Pohodnišvo & kolesarjenje giz

V letu 2008 je 30 specializiranih nastanitev za pohodništvo in oz. kolesarjenje ustanovilo ob strateškem partnerstvu Slovenske turistične organizacije združenje Pohodništvo&kolesarjenje giz z namenom hitrejšega razvoja turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji. Poleg razvojnih nalog je glavna dejavnost združenja promocija pohodniških in kolesarskih namestitev,destinacij ter trženje pohodniških in kolesarskih paketov.

Združenje izvaja letni program aktivnosti, ki ga potrdijo člani združenja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in partnerji združenja, ki so lokalne turistične organizacije, občine, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Triglavski narodni park, nekatera podetja in institucije.


Člani združenja:

Alpe Adria Turizem- Hotel Bohinj, Hotel Zlatorog, Unitur, Thermana, Terme Krka- Hotel Šmarješke Topilce, Otočec-Šport, Laguna-Strunjan, Hotel Lek, Hotel Rakov Škocjan, Hotel Lucija, Hotel Pod Voglom, Hotel Stare, Residence Triglav, Golte doo, Terme Dobrna-Hotel, Park, Terme Maribor-Hotel Bellevue, Hotel Cerkno , Hotel Krim, Sava hoteli Bled- Hotel Park, Športni center Pohorje – Hoteli Arena, Videc, Bolfenk, Gostinstvo in Turizem Metlika- Hotel Bela Krajina, Hotel Vijolica, Kreatur - Eko Hotel Koroš, Apartmaji in Kamp Koren, Hotel Planinka

Partnerji združenja


LTO–ji Bled, Sotočje, Kranjska Gora, Bohinj, Bovec, Maribor, Laško, Cerkno/Idrija, Blegoš, Kamnik, Zavodom za turizem Brežice, STIK Laško, Logarska dolina doo, TIC Luče, CR Litija, Raj Jezersko, Triglavski narodni park, Center zdravstva Murska Sobota, PZS, TZS, Zveze za nordijsko hojo, Združenjem gorskih vodnikov, Tehnomat (pohodne palice, dereze), Geoset (Garmin navigacijske naprave), RTC Krvavec.Občina Cerklje, Intact doo (ure Polar), Občina Slovenj Gradec, LTO Koper, Koren Sports, ZKŠT Žalec

Strateški partner:


Slovenska turistična organizacija

Dejavnost združenja


 promocija,
 oblikovanje produktov,
 distribucija,
 trženje integralnih paketov
 skrb za kakovostno ponudbo specializiranih nastanitev,
 razvoj, rangiranje poti in označevanje
 informiranje,
 usposabljanje ponudnikov in lokalnega prebivalstva,
 spremljanje zakonodaje,
 prijave na razpise,
 sodelovanje s člani in partnerji združenja- oblikovanje skupnih smernic
 sodelovanje s strateškim partnerjem STO in drugimi partnerji
 Izvedba raziskav med tujimi in domačimi pohodniki
 Vodenje in koordinacija članov združenja,
 pospeševanje razvoja in trženja, izvedba raziskave med pohodniki in kolesarji
 koordinacija in sodelovanje s člani in partnerji pri izvedbi programa trženja
 priprava kriterijev za pohodniško destinacijo in sodelovanje s STO pri preverjanju in ocenitvi izpolnjevanja le teh
 dokončna postavitev sistema nacionalnih, regionalnih lokalnih poti za uvrstitev v nacionalni program
 sodelovanje pri izvedbi specializacije pohodništva in kolesarjenje za hotele in agencije
 oblikovanje programov doživetij in trženjskih paketov ob TransSlo poteh in MTB poteh
 izvajanje dogovora med PZS,ZGVS, MG,MŠŠ o komercialnem vodenju – vzpostavitev registra komercialnih pohodniških vodnikov ter sodelovanje pri pripravi sistema kolesarskih vodnikov
 vodenje in trženje programa Via Alpina v v Sloveniji/sodelovanje z Mednarodnim in nacionalnimi sekretariati
 posredovanje informacij tujim in domačim turistom
 posredovanje povpraševanj članom združenja
 sodelovanje s tujimi pohodniškimi in kolesarskimi organizacijami

Tri glavne skupine dejavnosti združenja:


  - razvoj, splošno
  - promocija
  - trženje

Razvoj, splošno


Priprava projekta skupaj z Evropawanderhotels poenotenih kriterijev specializacije za pohodniške:

  - nastanitve 
  - poti
  - kraja ali vasi
  - destinacije

Vključitev v marketinške aktivnosti preko kataloga in portala Europawanderhotels.

Označevalni sistem – turistično tematske poti


Koordinacija skupine sestavljene s predstavnikov MOP, MKGP, STO, Direktorata za turizem, Zavoda za gozdove, Zveze za nordijsko hojo, TZS in Pohodništvo giz in priprava predloga predpisov za ureditev označevanja, vzdrževanja in financiranja le teh. Sodelovanje pri pripravi študije o Tematskih pohodniških poteh, ki bo bo prinesla tudi predlog rešitev glede označevanja , vzdrževanja in financiranja.


Komercialno vodenje v pohodništvu


Dokončna ureditev razmerij med gorskimi in planinskimi vodniki ter vodniki po gozdno učnih poteh, parkovnimi vodniki: področja vodenja , primerjalni ceniki, doizobraževanja s področja turističnih znanj, zavarovanja , vzpostavitve enotne evidence ter posredovanje ažurnih podatkov komercialnih vodnikov vsem zainteresiranim agencijam TIC-em, destinacijam…

Dokončno oblikovanje sistema ključnih, regionalnih poti in njihova umestitev v aktivnosti promocije


Pool pohodniške opreme


Vzpostavitev sistema nakupa pohodniške opreme za člane in partnerje združenja.


Kartica Aktivna Slovenija in Olimpijska kartica


Vključitev v sistem kartice, ki ga uvaja Zbornica gorsko turističnih centrov


Povezovanje z drugimi asocijacijami


V smislu optimizacije poslovanja oz stroškov se preuči možnosti sodelovanja v okviru tega združenja s produktnim povezovanjem v kolesarjenju, malih hotelih, Zbornico gorsko turističnih centrov, PZS- hoja in kolesarjenje, Zvezo za nordijsko hojo Slo, agencijami ter na mednarodnem nivoju z uropawanderhotels, Tyrolwanderhotels, Kolesarsko zvezo Slovenije.


Nacionalni sekretariat Via Alpina


Iskanje možnosti financiranja aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja z drugimi nacionalnimi sekretariati in seveda razvijati ponudbo in prodajne pakete ob poti Via Alpina ter ažurirati stanje označitve na terenu.

Nadzor standardov specializacije


Izboljšati stanje kvalitete storitev specializiranih pohodniških in kolesarskih  nastanitev s kontrolo obstoječega stanja ter lobiranja za vključitev vseh specializiranih nečlanov v združenje.


Izobraževanje


Dvakrat letno izobraževanje na temo  kvalitete storitev v specializiranih objektih. Od tega ena študijska tura v tujino na ogled dobrih praks s področja specializacije nastanitev in destinacij.


KONTAKT:


Pohodništvo&kolesarjenje giz
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
 
Mail:
www.slovenia.info/pohodnistvo
www.slovenia.info/kolesarjenje
tel. 00386 /0/41646566, 00386/0/41764059

Slovenija je družabna

             
Prijavite napako/dodaj komentar
Prijavite napako/dodaj komentar
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti