Zeleni zgledi

Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ni le način razmišljanja – ampak se udejanja tudi v praksi. Pridružite se dobrim praksam zelenega turizma!

  Znak EU Marjetica imajo naslednji ponudniki v Sloveniji: Terme Snovik, Hotel Wellness Park Laško in Turistična kmetija Urška, Kamp Koren, Hotel Savica
 Bohinj Park EKO hotel je prvi hotel v Sloveniji, ki je pridobil certifikat Green Globe.

Zmagovalke in finalistke izborov EDEN v Sloveniji - destinacije, ki so dokazale, da sledijo načelom družbene, ekonomske in okoljske trajnosti. To so zmagovalne destinacije: destinacija EDEN 2008 - Dolina Soče, destinacija EDEN 2009 - Solčavsko, destinacija EDEN 2010 - Reka Kolpa in destinacija EDEN 2011 - Idrija ter finalistje izborov EDEN 2008, 2009, 2010 in 2011: destinacije Podzemlje Pece, Slovenske Konjice, Kranj, Idrija, Tolmin-Kobarid, Kozjanski park, Bohinj, Velenje in destinacija Med POH2ORJEM in BOH2ORJEM.


Zeleni zgledi slovenskega turizma - izbrani na podlagi natečaja STO (Adrenalinček – EKO kamp Korita; Bohinj Park EKO hotel in Terme Snovik - prijazne okolju in ljudem /navedeno po abecednem vrstnem redu/).  Natečaj je bil izveden z namenom dobiti vpogled in izpostaviti dobre prakse tako ponudnikov turističnih storitev kot tudi destinacijskih organizacij na področju zelenega ravnanja, zelenega varčevanja, zelene promocije ipd.


Ekološke turistične kmetije v Sloveniji - Ekološka turistična kmetija gostom ponuja zdravo bivalno okolje  in ekološko hrano, za katero ima certifikat pooblaščene kontrolne organizacije.Program Modra zastava


 


02.02.2012
Ljubljana, Vrhnika in Dobrna so najbolj zelene občine
Ljubljana je osvojila naslov najbolj zelene mestne občine leta 2011, Velenje pa je bilo izbrano kot občina, ki najodgovorneje ravna z odpadki. Ključni namen natečaja je po besedah organizatorjev ozaveščanje in prikaz primerov dobrih praks trajnostno usmerjenih občin.

Kot najbolj zelena občina, v kateri živi več kot 5.000 ljudi, je bila izbrana Vrhnika, v kategoriji do 5.000 prebivalcev pa je slavila Dobrna. Občine so med seboj tekmovale na naslednjih področjih: odpadki, vode, energetika, komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet ter drugo.

V posebni kategoriji so nagradili tudi občine, v katerih najodgovorneje ravnajo z odpadki. Zmagovalka med mestnimi občinami je občina Velenje, v kategoriji nad 5.000 prebivalcev je zmagala Vrhnika, prva med občinami, v katerih živi manj kot 5.000 prebivalcev, pa je Borovnica.
16.01.2012
Hotel Mons pridobil certifikat Green Globe
V mesecu decembru 2011 je Hotel Mons uspešno prestal certificiranje za svetovni hotelirski certifikat s področja trajnostnega razvoja Green Globe. Tako je postal prvi hotel v ljubljanski regiji in drugi v Sloveniji, ki se ponaša s tem znakom za okolje.

Več informacij lahko najdete tukaj.
24.11.2011
Sustainable Energy Europe Awards 2012
Je vaš projekt dosegel nadpovprečne rezultate na področju energetske trajnosti in učinkovitosti? Potegujte se za nagrade Sustainable Energy Europe Awards, ki jih vsako leto podeljuje Evropska komisija v sklopu evropskega tedna trajnostne energije (18. - 22. 6. 2012) in so odlična priložnost za predstavitev dobrih praks s tega področja.

Več o nagradah si lahko preberete TUKAJ, rok za prijavo pa je 29. februar 2012.
14.10.2011
Predstavljen osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050
V petek, 23. septembra 2011, je v Tiskovnem središču Vlade RS potekala novinarska konferenca, na kateri so direktor Jernej Stritih, dr. Darja Piciga in mag. Jure Leben iz Službe Vlade RS za podnebne spremembe predstavili osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050.

Namen strategije je zagotoviti dolgoročne usmeritve in okvir za boj proti podnebnim spremembam:
- določiti pot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bo omogočila prehod v nizkoogljično družbo,
- zagotoviti prilagajanje na neizogibne posledice podnebnih sprememb,
- ustrezno določiti odgovornost za načrtovanje, izvedbo in spremljanje podnebnih ukrepov,
- zagotoviti izhodišča, usposobljenost in sredstva za udeležbo pri oblikovanju, prenos in izvedbo evropske zakonodaje na področju podnebnih sprememb,
- preko zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv, trajnostne rabe naravnih virov in zelene rasti zagotoviti konkurenčnost gospodarstva in visoko kakovost življenja,
- zagotoviti aktivno vlogo Slovenije v mednarodni skupnosti pri skupnem boju proti podnebnim spremembam.

Osnutek strategije si lahko ogledate TUKAJ.
07.09.2011
EU Marjetica tudi hotelu Wellness Park Laško****superior
Hotel Wellness Park Laško**** Superior je izpolnil še zadnje kriterije za pridobitev znaka za okolje in tako mu je bil podeljen znak EU Marjetica, ki v Evropski uniji in v Sloveniji velja za uradni okoljski znak.

V zadnjih desetih letih je ta znak Evropske unije postal evropski simbol, ki daje enostavne, točne in verodostojne usmeritve potrošnikom o okolju prijaznem delovanju.

Pridobitev EU Marjetice je potrditev, da izpolnjujejo vse predpisane kriterije. Kot potrjujejo raziskave, so danes potrošniku izredno pomembni okoljski znaki, saj mu v poplavi pogosto zavajajoče zelene ponudbe na trgu pomagajo pri odločitvi, katera ponudba je dejansko zelena. Uporaba obnovljivih virov energije, predvsem izraba odpadne toplote, odpadne vode in vročega zraka, prispeva k zmanjšanju emisij, izboljšanju bivalnega okolja, s tem pa tako k turistični privlačnosti samega hotela kot tudi kraja.

Vir: Dobro jutro, Slovenija in Thermana Laško - Novice.

V Sloveniji imamo tako dva hotela z znakom EU Marjetica - Terme Snovik in Wellness Park Laško**** Superior.

Več o znaku EU Marjetica najdete TUKAJ.

Očistimo svet
17. aprila 2010 je bila v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije - Očistimo Slovenijo v 1 dnevu, ki ga je organiziralo Društvo Ekologi brez meja.

V akciji je sodelovalo preko 270 tisoc ljudi. V sedmih slovenskih občinah je čistilo več kot 30 odstotkov prebivalcev, v 46 občinah pa prek 20 odstotkov.

Video
Očistimo Slovenijo v 1 dnevu lahko najdete tukaj.

Vabilo k akciji iskanja divjih odlagališč v marcu 2011:
Ekologi brez meja znova vabijo prostovoljce, da se nam pridružijo pri boju proti nelegalnemu odlaganju - tokrat potrebujejo popisovalce divjih odlagališč v vsaki slovenski občini.  Več informacij najdete tukaj.

Varčujmo z energijo
Novembra 2008 je Evropska komisija za kampanijo Evropa trajnostne energije pripravila animirano risanko Varčujmo z energijo. Video prikazuje dobro in slabo ravnanje pri porabi energije s preprostimi nasveti za varčevanje, s katerimi pomagamo okolju in hkrati privarčujemo denar.  Video najdete tukaj.

Kampanja Evropa trajnostne energije si prizadeva za spodbujanje proizvodnje in uporabe trajnostne energije pri državljanih, podjetjih in javnih organih v EU. Več o kmapnji si lahko preberete tukaj.

Idrija je Alpsko mesto leta 2011
Naziv, ki simbolizira usmerjenost v trajnostni razvoj, je bil slovenskemu mestu podeljen tudi za njegova prizadevanja na področju varstva podnebja. Osrednja slovesnost ob prevzemu naziva Alpsko mesto leta je potekala 8. februarja 2011 v Idriji.

Idrija namerava v "svojem letu" izvajati obstoječe projekte, na primer obogatiti ponudbo domačih ekoloških izdelkov na kmečki tržnici, lotila pa se bo tudi novih idej (pripravljajo zasnovo lokalne oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, zmanjšati želijo količine izpustov CO2). Za promocijo trajnostnega turizma bodo v Idriji uredili nove kolesarske poti.

Več najdete tukaj.

Alpe v letu 2010
V Stalnem sekretariatu Alpske konvencije so izdali novo publikacijo, ki prinaša pregled dogajanja v Alpah, dodatno pa ga osvetljuje še različno kartografsko gradivo. Cilj v angleščini napisanega priročnika je nazorno prikazati realnost alpskih regij in njihovih izzivov. Več kot tisočletje se alpska pokrajina obravnava kot kulturna pokrajina.

Publikacijo (v angleščini) najdete tukaj.
Odgovorni turizem (projekt Nova destinacija: odgovornost)
Društvo Humanitas je v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in burkinafaškim društvom Kafuli maja 2010 pričel s projektom Do trajnostnega razvoja preko odgovornega turizma in pravično-trgovinskega povezovanja v Burkina Fasu, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Projekt povezuje področje pravične trgovine (na področju pravične trgovine sodlujeta že vrsto let) in odgovornega turizma. V okviru projekta sta/bosta Humanitas in Kafuli:

- razvila turistične aktivnosti v društvu Kafuli v mestu Bobo Dioulasso, preko katerih se lahko turisti neposredno seznanijo z lokalnimi prebivalci, njihovim delom, življenjem in izzivi, s katerimi se soočajo

- ozaveščala slovenske turistične agencije, turiste in popotnike o pomenu odgovornega turizma, saj je v Sloveniji  kljub uspešnem razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji - razprava o odgovornih mednarodnih potovanjih odsotna.

Turisti lahko izbirajo med različnimi delavnicami, ki se odvijajo pod okriljem društva Kafuli v mestu Bobo Dioulasso.

Več o projektu si lahko preberete na straneh Umanotere in Društva Humanitas.

Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj
V okviru projekta Do trajnostnega razvoja preko pravične trgovine in odgovornega turizma je Društvo Humanitas v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, med oktobrom in decembrom 2010 izvedlo anketo Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj in na potovanju.
 
Namen ankete je spoznati, kaj vse si slovenski turisti želijo na svojih mednarodnih potovanjih, ali poznajo nove turistične prakse v turizmu (odgovorni, zeleni, ekoturizem), kaj si pod temi pojmi predstavljajo in kaj si želijo od slovenskih turističnih agencij.

Analizo ankete najdete TUKAJ.
Prehod v nizkoogljično družbo
Focus, društvo za sonaraven razvoj, je v sodelovanju z Regionalnim centrom za okolje, Studiom 12 in Inštitutom za elektronsko participacijo, v ponedeljek 10. januarja 2011 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, organiziral zaključni podnebni posvet: Prehod v nizkoogljično družbo.
V prvem delu sta udeležence nagovorila dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje ter dr. Roko Žarnič, minister za okolje in prostor.

V panelni razpravi so o ključnih vprašanjih prehoda v nizkoogljično družbo spregovorili panelisti Jernej Stritih, dr. Marta Svoljšak, Matjaž Hanžek, dr. Dušan Plut, Lidija Živčič. Tekom razprave so spregovorili o temah:

- Je prehod v nizkoogljicno družbo lahko odgovor tudi na razvojne izzive Slovenije?
- Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljicno gospodarstvo
velika priložnost in za katere najvecji izziv ter zakaj?
- Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljicno družbo in kakšni
bodo predvideni vplivi prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog?
- Kakšen je vaš pogled na priporocila deležnikov, ki so bila do sedaj posredovana v
okviru podnebnih posvetov?
Strokovna konferenca: OGLJIČNI ODTIS KOT MERILO USPEŠNOSTI
Spremljanje ogljičnega odtisa posameznih dejavnosti ni le eno temeljnih orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov, povečanje energetske učinkovitosti in za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Ogljični odtis vse bolj zanesljivo prevzema primat med mednarodno sprejetimi kriteriji za ocenjevanje solidnosti izdelkov in storitev.

Izkaz ogljičnega odtisa postaja zakonska norma, tržno orodje in standard kakovosti hkrati.
Kot obvezen element ga uvajajo države, z njim se vse bolj izkazujejo podjetja, vedno pogosteje ga zahtevajo državljani in kupci.

Na konferenci Ogljični odtis kot merilo uspešnosti,  ki jo je organizirala UMANOTERA v sodelovanju s Službo vlade za podnebne spremembe in Britanskim veleposlaništvom, ki je potekala 16. novembra v Grand hotelu Union Business v Ljubljani, se je zbralo okoli 100 udeležencev iz gospodarstva, javne uprave, ministrstev, izobraževalnih ustanov, občin, ipd.

Razpravljalci so predstavili načrte Evropske unije na področju zakonodajnega urejanja ogljičnega odtisa, osnutek slovenskega podnebnega zakona, dobre prakse na področju izračuna ogljičnega odtisa ter dileme in izzive prihodnosti – predvsem razrešitev zmed in nejasnosti zaradi kopice metodologij in standardov za izračun ogljičnega odtisa, ki obstajajo v tem trenutku.

Predstavitve predavateljev, kot dodatne informacije o konferenci najdete na spletni povezavi TUKAJ.
Ekološkost je BMW pripeljala v Slovenijo
Nemški BMW je za predstavitev modela X1 28i xDrive s sodobnim in varčnim bencinskim turbomotorjem izbral  Slovenijo, zaradi lepe narave in cest, Bohinj Park EKO Hotel pa zaradi energetske varčnosti, ki sovpada s smernicami BMW.

Med 14. in 21. februarjem 2011, ko je potekala predstavitev novega bencinskega motorja v modelu X1, je hotel in okoliške kraje obiskalo 300 avtomobilskih novinarjev iz drugih držav. Po ocenah Financ je BMW za prenočitve v Bohinj Park Eko hotelu zapravil okoli sto tisoč evrov.
Nottingham kot zgled mesta brez (veliko) avtomobilov
Nottingham je britansko mesto, ki je najmanj odvisno od avtomobilov, pravi poročilo britanske Kampanje za boljši promet ("Campaign for Better Transport – CBT)". Skupina CBT je ocenjevala 19 britanskih mest po treh kriterijih: dostopnosti in načrtovanju, kakovosti in zmogljivosti javnega prevoza ter prijaznosti do pešcev in kolesarjev.

Na lestvici prometno najbolj urejenih mest si je Nottingham prvo mesto prislužil z vložkom v 50 kilometrov kolesarskih poti, 15 kilometrsko tramvajsko mrežo in 370 tisoč kilometrov avtobusnih prevozov vsak teden. "Mesto je dobilo dobre ocene pri podpori z avtobusnim prevozom in zadovoljstvu z avtobusnim prevozom. Poleg učinkovitega avtobusnega prevoza rastočo tramvajsko mrežo vsako leto uporabi kar 10 milijonov potnikov," pravi poročilo CBT.

Nottingham je v javni promet vlagal vse zadnje desetletje. Mesto je na prvem mestu lestvice prehitelo London, čeprav so v prestolnici vložili milijarde javnih sredstev v izboljšanje podzemne železnice in avtobusnega prevoza. Brighton je bil tretji. Pohvali se lahko z odličnim javnim avtobusnim prevozom, učinkovito železniško povezavo z Londonom in prijaznostjo do pešcev in kolesarjev. Četrto mesto je pripadlo Manchestru, kljub temu, da se je pred leti odločil, da ne bo uvedel t.i. zgoščevalne takse.

Na dnu lestvice so se znašli Luton, Peterborough in Milton Keynes. Predvsem Milton Keynes, urbano središče, ki je nastalo v 80ih letih prejšnjega stoletja, si je zaslužil kritike zaradi odvisnosti od avtomobilov. "Mesto je bilo ustvarjeno za avto. Tisti z avtom lahko pridejo v službo v manj kot 10 minutah, tisti brez avtomobila se mučijo, preden kam pridejo. Javni promet je slaba alternativa," pravi poročilo CBT. Mestni svet v Milton Keynesu trdi, da se razmere izboljšujejo z vse večjim številom kolesarskih prog in vse boljšim avtobusnim prevozom.

Poročilo CBT naj bi bilo tudi opozorilo za vlado, da bo krčenje izdatkov za javni promet pomenilo hud udarec za nezaposlene, ki nimajo avtomobila in ki si ne morejo privoščiti stroškov za prevoz na delo ali na razgovore za službo. Za zdaj je vlada sredstva za javni promet skrčila za 309 milijonov funtov, še nadaljnjih 1,69 milijarde pa je zamrznjenih, ker pri ministrstvu za promet čakajo na rezultate revizije.

Več najdete TUKAJ.
Vir: Guardian, 14.9.2010

Ogljični odtis Camping Bled
Camping Bled je izračunal ogljični odtis svojih gostov v letu 2009 in tako izmerili njihov prispevek k podnebnim spremembam. Na podlagi rezultatov so identificirali možnosti za njegovo zmanjševanje in si zastavili cilje za prihodnost.

Skupne emisije toplogrednih plinov v Campingu Bled oziroma bruto ogljični odtis je v letu 2009 znašal 150.669 kg CO2e, ogljični odtis posamezne nočitve pa 1,7 kg CO2e , cilj za leto 2011 pa je oboje zmanjšati za 5%.

Več o projektu in rezultatih je v prilogi.
Poročilo
Navodila za trajnostno ravnanje

Stalni sekretariat Alpske konvencije je za italijanske, francoske in slovenske občine - za vsako državo posebej - pripravil priročnik z nasveti, kako Alpsko konvencijo uresničevati na lokalni ravni.


V prvem delu kratkega priročnika so pojasnjena načela Alpske konvencije in pripadajočih izvedbenih protokolov, drugi del pa na kratko oriše potek izvajanja Alpske konvencije v posameznih državah in vlogo, ki jo imajo pri tem občine. Tretji del prinaša zbirko primerov dobre prakse v vsaki od držav: za vsakega od osmih izvedbenih protokolov je izbranih nekaj primerov dobre prakse s kratkim opisom in navedno kontaktnih oseb.

Priročnik za Slovenijo najdete TUKAJ.

Mednarodna konferenca v okviru projekta ICER (Inovativni koncept ekoloških namestitev v ruralnih območjih)

Slovenska turistična organizacija in Regionalna razvojna agencija Mura sta 5. aprila 2011 na mednarodni konferenci, ki je potekala v Termah Olimia v okviru evropskega projekta ICER - Inovativni koncept ekoloških namestitev v ruralnih območjih predstavili stanje na področju zelenega turizma v Sloveniji in možnosti za razvoj turizma na podeželju v luči trajnostnega turizma.

Na konferenci so bile predstavljene usmeritve trajnostnega turizma, razvoj in trženje zelenega turizma in načini spodbujanja ekološke pridelave hrane ter diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. Predstavljeno je bilo tudi stanje in problematika na podoročju ekološke ureditve in posodobitve nastanitvenih obratov, Priročnik za uvajanje trajnostnih poslovnih modelov, rezulatati raziskave o odnosu do zelenega turizma med turističnimi podjetji ter dobre prakse iz Slovenije in tujine.

Nekaj prezentacij predavateljev najdete med prilogami spodaj, ostale bodo objavljene v kratkem.

Konferenca se je sofinancirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC.
ICER   Program konference
Sporočilo za javnost in fotografije iz konference
ICER   Vabilo
Tanja Rener: Evropsko teritorialno sodelovanje in program Interreg IVC 
Thomas Ducloutrier: Predstavitev projekta ICER in dobrih praks iz tujine 
mag. Mateja Tomin Vučkovič: Turistična politika v letu 2011 z usmeritvami za leto 2012
mag. Maja Pak: Razvoj in trženje zelenega turizma v Sloveniji
Tomaž Džuban, mag. Bogdan Pungartnik: Spodbujanje ekološke pridelave hrane in diverzifikacija
dr. Sonja Sibila Lebe: Ekološka ureditev in posodobitev hotelov oziroma namestitvenih kapacitet 
Miša Novak: Uvajanje trajnostnih poslovnih modelov   Priročnik za hotele
Zenel Batagelj: Slovenska turistična podjetja in turisti o zeleni Sloveniji
Karmen Žura: Ozaveščanje o ekološkem in trajnostnem razvoju
Marijan Frlin: EKO Hostel YH Križevci pri Ljutomeru

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti