Slovenska naravna zdravilišča

Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč SNZ - 2020 je nastala v aktivnem sodelovanju in sooblikovanju s strani slovenskih naravnih zdravilišč, članic SSNZ, in predstavlja usklajen strateški okvir delovanja slovenskega zdraviliškega produkta do leta 2020.
X

Cookies

The website uses cookies to improve user experience. By visiting and using the website, you agree with cookies.
I agree
Read more