Ocenite ponudbo:

Brezovci

Info KrajiNastanitveAtrakcijeAktivnostiDogodkiHrana in vinoVeč
269
Število prebivalcev
na podeželju
Zdravilna klima
Vzhodno od Puconcev je vas Brezovci. Skozi vas teče potok, ki ga mi imenujemo kar brezovski potok in se izliva v Ledavo. Simbol Brezovec je drevo breza in po njej se imenuje tudi športno društvo. Leta 1998 je bilo zgrajeno novo igrišče, na katerem se odvijajo različne tekme. Ponosni smo tudi na vrtec, ki je nastal s preureditvijo stare šole. Je zelo sodobno opremljen in tudi odraslega včasih mika, da bi obiskal »Vilo čira čara«.
Razen športnega društva v vasi deluje še prostovoljno gasilsko društvo z več kot 70 letno tradicijo. Gasilci in ostali vaščani se lahko pohvalijo z novim gasilskim avtomobilom in praporjem. Lovska družina skrbi in varuje naravo že več kot 50 let. Na lepi lokaciji med njivami in v majhnem gozdičku stoji  lovski dom. Tam se odvijajo tekmovanja v streljanju na glinaste golobe. Za jedačo, pijačo in dobro počutje je poskrbljeno v dveh okrepčevalnicah, Zadravec in Šavel. Za naše različne potrebe pa skrbita trgovina na drobno »Breza« in trgovina s kmetijskim in drugim materialom »Marko Slavič«. V vasi imamo tudi servis hladilne tehnike Bertalanič, orodjarno in kovinoplastiko Sever in avtoprevozništvo Horvat. Skozi vas je speljan tudi mestni vodovod. V vasi je približno 80% evangeličanov in 20% katolikov.
Čistih kmetij je čedalje manj, saj je veliko vaščanov v službah. Ljudje so določena območja v Brezovcih tudi poimenovali, kot so: Glažena ulica, Džaušče, Novo naselje, Ulica ob potoku Kering in Vargov breg, na katerem je tudi pokopališče, s katerega je lep razgled na vso vas.
Kakšno je bilo nekoč življenje v Brezovcih?
»Nekoč je bilo več ljudi zaposlenih s kmetijstvom. Razmere so bile drugačne. Ljudje so bili bolj zaposleni. Orali so s kravami, boljši in bogatejši gospodarji pa so imeli tudi konje. Pridelek je bil manjši in slabše kakovosti, ker niso toliko gnojili in škropili. Vse delo se je opravljalo ročno. Ročno so kosili, želi,... Velikokrat jim je zagodlo slabo vreme. Težko delo je bila tudi mlatitev. V Brezovcih je bil vaški mašinister Vilmoš Temlin. Pri mlatitvi je sodelovalo približno dvajset delavcev. Gospodinje so dobro poskrbele za hrano. Velikokrat pa so mlatili ob sami vodi, ker ni bilo drugje pijače. Vsak teden je bil na vasi tudi sejem, na katerem so gospodinje dobivale vse za gospodinjstvo. Nedelja pa je bila res dan za počitek.
Kako pa je bilo v času druge svetovne vojne?
»Leta 1941 so ozemlje Brezovec zasedli Nemci. Po štirinajstih dneh so predali Madžarom. Madžari so uvedli svoje zakone in jezik. Učenci so se v šoli učili v madžarskem jeziku. Ravnatelj šole je bil Šiftar Janez, ki je bil vaščan Brezovec. Učiteljica pa je bila iz Madžarske. Nekaj fantov iz Brezovec je bilo vpoklicanih v vojsko na rusko – madžarsko fronto. Leta 1944 je madžarska vojska zasedla šolo. Leta 1945 je ruska vojska pregnala Madžare in Nemce iz Brezovec. Rusi so imeli v šoli in še v šestih večjih domačijah bolnišnice, kjer so oskrbovali ranjence. Ostali ruski vojaki pa so se nastanili skoraj v vsaki hiši. Na brezovskem pokopališču je bilo pokopanih 35 ruskih vojakov, katere so pozneje prepeljali v skupno grobnico na pokopališče v Mursko Soboto.«
 


Avtomobilski promet : Murska Sobota - Markišavci - Puconci - Brezovci 


Dodatni opis : Naselje – vas Brezovci je obstajalo že v poznem srednjem veku (obdobje od leta 476 – propad rimskega imperija – do leta 1492 – odkritje Amerike), kar dokazujejo zgodovinske raziskave in pisni viri. To je zgodovinsko dokazano po zaslugi dr. Ivana Zelka v knjigi Prekmurje do leta 1500, kar je razvidno tudi iz karte Prekmurje v srednjem veku, ki označuje kraj BREZOVCI v obdobju 1300 do 1380. Zgodovinski viri navajajo Brezovce (vzhodno od Puconcev) že v letih 1365, 1366 in 1499. To pomembno zgodovinsko gradivo skoraj v celoti hranijo madžarski arhivi.
Tako navaja Diplomatikal levertal (Listinski arhiv) v madžarskem državnem arhivu v Budimpešti, da je kraj BREZZECH in ostrictu Sanca Martini (1366), to je naselje v okolišu Sv.Martina, seveda pred reformacijo spadalo v martjanski okoliš. Isti zgodovinski viri navajajo Brezovcez imenom Brezocz tudi kasneje, to je v letu 1499.
Sklicujoč se na zanesljive vire, velja ugotovitev, da je kraj in naselje Brezovci doživelo in preživelo reformacijo tako, da je vse do današnjih dni ohranil kraj svojo pripadnost evangeličanski veri. Naselje Brezovci navaja zapisnik evangeličanske vizitacije slovenskih cerkva v železni županiji iz julija 1627, ki je bila v Martjancih, kamor je tedaj spadalo tudi naselje Brezovci. Tako vizitacijo razvidno iz leta 1698, to je prav iz poreformacijske dobe, navaja za župnijo slovenskega distrikta v Železni županiji tudi Brezovce v Martjanski podružnici Puževci z 239 evangeličani in le 6 katoličani.
Štetje prebivalstva v letu 1720 prikaže nekaj ohranjenih listin tudi za Brezovce, navaja imena podložnikov s podatki o velikosti podložniških kmetij, ki so pretežno srednje velike (Škrilec, Podlesek, Prša, Sever, Penetk, Peček in drugi), sklepamo, da so bili Brezovci v istem času sorazmerno manjše naselje in da so se šele v drugi polovici 19. stoletja močneje širili.
V kasnejšem obdobju, predvsem nekaj let pred letom 1900, ko se je vsa Madžarska pripravljala na veliko praznovanje tisoč letnice prihoda Madžarov v sedanjo domovino, je vlada barona Dezso-ja Banffy-ja z namenom učinkovitejše madžarizacije pokrajin monarhije, ki so jih naseljevali nemadžarski prebivalci, izvedla preimenovanje naselij v madžarske nazive, in sicer z zakonom iz leta 1878, ki ga je potrdil sam cesar Franc Jožef. Tako so tudi Brezovci  z več sto let nazaj zvenečim imenom postali Vasnyires, na srečo pa ne za dolgo.
Brezovci so dobili enooddelčno ljudsko šolo leta 1912. Gradnjo šole je zaupala avstroogerska monarhija tedanjemu soboškemu poslancu Gezi Hartnerju, ki je prevzel delo v lastni režiji, s tem, da mu je država povrnila v desetih letih stroške opravljenih del in storitev z obrestmi vred. Šolo so vodili od začetka do leta 1920 Lajoš poldi, Gizela, Izso, Gyula Ploch in Jeno Szocsics. Verouk pa je poučeval Adam Luthar.
Po nastanku Kraljevine SHS in kasneje Jugoslavije pa je bil prvi upravitelj šole Josip Čuček, kasneje pa je prišel na šolo Roman Furek. Le ta je v svojem dolgoletnem delovanju na šoli (delno tudi po letu 1945) znatno vplival na izobraževanje mladega rodu, za usmeritev sposobnejših mlajših ljudi na višje šole, za kulturno in gospodarsko osveščenost širšega kroga brezovskih ljudi in okoličanov.
Pomembno je še navesti nekaj podatkov iz gradiva ljudskega štetja iz leta 1921, ki za Brezovce navaja Slovencev 360, Madžarov 1, od tega evangeličanov 343 in katoličanov 18.
Monografija Magyarorszag vazmegyei es vasosar (Županije in mesta Madžarske) iz leta 1898 navaja za Brezovce s takratnim pomadžarjenim imenom Vasnyires 70 hišnih številk in 380 prebivalcev, ki so evangeličani in katoličani. Najnovejši krajevni leksikon Slovenije za leto 1961 navaja le 280 prebivalcev in 81 hišnih številk, za leto 1971 pa 272 prebivalcev in 89 hišnih številk.
Primerjava teh podatkov nam očitno pokaže, da je pred dobrimi 70 leti bivalo in živelo v manjših hišah in stanovanjih znatno več ljudi kot v letih po drugi svetovni vojni. Pozneje pa so se gradile nove hiše in naraščal je tudi stanovanjski standard. Po zadnjih podatkih je v vasi samo sedem čistih kmetij, 25 mešanih gospodinjstev in 35 nekmečkih gospodinjstev.
Po podatkih Geodetske uprave iz leta 1995 je bilo v Brezovcih 89 gospodinjstev z 269 prebivalci, kar je za tri manj kot leta 1961. Število gospodinjstev je ostalo enako, s tem, da je praznih kar nekaj domačij, nastala pa so nova gospodinjstva in to nekaj izmed prebivalcev Brezovec, nekaj pa je tudi priseljenih družin. Tako prav v zadnjih nekaj deset letih opažamo, da se je priselilo precej novih družin, drugače bi bili podatki o številu prebivalcev še slabši. Bližina Murske Sobote omogoča razvoj vasi prav na tem področju.
Društveno življenje v vasi je precej aktivno. Že več kot 100 let deluje v vasi gasilsko društvo, ki je gonilna sila razvoja v vasi. Prav tako pa je v zadnjih nekaj letih zelo aktivno športno društvo Breza s precej uspešnim klubom malega nogometa, ki tekmuje v Občinski ligi Občine Puconci. Tako gasilsko društvo, Športno društvo Breza in Vaški odbor Brezovci že leta zelo dobro sodelujejo in izvajajo različne aktivnosti v vasi, kot so: tradicionalno kresovanje in postavljanje mlaja ob prvem maju, srečanje ob izteku leta, izvedba raznih turnirjev in podobna praznovanja.
 
GPS Northing (N) : 46,7059 
GPS Easting (E) : 16,1188 
na zemljevid

Rezerviraj & kupi

Prihod
 
Odhod
 
Starost (ob prihodu)

Slovenija je družabna

             
Skrbnik : Krajinski park Goričko | 031 354 149 |
Prijavite napako/dodaj komentar
Prijavite napako/dodaj komentar
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti