Indeks turističnega zaupanja

19.11.2014
Turistični barometer, oktober 2014

Svetovno gledano so se mednarodni prihodi turistov, v prvih osmih mesecih leta 2014, povečali za 5% glede na enako obdobje lani. Največjo rast so beleile Amerika +8% (od tega Mehika +19%, ZDA +8%), Azija in Pacifik +5% ter Evropa +4% (severni in juni del Evrope ter Mediteran so beleili največjo rast, +7%) . Ostali predeli sveta pa, Afrika +3%, Blinji Vzhod +3%, Po pričakovanjih naj bi v letu 2014 dosegli rast prihodov mednarodnih turistov nekje med 4% - 4,5%. Največjo rast turističnih prejemkov v obdobju jan-sep, glede na enako obdobje lani, beležijo Japonska in Južna Koreja (+28%), Tajvan (+19%), Mehika (+18%), vedska (+15%), Juna Afrika (+14%), Izrael, Indija in Grčija (+13). Negativno rast turističnih prejemkov, v enakem obdobju, beleijo Kitajska in Hong Kong (-1%) in Tajska (-6%). Drave, ki so v prvih devetih mesecih leta 2014 beleile največjo rast izdatkov za turizem so, Savdska Arabija (+30%), Norveka (+22%), Republika Čeka (+16%), vedska (+12%), Tajvan (+11%) ter Južna Koreja (+10%).

Indeks zaupanja, katerega meri UNWTO s pomočjo ekspertov v privatnem in javnem sektorju, kaže za zadnje tiri mesece v letu, nekoliko slabo napoved za turizem, kot v obdobju maj-avgust, vendar je napoved za sedanje trende še vedno pozitivna.

Tudi zračni promet je v obdobju maj-avgust beleil 5% več mednarodnih odhodov kot v enakem obdobju lani, od tega v Ameriki in Aziji in Pacifiku +7%, v Evropi +4%, v Afriki ter Blinjem Vzhodu pa +3%. Napovedi za obdobje sep-dec so pozitivne, skupne rezervacije letov za to obdobje so narasle ravno tako za 5%.

Več o indeksu zaupanja, trendih rezervacij v zračnem prometu ter gospodarskem okolju v posameznih regijah sveta, si lahko preberete v publikaciji.

UNWTO World Tourism Barometer, October 2014
12.06.2012
Indeks turističnega zaupanja 2012-2
Turistični strokovnjaki napovedujejo, da bo poslovanje v poletni sezoni 2012 (maj–avg.) v mejah normalnega poslovanja in nekoliko boljše kot v začetku leta 2012. Dejavniki, ki bodo delovali v smeri povečanega povpraševanja, so šport in prireditve, izboljšana ponudba in novi turistični proizvodi, dobra promocija, razvoj infrastrukture in povečana kakovost storitev. Pričakuje se povečano povpraševanje s tujih trgov, še posebno nemškega. Še vedno pa bodo delovali tudi dejavniki, ki na povpraševanje vplivajo negativno: gospodarska kriza in povečana konkurenca, ki bo pritiskala tudi na zniževanje cen. Negativno bo vplivalo tudi zmanjševanje sredstev za razvoj in promocijo slovenskega turizma.


Poročilo
16.02.2012
Indeks turističnega zaupanja 2012-1
V letu 2011 se je indeks turističnega zaupanja (ITZ) prvič po začetku finančne in gospodarske krize povzpel nad 100. Slovenski turistični menedžerji ocenjujejo leto 2011 kot razmeroma uspešno. Napoved za leto 2012 je v primerjavi z napovedjo za 2011 upadla za eno ITZ-točko (s 104 na 103). Turistični menedžerji vzvode za konkurenčnost v letu 2012 vidijo v inovativnosti, izboljšani ponudbi in razvoju novih turističnih proizvodov, uspešnemu trženju in promociji ter športu in prireditvah. Med nevarnosti pa tudi v letu 2012 uvrščajo negotovo gospodarsko situacijo, pritiske na zniževanje cen in slabo sodelovanje. Anketiranci navajajo tudi slabe letalske povezave kot pomembno nevarnost za razvoj turizma v letu 2012. 
Poročilo
Prezentacija
06.12.2011
Indeks turističnega zaupanja 2011-3
Indeks turističnega zaupanja (ITZ) kaže zadovoljstvo s poslovanjem turizma v drugem štirimesečju leta 2011. Ocena je prvič po začetku gospodarske krize presegla mejo zaupanja v razvoj turizma (117 na lestvici ITZ, ki ima razpon 100 točk v območju pod normalnim in 100 točk v območju nad normalnim poslovanjem). Napoved za prihodnje štiri mesece pa je na meji zaupanja v razvoj turizma (100), torej niti boljše niti slabše kot normalno za ta čas leta.
Poročilo
Prezentacija
14.07.2011
Indeks turističnega zaupanja 2011-2
Indeks turističnega zaupanja (ITZ) kaže, da je v prvem štirimesečju leta 2011 slovenski turizem prvič po začetku finančne in gospodarske krize dosegel boljše rezultate, kot so bili pričakovani. Tudi pričakovanja za prihodnje štiri mesece so optimistična. Vendar pa Slovenija zaostaja za Evropo in svetom. Evropski turizem izkazuje dobre rezultate in beleži povečanje zaupanja v razvoj turizma. Pričakovanja na svetovni ravni pa so nekoliko nižja kot v Evropi, ker so nanje negativno vplivali dogodki na Srednjem vzhodu in v severni Afriki.

