Ocenite ponudbo:

Dolina

Info KrajiNastanitveAtrakcijeAktivnostiDogodkiHrana in vinoVeč
193
Število prebivalcev
265 m
Nadmorska višina
na podeželju
Zdravilna klima
Dolina je manjša vas v Občini Puconci in je razložena ob Dolinskem potoku. Njegovo povirje se začenja pod Slivnjekovim robom, z gozdom poraslim gričem severno od naselja. Skromna struga nadaljuje svojo pot proti jugu, kjer se nad Sebeborci združi z bokračkim potokom v Sebeborski potok. Smer sever-jug lovi tudi slemenitev, značilna za Dolino in druge vasi osrednjega Goričkega. V rahlo sprijete kamnine proda, peska, gline, laporja in konglomerata so mali potočki v terciarni plato, danes visok med 250 in 350 m nadmorske višine, vrezali lepo oblikovane doline kot ostanek nekdanjih zahodnih zatokov Panonskega morja. Prebivalci Doline so zato svoje naselje imenovali kar po taki slikoviti dolini. Severno so sosednji Košarovci, Panovci in Kukeč; vzhodno so Bokrači. Glavna cestna povezava poteka preko zahodnega slemena, znanega tudi po vikendih, prav v to vas, kajti skozi Vanečo pelje glavna prometnica z Goričkega proti Murski ravnini.

Vas Dolina, ki šteje okrog 193 prebivalcev, je razloženo naselje, v dolini potoka na nadmorski višini 265 m. Dno doline je večinoma poraslo s travniki, večji del naselja in njiv pa je na zložnem prisojnem pobočju. Na vreju so strnjeni vinogradi. Osojna slemena so porasla z mešanim gozdom. Vrh vzhodnega slemena »DUGE GOMILE«, kar priča na zelo zgodnjo najbrž že predrimsko naselitev teh krajev, je romsko naselje.

Zaselki so »Banfijev breg«, »Kovačev breg«, »Lebarji«, »Lepošov breg«, »Slivnjekov rob«, »Vukov rob« in »Žilavciov varaš«. Prvo pisno omembo kraja je zaslediti v prevodu vizitacijskega zapisnika. Vizitacijo cerkve SV. Benedikta (takrat je župnija bila še evangeličanska, v njej je takrat služboval pastor Mihael Rakicsanyi), v katere župnijo je spadala tudi Dolina, so opravili na takratnih grofovskih posestih Szechyjev in Batthianyjev častivredni predikanti kot zastopniki plemenitih gospodov, dne, 13. julija 1627. V tem zapisniku se omenja vas Dolina v zvezi z dajanjem dajatev predikantu takole: »Dalje plačuje iz Ivanovcev, Andrejcev, Krncev, Bokračev, Kančevcev, Ratkovcev, Monačevcev, iz Kukečkega dola, iz Panovcev, Doline – vsak celi kmet in prav tako pol-kmet mernik pšenice ražene mere ali rži vrhane mere. Šrtinjek prav tako pol mernika«.

Druga pisna omemba vasi Dolina je iz leta 1698, prav tako v vizitacijskem zapisniku župnije Sv. Benedikta v Kančevcih, iz katere je razvidno, da je bilo takrat v Dolini (Dolinyi) 23 prebivalcev. Vsi otroci so bili že katoličani, odrasli pa evangeličani, iz česar je moč sklepati, da je v tem času župnija že prešla pod katoliško cerkveno oblast. Najbrž pa ta številka ni točna, kajti na vizitacijo se skrivoma iz verskih razlogov niso hoteli javiti predvsem najbolj vneti zagovorniki evangeličanske vere, čeprav je ta bila že prepovedana.
Danes je prebivalstvo vezano v precejšnji meri na Mursko Soboto, kjer jih je tudi največ zaposlenih. Še pred leti pretežno kmečka vas Dolina izgublja ta značaj, saj je večina gospodinjstev polkmečkih.
Večina vaščanov je evangeličanske veroizpovedi, nekaj je tudi katoličanov. Dolina pripada verski občini Puconci.
V vasi je tudi pokopališče s starim zvonikom. Pomembna pridobitev za vas je izgradnja telefonskega omrežja. Po osamosvojitvi je vas doživela večjo spremembo, leta 1993 je bila asfaltirana občinska cesta, ki povezuje Dolino v Vanečo in Bokrači. Pozneje je dobilo asfaltno prevleko nekaj vaških cest. Z dodatnim samoprispevkom in zbiranjem sredstev s krajevnim samoprispevkom smo uspeli dokončati mrliško vežico. Na zelo razglednem Ribnjeku (317 m nadmorske višine) stoji Lovski dom in radijski oddajnik. Vas obdajajo griči, ki so porasli s strnjenimi gozdovi in urejenimi vinogradi, med katerimi so počitniške hišice in poti za prijetne sprehode v naravi.


 


Avtomobilski promet : Murska Sobota - Martjanci - Vaneča - Dolina 


GPS Northing (N) : 46,7383 
GPS Easting (E) : 16,1847 
na zemljevid

Rezerviraj & kupi

Prihod
 
Odhod
 
Starost (ob prihodu)

Slovenija je družabna

             
Skrbnik : Krajinski park Goričko | 031 354 149 |
Prijavite napako/dodaj komentar
Prijavite napako/dodaj komentar
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti