Aktualno s področja raziskav in razvoja

24.04.2015
Delavnica EDEN mreže v Sloveniji na temo Športni in kulturni turizem v EDEN destinacijah

09. aprila 2015 je v Ljubljani potekala delavnica EDEN mreže v Sloveniji na temo Športni in kulturni turizem v EDEN destinacijah. Delavnico športnega turizma v EDEN destinacijah je vodila dr. Maja Uran Maravić, ki je predstavila izsledke analize strateških usmeritev športnega turizma v Sloveniji s poudarkom na EDEN destinacijah. Kulturni turizem v Sloveniji je predstavila dr. Sonja Sibila Lebe, ki je za posamezne EDEN destinacije podala priporočila in predloge za razvoj kulturnega turizma. Delavnica je bila usmerjena v spoznavanje športne in kulturne ponudbe EDEN destinacij, spoznavanje dobrih praks ter napotkov za nadaljnji razvoj.

07.04.2015
Aktualni evropski in slovenski razpisi
Evropski razpisi, 2.4.2015
Slovenski razpisi, 2.4.2015
01.04.2015
Aktualni evropski in slovenski razpisi
Evropski razpisi, 26.3.2015
Slovenski razpisi, 26.3.2015
22.12.2014
Družinski turizem v Sloveniji

Ad hoc raziskava na spletnih družabnih omrežjih o mnenju obiskovalcev, ki Slovenijo obiščejo z družino. Splošna percepcija tujih gostov do ponudbe s področja družinskega turizma v Sloveniji je zelo pozitivna. Tuji obiskovalci, ki potujejo z družinami, najbolj posegajo po čistem, naravnem okolju in aktivnostmi v naravi. Večinoma gre za družine iz mest oz. urbanih okolij, ki tako preživijo svoj dopust na aktiven način, v naravi. V sklopu nastanitev te gostje iščejo predvsem praktičnost – zmerna cena, dostopnost do hotela in parkiranje, bližina rekreacijskih površin v naravi, program za otroke. Z izjemo vinjet (cene) in urejenosti javno-prometne infrastrukture ni zaznati izrazito negativnih dejavnikov percepcije. Nekaj nezadovoljstva lahko zaznamo tudi nad preveč osnovno hotelsko ponudbo, nekoliko predragimi vstopninami (Postojnska jama) ter zelo skromen nabor parkirnih mest za avtodome. 

Analiza
22.12.2014
Ljubljana kot turistična destinacija

Analiza komunikacije uporabnikov na družabnih omrežjih o Ljubljani kot turistični in predvsem zeleni  destinaciji. Splošna percepcija tujih obiskovalcev Ljubljane je zelo pozitivna. Mestu so zelo naklonjeni, prav tako pa se mesto trajno vtisne v spomin obiskovalca. Dejavniki in elementi o katerih obiskovalci najpogosteje komunicirajo so povezani z mestnim jedrom, povezanostjo mesta z Ljubljanico in zelenim zaledjem ter pestrim dogajanjem na ljubljanskih ulicah. Področja kjer Ljubljana lahko postori še bistveno več za zadovoljstvo obiskovalcev ni veliko, kritično percepcijo pa smo zaznali na področju javnega prometa, drag taxi prevoz in parkiranje, povprečni hoteli ter malo dogajanja konec tedna.

Analiza
22.12.2014
Mladinski turizem v Sloveniji

Naključna raziskava na družabnih omrežjih o mladinskem turizmu v Sloveniji, analiza mnenja tujcev o Sloveniji kot destinaciji za mlade. Splošna percepcija tujih obiskovalcev Slovenije do ponudbe mladinskega turizma je zelo pozitivna. Na splošno ocenjujejo Slovenijo kot destinacijo, ki ponuja velik nabor aktivnosti za mlade, vezane predvsem na aktivnosti v naravi, nekaj manj pa na področju zabavnih dogodkov. Tuji mladi obiskovalci najpogosteje komunicirajo o aktivnostih, ki jih izvajajo v naravi (šport, tabori, zgodovina). Izmed mest najpogosteje izpostavljajo Ljubljano, Bled, Bovec, Bohinj, Kranjsko Goro in območje okoli reke Soče. Slovenijo vidijo kot odlično destinacijo za druženje na taborih, spoznavanje mladih na različnih dogodkih (festivali, koncerti).

Analiza
22.12.2014
Seniorski turizem v Sloveniji

Raziskava mnenja o turistični ponudbi Slovenije med starejšimi obiskovalci, na družabnih omrežjih. Splošna percepcija Slovenije, s strani seniorjev, je zelo pozitivna. Predvsem gre za pozitivne pretekle izkušnje, v manjši meri tudi za pozitivne stvari o katerih so slišali ali brali na spletu (priporočila). Analiza je pokazala, da seniorji Slovenijo najbolj cenijo po njeni naravi in možnostih rekreacije v naravi, prav tako cenijo slovensko termalno ponudbo, naklonjeni pa so tudi obiskom in ogledom mest, zgodovine mest in kulturnim programom, ki jih mesta ponujajo.

Analiza
16.12.2014
Kratek pregled trga: Avstrija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah avstrijskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Avstrije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Avstrija
A brief market overview: Austria
16.12.2014
Kratek pregled trga: Italija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah italijanskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Italije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Italija
A brief market overview: Italy
16.12.2014
Kratek pregled trga: Nemčija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah nemških turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Nemčije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Nemčija
A brief market overview: Germany
19.11.2014
Turistični barometer, oktober 2014

Svetovno gledano so se mednarodni prihodi turistov, v prvih osmih mesecih leta 2014, povečali za 5% glede na enako obdobje lani. Največjo rast so beleile Amerika +8% (od tega Mehika +19%, ZDA +8%), Azija in Pacifik +5% ter Evropa +4% (severni in juni del Evrope ter Mediteran so beleili največjo rast, +7%) . Ostali predeli sveta pa, Afrika +3%, Blinji Vzhod +3%, Po pričakovanjih naj bi v letu 2014 dosegli rast prihodov mednarodnih turistov nekje med 4% - 4,5%. Največjo rast turističnih prejemkov v obdobju jan-sep, glede na enako obdobje lani, beležijo Japonska in Južna Koreja (+28%), Tajvan (+19%), Mehika (+18%), vedska (+15%), Juna Afrika (+14%), Izrael, Indija in Grčija (+13). Negativno rast turističnih prejemkov, v enakem obdobju, beleijo Kitajska in Hong Kong (-1%) in Tajska (-6%). Drave, ki so v prvih devetih mesecih leta 2014 beleile največjo rast izdatkov za turizem so, Savdska Arabija (+30%), Norveka (+22%), Republika Čeka (+16%), vedska (+12%), Tajvan (+11%) ter Južna Koreja (+10%).

Indeks zaupanja, katerega meri UNWTO s pomočjo ekspertov v privatnem in javnem sektorju, kaže za zadnje tiri mesece v letu, nekoliko slabo napoved za turizem, kot v obdobju maj-avgust, vendar je napoved za sedanje trende še vedno pozitivna.

Tudi zračni promet je v obdobju maj-avgust beleil 5% več mednarodnih odhodov kot v enakem obdobju lani, od tega v Ameriki in Aziji in Pacifiku +7%, v Evropi +4%, v Afriki ter Blinjem Vzhodu pa +3%. Napovedi za obdobje sep-dec so pozitivne, skupne rezervacije letov za to obdobje so narasle ravno tako za 5%.

Več o indeksu zaupanja, trendih rezervacij v zračnem prometu ter gospodarskem okolju v posameznih regijah sveta, si lahko preberete v publikaciji.

UNWTO World Tourism Barometer, October 2014
07.11.2014
Zdraviliški turizem v Sloveniji
Analitični pregled obstoječih podatkov na področju zdraviliškega turizma iz podatkovnih baz Statističnega Urada.
Zdraviliški turizem v Sloveniji
06.11.2014
Kratek pregled trga: Češka 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah čeških turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Češke, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Češka
A brief market overview: the Czech Republic
06.11.2014
Kratek pregled trga: Nizozemska 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah nizozemskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Nizozemske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Nizozemska
A brief market overview: the Netherlands
06.11.2014
Kratek pregled trga: Poljska 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah poljskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje tevila prenočitev turistov iz Poljske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Poljska
A brief market overview: Poland
06.11.2014
Kratek pregled trga: Ukrajina 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah ukrajinskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Ukrajine, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Ukrajina
A brief market overview: Ukrain
06.11.2014
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč

V pripravi je Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015 – 2020 (SNZ 2020) kot partnerski projekt Javne agencije SPIRIT – Sektor za turizem in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Strategija je nastala v aktivnem sodelovanju in sooblikovanju s strani slovenskih naravnih zdravilišč, članic SSNZ, in predstavlja usklajen strateški okvir delovanja slovenskega zdraviliškega produkta do leta 2020.
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč SNZ 2020
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč
Strategy of development and marketing of Slovenian Spas
05.11.2014
Kratek pregled trga: Druge azijske države 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov iz drugih azijskih drav v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje tevila prenočitev turistov iz drugih azijskih drav, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Druge azijske države
A brief market overview: other Asian countries
05.11.2014
Kratek pregled trga: Hrvaška 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah hrvaških turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Hrvaške, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.Kratek pregled trga: Hrvaška
A brief market overview: Croatia
05.11.2014
Kratek pregled trga: Japonska 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah japonskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Japonske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Japonska
A brief market overview: Japan
05.11.2014
Kratek pregled trga: Kitajska 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah kitajskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Kitajske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Kitajska
A brief market overview: China
05.11.2014
Kratek pregled trga: Rusija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah ruskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Rusije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Rusija
A brief market overview: the Russian Federation
05.11.2014
Kratek pregled trga: Švedska 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah vedskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje tevila prenočitev turistov iz vedske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Švedska
A brief market overview: Sweden
05.11.2014
Kratek pregled trga: Velika Britanija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah britanskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje tevila prenočitev turistov iz Velike Britanije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Velika Britanija
A brief market overview: the United Kingdom
05.11.2014
Kratek pregled trga: ZDA 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah finskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Finske, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: ZDA
A brief market overview: the USA
05.11.2014
Športni turizem: športni dogodki, priprave športnikov

Analiza komunikacije uporabnikov na družabnih omrežjih se nanaša na šport v povezavi z ogledom tekem, športnih dogodkov in priprav na športne dogodke. Največ komunikacije o navedenih temah je potekalo na evropskih trgih ter v ZDA. Pozitivna percepcija se nanaša na čudovito naravo, mesta, gostoljubnost, lokacijo, kritična pa predvsem na slabo infrastrukturo javnega prometa in parkiranja, pomanjkanju dogodkov ob športnih prireditvah in na drage vinjete. Za področje športa je bila izvedena tudi ločena netnografska analiza pohodništva in kolesarjenja, ki jo najdete tukaj.
Analiza
04.11.2014
Kratek pregled trga: Francija 2013

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah francoskih turistov v Sloveniji v letih 2004-2013, mesečno gibanje števila prenočitev turistov iz Francije, povprečna doba bivanja, struktura prenočitev po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih objektov.

Kratek pregled trga: Francija 
A brief market overview: France
30.09.2014
Statistični podatki za mesec avgust 2014 (začasni)
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, avgust 2014. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, avgust 2014 
25.09.2014
Statistični podatki za mesec julij 2014
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, julij 2014. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, julij 2014 (tabela) 
Turizem, Slovenija, julij 2014 (graf)
31.07.2014
Slovenski turizem v številkah 2013
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2013 ponovno zabeleženih več prihodov in prenočitev turistov kot v preteklih letih. Skupno število turistov je bilo v letu 2013 večje za 3-odstotka, prav tako je bilo za 0,7-odstotke več njihovih prenočitev, predvsem pa se je povečalo število tujih prihodov in prenočitev, za 5 in 3 %. Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2013 skoraj dve tretjini tujih prenočitev. 62 % prenočitev so ustvarili tuji turisti (v letu 2012 61 %). Od tega so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije (16 %, v letu 2012 17 %), sledili so turisti iz Avstrije (12 %, enako leta 2012) in iz Nemčije (12 %, enako leta 2012). Med državami z največjim številom ustvarjenih prenočitev beležijo največjo rast turisti iz Litve (za 95 % več) in Brazilije (za 48 % več).

Več si preberite v publikaciji.
Publikacija

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti