Pisarna, prijazna Sloveniji


Letna poročila
Kontakti STO
Programi dela
Notranji akti in predpisi
Katalog informacij javnega značaja
Razpisana delovna mesta
Javni razpisi in pozivi


Čisto okolje in neokrnjena narava sta konkurenčni prednosti, ki sta tako pogoj za trajnostni razvoj turizma posamezne države kot tudi pogoj za ohranjanje kakovostnega načina življenja njenih prebivalcev. Po podatkih mednarodne raziskave konkurenčnosti slovenskega turizma, ki je poleg Slovenije zajela še 144 drugih držav sveta, se Slovenija že zdaj uvršča na visoko 20. mesto po dejavnikih okoljskega trajnostnega razvoja.

Pri STO se zavedamo pomena varovanja slovenskega okolja in narave za razvoj trajnostnega turizma ter želimo tudi s projektom Pisarna, prijazna Sloveniji - SLOVENIA GREEN slovensko (turistično) gospodarstvo in destinacije vzpodbuditi, da poleg upoštevanja okoljevarstvenih predpisov razvijajo tudi ekološko vodenje in ekološke standarde (več informacij). Tako bomo s skupnimi močmi še dodatno izkoristili konkurenčne prednosti slovenskega turizma, ki se med drugim odražajo v znamki I FEEL SLOVENIA in v vseh naših dejavnostih tržnega komuniciranja.

Projekt »Pisarna, prijazna Sloveniji«

Glede na to, da več kot tretjino dneva preživimo na delovnem mestu, se moramo zavedati, da včasih tudi z opravljanjem svojih vsakodnevnih delovnih obveznosti in z nekaterimi slabimi navadami, ki so se prikradle v vsakodnevno rutino, negativno vplivamo na okolje.

Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, in ker se zavedamo, da vsako dejanje šteje, smo se pri STO odločili, da v svoje pisarniško poslovanje vnesemo nekaj novosti in ukrepov in s tem omilimo negativne vplive na okolje in naravo.

Ozelenitev naših pisarn poteka pod okriljem projekta »Pisarna prijazna Sloveniji« - SLOVENIA GREEN, ki smo ga pripravili s strokovno pomočjo društva Eco Vitae. Projekt je zastavljen dolgoročno, njegove cilje pa bomo dosegli s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi.

Osredotočili smo se na naslednje okoljske kazalce in področja:
- odpadke in snovni tok,
- porabo energije,
- vodo,
- transport in
- dobro počutje.

Cilji projekta
1. Zmanjšati obseg negativnih vplivov na okolje in naravo.
2. Z varčnejšim/zelenim poslovanjem zmanjšati stroške poslovanja.
3. Postati zgled v zelenem pisarniškem poslovanju celotni javni upravi, gospodarstvu in gospodinjstvom.
4. Povezati kolektiv v eko-tim ter zaposlene splošno okoljsko izobraziti.

Potek projekta
Strokovni zunanji izvajalec (Eco Vitae) je februarja 2009 izdelal preliminarno oceno stanja, na podlagi katere je pripravil elaborat s predlogi ukrepov. Pri STO se je oblikoval eko-tim zaposlenih, ki je tako idejno kot vsebinsko sodeloval z zunanjim izvajalcem pri pripravi in izvedbi projekta. Sledila je priprava brošure z natančnimi navodili in Zlatimi pravili o tem, kako in katere vsakodnevne pisarniške dejavnosti lahko prilagodimo ter tako zmanjšamo negativne vplive na okolje. S sprejetimi ukrepi in predlogi so bili seznanjeni vsi zaposleni pri STO.

Zaposlene k bolj ekološkemu vedenju v pisarnah hudomušno nagovarjajo tudi stilsko oblikovane obvestilne nalepke, ki so jih v skladu z znamko Slovenije I FEEL SLOVENIA pripravili naši oblikovalci.

Projekt bomo po določenem časovnem obdobju ovrednotili s ponovno oceno stanja, ki jo bomo primerjali s preliminarno. Na podlagi izsledkov se bomo odločili o nadgradnji in/ali spremembah projekta, ki bodo vodila v še bolj zahtevne cilje in v še popolnejšo ozelenitev pisarn STO.

Celoten projekt je usklajen z znamko I FEEL SLOVENIA, geslo projekta je SLOVENIA GREEN.


Slovenska turistična organizacija dobila certifikat EKO PRAKTIK


Umanotera (Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) je Slovenski turistični organizaciji podelila certifikat Eko praktik.

Projekt Rituali – Eko pisarna je namenjen podjetjem in organizacijam s pisarniško dejavnostjo, cilj pa je v procese dela postopoma uvesti ukrepe, s katerimi bodo zmanjšali svoje vplive na okolje. Podjetja in organizacije, ki v svoje delovanje uspešno uvedejo Rituale in s tem prizadevanja za eko pisarno, lahko prejmejo certifikat. Glede na stopnjo sprejetih ukrepov so predvidene tri stopnje certifikata: 1. EKO PRAKTIK, 2. EKO STRATEG in 3. EKO VIZIONAR

Pri presoji so bili upoštevani kriteriji certifikata Rituali – Eko praktik na naslednjih področjih: komunikacija, električna in elektronska oprema, ogrevanje & hlajenje, transport, odpadki, nabava, (hrana, pijača, čistila) in papir. Na podlagi dokumentacije, predstavitve primerov dobre prakse v organizaciji, pregleda samega objekta in razgovorov z zaposlenimi in direktorjem, je presoja pokazala, da dejavnost pisarne ustreza zahtevam certifikata Rituali Eko praktik. Ob pridobitvi certifikata je STO dobila tudi priporočila za nadaljnje aktivnosti vodstva, eko tima in zaposlenih za ohranjanje in nadgrajevanje okolju prijaznega sistema delovanja.

Slovenska turistična organizacija prejela prvo nagrado in priznanje Zelena pisarna 2010

Projekt Zelena pisarna 2010 organizirata revija Poslovna asistenca in Planet GV v sodelovanju z Umanotero ter Vivo Cateringom. Namen priznanja Zelena pisarna 2010 je predstaviti dobre okoljevarstvene poslovne prakse in spodbuditi njihovo širšo uporabo v pisarniškem okolju. Obenem želijo organizatorji opozoriti na pomen varovanja okolja in njegov trajnostni razvoj. Poleg STO so letošnji nagrajenci Zelena pisarna 2010 še: Futura PR d.o.o. iz Ljubljane, Ministrstvo za zunanje zadeve in Kemijski inštitut iz Ljubljane.
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti