Fototeka Slovenske turistične organizacije

V fototeki Slovenske turistične organizacije je na voljo več kot 2000 visokoresolucijskih fotografij slovenske turistične ponudbe za profesionalno rabo.

 

Za uporabo fototeke se morate registrirati. Po registraciji boste v roku 24ur prejeli geslo za prenos fotografij, ki velja 4 delovne dni. Uporabnik si lahko v času veljavnosti gesla brezplačno prenese želene fotografije.

 

Registrirani uporabnik lahko fotografije brezplačno uporablja za vse objave, ki pomenijo promocijo Slovenije kot turistične destinacije, v tujini in doma, v skladu s temi pravili.

 

Fotografije je dovoljeno uporabljati le ob navedbi avtorja (fotografa) in vira: www.slovenia.info.

 

Registrirani uporabnik fototeke na prenesenih fotografijah neizključno pridobi:

  1. pravico distribuiranja  in
  2. pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola – z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kake druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-per channel, pay-per view, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. 'mobilne telefonije', preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve); t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnost.

 

Vsaka uporaba fotografij v komercialne namene in njihova predelava ali sprememba, s strani katere koli fizične ali pravne osebe, je dovoljena le s predhodnim soglasjem avtorja fotografije. Soglasje avtorja za uporabo fotografij v te namene in za vse ostale namene, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, mora uporabnik pridobiti sam, neposredno od avtorja.

 

Kakršnakoli kršitev materialnih avtorskih pravic avtorja fotografije je kazniva in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

 

Slovenska turistična organizacija ne odgovarja za uporabo fotografij, ki je v nasprotju s temi pravili. 

Prijava obstoječega uporabnika

E-pošta
Geslo
Še niste registrirani?