Please, evaluate the offer:

Jovsi

Address:
KS Kapele, Kapele 20 8258 Kapele
Phone:
++386 7 452 30 13, ++386 41 244 395
e-mail:
Jovsi so obsežna poplavna ravnica. Ležijo ob vzhodni slovenski meji vzdolž reke Sotle, kakih 6 km pred izlivom le-te v reko Savo. Do regulacije Sotle pred desetletji so bili redno poplavljeni. Zaradi občasnih ojezeritev naj bi območje dobilo prvotno nemško ime Jauchsee ali Gnojnično jezero, iz katerega je nastalo ime Jovsi. Danes poplavne vode odvaja regulirani potok Šica. Naravne razmere poraja visoka gladina talne vode; hidromorfna tla je nekoč preraščal poplavni gozd. Danes prevladujejo močvirna in vlažna travišča, prepredena s pasovi obrežne vegetacije, grmiči in osamelimi glavatimi vrbami, dobi in jelšami. Zaradi številnih hidromelioracij so Jovsi edino ohranjeno območje močvirnih in vlažnih travišč v Spodnjem Posavju z veliko pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi specifičnih ekoloških, klimatskih in antropogenih razmer se je tu ohranila velika pestrost rastlinskih vrst (132) in združb (18), med njimi nekaj redkih in pomembnih za slovensko floro in vegetacijo. Največje bogastvo Jovsov pa so ptice. Na odprtem svetu močvirnih travišč in grmišč je bilo zabeleženih preko 80 vrst ptic, med njimi nekaj ogroženih vrst, prav tako pa na tem območju preko 55 vrst ptic tudi gnezdi. 


guided tour
individual
GPS Northing (N) : 45,9339 
GPS Easting (E) : 15,6525 
Notice of discounts : Za ogled informacijske sobe in filma o Jovsih je potrebna predhodna najava. 

Kapele

Place: Kapele
View on map

Book & Buy

Arrival
 
Departure
 
Age of children (at arrival)
GO!

Slovenia on social networks

             

Photos

   
Administrator : Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice | ++386 5 90 83 790 | | www.discoverbrezice.com...
Report an error/send comment
Report an error/send comment
X

Cookies

The website uses cookies to improve user experience. By visiting and using the website, you agree with cookies.
I agree
Read more