Poročilo
Prezentacija
17.03.2011
Indeks turističnega zaupanja 2011-1
V letu 2011 slovenski turistični menedžerji napovedujejo, da bo turistična dejavnost ponovno dosegla rast, indeks turističnega zaupanja (ITZ) za leto 2011 se je prvič po finančni krizi povzel nad 100 (napoved 104). Vendar pa razloga za pretirani optimizem ni. Evropski menedžerji so namreč mnogo bolj optimistični in pričakujejo višjo rast (napoved 132).

Več si preberite v poročilu.

Poročilo
Prezentacija
30.11.2010
Indeks turističnega zaupanja 2010-3
Predstavniki turističnega sektorja obdobje maj – avgust 2010 ocenjujejo slabše, kot so bile napovedi. To je verjetno povzročil upad števila nočitev v drugem štirimesečju 2010 glede na enako obdobje predhodnega leta. Napovedi v preteklem krogu anketiranja so kazale, da se zaupanje v razvoj turizma postopoma vrača, vendar poletna sezona ni zadostila pričakovanjem, kar je povzročilo ponoven upad zaupanja.

Razočaranje se je preneslo tudi na napovedi, saj so napovedi po konstantni rasti v zadnjih treh krogih anketiranja ponovno upadle. Po postopnem vračanju poslovnega optimizma, panel turističnih strokovnjakov v naslednjih štirih mesecih napoveduje slabše poslovanje, kot bi normalno pričakovali.


Več si preberite v poročilu.Poročilo
13.07.2010
Indeks turističnega zaupanja 2010-2
Kljub porastu števila nočitev v prvem štirimesečju 2010 predstavniki turističnega sektorja niso zadovoljni z doseženimi rezultati. V drugem štirimesečju, torej v času poletne sezone, pa pričakujejo normalno poslovanje. To sicer ne pomeni, da bo turistični promet nadoknadil padec v prejšnjem letu, temveč da se poslovanje vrača v normalne okvire.

Počasen pomik iz krize kažejo tako ocene kot napovedi. Oba indeksa sta v osmem krogu izračunavanja višja od izračunanih v prejšnjem krogu. Vendar pa primerjava z evropskim in svetovnim ITZ kaže, da slovenski turizem okreva počasneje. Pričakovanja za Slovenijo zvišujejo zlasti mnenja predstavnikov javnega sektorja, zasebni sektor je manj optimističen in napoveduje, da še nismo iz krize.


Več si preberite v poročilu.Poročilo
28.02.2010
Indeks turističnega zaupanja 2010-1
Napoved indeksa turističnega zaupanja (2010-1) za Slovenijo za obdobje jan.-apr. 2010  je višja kot ocena obdobja sept.-dec. 2009 ter tudi kot napoved za to obdobje v šestem krogu anketiranja. Višanje napovedi kaže na postopno izboljševanje gospodarske klime v sektorju turizma na ravni Slovenije. Kljub temu je napoved za obdobje jan.-apr. 2010 nižja kot na ravni Evrope.

Več si preberite v poročilu.
Poročilo
19.10.2009
Indeks turističnega zaupanja 2009-3
Objavljamo tretje poročilo Indeksa turističnega zaupanja v letu 2009. Slovenski turistični sektor je v obdobju maj–avg. 2009 posloval boljše, kot je bilo pričakovano, saj je ocena višja od napovedi. V preteklih krogih anketiranja so bile napovedi vedno bolj optimistične od ocen.  Slovenski turistični managerji so bili torej pri napovedih premalo pesimistični. Šesti krog anketiranja pa kaže drugačno sliko, saj so ocene prvič višje od napovedi.


Več si preberite v poročilu.


Poročilo
10.07.2009
Indeks turističnega zaupanja 2009-2
Zaupanje v razvoj slovenskega turizma je upadlo skoraj med vsemi akterji slovenskega turizma in vse napovedi še vedno ustrezajo recesijskim pričakovanjem ter so pod 100, ki označuje normalno poslovanje. Vendar lahko zaznamo prve znake optimizma, saj so napovedi za prihodnje štiri mesece višje od ocen za pretekle štiri mesece (razlika 9 točk ITZ) in skoraj izenačene z napovedmi iz četrtega kroga anketiranja (razlika 3 točke ITZ).

Več si preberite v poročilu.

Poročilo
30.03.2009
Indeks turističnega zaupanja 1-2009
Četrti krog izračunavanja slovenskega Indeksa turističnega zaupanja za poslovno leto 2009 kaže padec zaupanja. Ocena indeksa znaša 80. Napoved je prvič padla pod mejo 100, torej pod pričakovanja, ki jih lahko izrazimo z besedami ''poslovanje kot normalno''. Četudi na lestvici indeksa zaupanja za 20 odstotnih točk pod 100, je ocena še vedno bližje pričakovanjem normalnega poslovnega leta (100 pomeni, da se pričakuje enako poslovanje kot normalno) kot pa pričakovanjem za slabše poslovne rezultate (vrednost 50). V primerjavi z evropskimi turističnimi delavci in strokovnjaki so slovenski turistični delavci in strokovnjaki še vedno optimistični, saj Evropa pričakuje slabše rezultate kot navadno. Evropski indeks 65 je na lestvici bližje pričakovanjem ''slabše poslovanje''.

Več si preberite v poročilu.
Poročilo
21.11.2008
Indeks turističnega zaupanja 2008-3
Objavljamo tretje poročilo Indeksa turističnega zaupanja. Tretji krog izračunavanja Indeksa turističnega zaupanja ponovno kaže visoka odstopanja med napovedmi in kasnejšimi ocenami poslovanja.


Več si preberite v poročilu.
Poročilo 

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti