorji, delničarji, zaposleni in splošna javnost namreč od podjetij kot tudi držav zahtevajo vse bolj (do družbe in okolja) odgovorno ravnanje; ki daje rezultate danes in je hkrati usmerjeno v jutri (je trajnostno).

3. Turizem temelji prav na ohranjenem (naravnem in družbenem) okolju
Eden od glavnih motivov potovanj je namreč prav odkrivanje naravne in kulturne krajine oziroma dediščine ter uživanje v sprostitvi, ki jo prinaša lepa in ohranjena narava ter aktivnosti v njej.

4. Turizem je visoko občutljiv sektor glede podnebja
Turizem se bo moral aktivno soočiti z geografsko, časovno in produktno prerazporeditvijo tokov ter odgovoriti na izzive prilagajanja ponudbe, iskanja novih produktov, ponudbe in storitev, ki potekajo vse leto, povsem neodvisno od vremenskih razmer.

5. Turizem mora prevzeti odgovornost za učinke na okolje
Z 880 milijoni mednarodnih turističnih prihodov (v letu 2009) in z več kot 4 milijardami domačih potovanj turizem danes povzroča med 4 in 6 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Mednarodni turistični prihodi naj bi do leta 2020 po napovedih Svetovne turistične organizacije narasli na 1,6 milijard, hkrati pa naj bi izpusti po ocenah – če ne bo sprejetih ukrepov za zmanjšanje le-teh – v naslednjih treh desetletjih narasli za 150 %. Prav hoteli imajo poleg transportnega sektorja ključno vlogo v procesu zmanjšanja teh vplivov.

Več si preberite v priročniku.
Kaj prinaša trajnostno poslovanje?
1. Konkretni finančni prihranki
Podjetje si lahko znatno zniža stroške za energijo, za strojno opremo in vzdrževanje pa tudi za ekološke takse ter podobne dajatve. Kljub večjim začetnim investicijam okoljski menedžment prinaša povsem konkretne prihranke. Dejstvo je, da na daljši rok prihranki odtehtajo večje začetne stroške.

2. Večja privlačnost za investitorje
Investitorji želijo zmanjšati tveganje investicij – saj na investicijo gledajo vse bolj dolgoročno – zato so v porastu do okolja prijazne in družbeno odgovorne investicije. Podjetja, ki bodo sposobna predložiti indekse trajnosti (FTSE4Good Index, Dow Jones Sustainability Index), bodo bolj privlačna za investitorje (ITP, 2008).

3. Boljša pripravljenost na zakonodajo
Trajnostno usmerjena podjetja bodo bolje pripravljena na prihodnje zakonske predpise s področja okolja, hkrati pa bodo učinkoviteje pripravljena na razne razpise na nivoju države in Evropske unije – pričakovati je, da bodo okoljsko certificirani ponudniki imeli konkretno prednost na razpisih za sofinanciranje infrastrukture (novogradnje in prenove) oziroma vse več bo razpisov, ki bodo pri prijavi pogojevali okoljsko certificiranje. Podobno velja za delovanje na območjih zaščitene narave: nova zakonodaja v Sloveniji že predvideva tudi do 30% več sredstev za prijavitelje s teh območij, ki pri svojih projektih spoštujejo načela trajnostnega razvoja.

4. Bolj kakovostni in motivirani kadri
Podjetja z družbeno sprejemljivo filozofijo, katere bistvo je v vedno večji skrbi za naravno in družbeno okolje, kakovost življenja ter zadovoljstvo zaposlenih, so sposobna uspešneje pritegniti, bolje motivirati in zadržati kakovostno delovno silo.

5. Bolj kakovostna izkušnja gosta in večja lojalnost
Zeleni turistični organizatorji potovanj, hoteli in drugi ponudniki ter destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo bolj kakovosten produkt in si skozi celotno filozofijo zelenega delovanja prizadevajo za bolj poglobljeno izkušnjo gosta – to vodi v večje zadovoljstvo, s tem pa v večji delež stalnih gostov.

6. Večji ugled
Turistična podjetja, ki so razvila trajnostne prakse in jih tudi verificirala z okoljskimi shemami, dosegajo večjo prepoznavnost ter ugled, hkrati pa z izvajanjem slabe okoljske prakse podjetje tvega izgubo tržne pozicije.

7. Sposobnost pritegniti zahtevnejše segmente
Zeleni produkt ne pomeni nujno višje cene (to je stvar celotnega produktnega koncepta in pozicioniranja), vendar pa z dodelanim zelenim konceptom zagotovo učinkoviteje in uspešneje nagovarjamo zahtevnejše segmente, hkrati pa imamo več možnosti ter prostora za ustvarjanje višje (premium) cene.

Več si preberite v priročniku.
Kako udejaniti trajnostno poslovanje?
1. korak: Naredite oceno stanja
Kako zeleni želite postati?

Opravite preprosto analizo SWOT, naredite oceno stanja - definirajte ključne vplive hotela na okolje, izračunajte delež že implementiranih aktivnosti (predvsem, kaj ste že naredili za zmanjšanje porabe energije, vode in odpadkov), preučite različne zelene scenarije in sprejmite odločitev o obsegu zelenih aktivnosti ter oblikujte vizijo in poslanstvo.

2. korak: Oblikujte »zeleno« ekipo
Kdo bo odgovoren za trajnostno poslovanje?

Imenujte menedžerja za trajnostno poslovanje, oblikujte celotno delovno skupino, k sodelovanju pritegnite kadrovskega menedžerja, pripravite razdelan načrt internega komuniciranja, preverite, če v okolju delujejo kakšne okoljske iniciative in se z njimi povežite, načrt natančno predstavite zaposlenim ter spodbujajte sodelovanje zaposlenih in jim podajajte povratne informacije.

3. korak: Postavite cilje in naredite načrt
Kako do konkretnega sistema trajnostnega menedžmenta (STM)?

Oblikujte politiko trajnostnega turizma - zeleno listino, jo uskladite z lastniki, zaposlenimi, partnerji, lokalnimi prebivalci in pretvorite v zelo konkreten in razdelan sistem trajnostnega menedžmenta (STM), oblikujte način merjenja uspešnosti in aktivno vplivajte na nastanek oziroma poslovanje destinacijske organizacije.

4. korak: Implementacija sistema trajnostnega menedžmenta
Kaj konkretno lahko naredite po posameznih področjih?

Kaj lahko naredite na področju okoljskega menedžmenta (enregija, voda, odpadki), kako s trajnostno gradnjo do prihrankov pri obratovanju in vzdrževanju ter do bolj prijetnega okolja za bivanje in delo, kako razviti zeleno verigo dobaviteljev, kako ohranjati in razvijati karakter destinacije, kako delovati bolj družbeno odgovorno v podjetju in destinaciji, kako zmanjšati ogljični odtis destinacije tudi z uporabo do okolja prijaznega transporta, kako komunicirati zeleni pristop, kako  zeleno tržiti.

5. korak: Evalvacija sistema trajnostnega menedžmenta
Kako vrednotiti rezultate in skrbeti za izboljšave?

Več si preberite v priročniku.
Zanimivo iz priročnika
V Priročniku za hotele navajamo spletne strani, kjer lahko pridobite dodatne koristne informacije za izboljšanje poslovanja s finančnega, okoljskega in tudi družbenega vidika.

Na spletnih straneh združenja IHRA (International Hotel & Restaurant Association) in UNEP (United Nations Environment Programme) med drugim najdete primer ocene stanja za področje energije, vode, odpadkov, notranjega zraka in hrupa.

Za publikacije na spletni strani UNEP kliknite TUKAJ (npr. publikacija Sowing the Seeds of Change: An Environmental Teaching Pack for the Hospitality Industry).

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti