Aktualno s področja raziskav in razvoja

31.08.2014
Statistični podatki za mesec junij 2014 (začasni)
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, junij 2014. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, junij 2014
31.07.2014
Slovenski turizem v številkah 2013
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2013 ponovno zabeleženih več prihodov in prenočitev turistov kot v preteklih letih. Skupno število turistov je bilo v letu 2013 večje za 3-odstotka, prav tako je bilo za 0,7-odstotke več njihovih prenočitev, predvsem pa se je povečalo število tujih prihodov in prenočitev, za 5 in 3 %. Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2013 skoraj dve tretjini tujih prenočitev. 62 % prenočitev so ustvarili tuji turisti (v letu 2012 61 %). Od tega so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije (16 %, v letu 2012 17 %), sledili so turisti iz Avstrije (12 %, enako leta 2012) in iz Nemčije (12 %, enako leta 2012). Med državami z največjim številom ustvarjenih prenočitev beležijo največjo rast turisti iz Litve (za 95 % več) in Brazilije (za 48 % več).

Več si preberite v publikaciji.
Publikacija
15.07.2014
Kitajski turisti in uporaba interneta
V zadnjem Hotels.com Chinese International Travel Monitor, objavljenem danes, so navedeni podatki, da več kot 50 % kitajskih turistov uporablja internet ali mobilne aplikacije za rezervacije nastanitev, v letu 2013 je bil ta odstotek na 45. Nekaj manj kot polovica uporablja spletne strani nastanitvenih objektov in njihove ocene na drugih spletnih mestih (npr. TripAdvisor), tretjina pa informacije išče tudi na socialnih omrežjih. 81 % slike iz potovanj na socialnih omrežjih tudi objavlja, med in po končanem potovanju. Vir: e-Tourism Trends and News.
07.07.2014
Obiskanost portala v prvi polovici leta 2014
Obisk portala slovenia.info se je v prvih šestih mesecih povečal za 4 odstotke. Število obiskovalcev se je povzpelo na slaba dva milijona in pol. Povprečni čas, ki ga obiskovalci porabijo na spletni strani, še vedno ostaja na enaki ravni kot v preteklih let in sicer na dobi nekaj več kot dveh minut.

Tabela: Obisk portala po narodnosti obiskovalcev v letu 2014 (jan-jun)
Vir: Google Analytics

V omenjem obdobju prvih treh mesecih leta je bilo 54 % obiskovalcev moških. Spletni portal pa je obiskalo največ obiskovalcev v starostnem razredu 25-34. let (24 %), katerim sledijo obiskovalci med 35-44. letom starosti (19 %). Najmanjši delež obiskovalce se uvršča v starostni razred 65. in več let (12 %).
01.07.2014
Statistični podatki za mesec maj 2014
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, maj 2014. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, maj 2014 (tabela)
Turizem, Slovenija, maj 2014 (graf)
26.06.2014
Statistični podatki za mesec april 2014
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, april 2013. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, april 2014 (tabela)
Turizem, Slovenija, april 2014 (graf)
25.04.2014
Statistični podatki za mesec februar 2014
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo, februar 2013. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, februar 2014 (tabela)
Turizem, Slovenija, februar 2014 (graf)
18.04.2014
Letni statistični podatki 2013
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo za leto 2013. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, 2013
Analiza
10.04.2014
Obiskanost portala med januarem in marcem 2014
Obisk portala slovenia.info se je v prvih treh mesecih letošnjega leta povečal za slaba 2 odstotka. Število obiskovalcev se je povzpelo na milijon in dvestotisoč. Prav tako se je povečalo število unikatnih obiskovalcev, za 4,5 % odstotke na nekaj manj kot milijon obiskovalcev, kar je dobro merilo dosega spletne strani. Povprečni čas, ki ga obiskovalci porabijo na spletni strani, ostaja na enaki ravni kot v preteklih let in sicer na dobi nekaj več kot dveh minut.

Tabela: Obisk portala po narodnosti obiskovalcev v letu 2014 (jan-mar)

Vir: Google Analytics

Google Anayltics je nedavno uporabnikom za še bolj učinkovito optimizacijo spletnih strani omogočil spremljanje spola in starosti obiskovalcev. V omenjem obdobju prvih treh mesecih leta je bilo 55 % obiskovalcev moških. Spletni portal pa je obiskalo največ obiskovalcev v starostnem razredu 25-34. let (24 %), katerim sledijo obiskovalci med 35-44. letom starosti (19 %). Najmanjši delež obiskovalce se uvršča v starostni razred 65. in več let (12 %).
31.03.2014
Izvoz in uvoz potovanj, januar 2014
Izvoz in uvoz zasebnih in poslovnih potovanj, januar 2014. Vir: Banka Slovenije
Izvoz in uvoz potovanj, januar 2014
20.03.2014
Ekonomski pomen turizma v Sloveniji v letu 2014
Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) je objavil poročila o ekonomskem pomenu turizma v posameznih državah v letu 2014, tudi v Sloveniji.

Skupni prispevek turizma v skupni bruto domačih proizvod (v nadaljevanju BDP) naj bi se, po napovedih poročila, v letu 2014 v Sloveniji, povečal za 2,4 % glede na leti 2013, ko je skupni prispevek predstavljal 12,8 % BDP-ja. Število vseh zaposlenih v turistični industriji naj bi se v letu 2013 povečalo za 4,5 %, skupno naj bi turistična industrija v Slovenija zaposlovala 110.000 oseb. Potrošnja tujih turistov je v letu 2013 po oceni znašala 7,9 % celotne potrošnje. V letu 2014 naj bi se povečala za 7,1 %.

Več si preberite v poročilu, ki je objavljeno TUKAJ.
18.03.2014
Kratek profil avstrijskega trga
Kratek profil avstrijskega trga s predstavitvijo države, pregledom turističnega prometa, povzetkom raziskave Anketa o tujih turistih in pregledom podatkov avstrijskega statističnega urada.
Profil
13.03.2014
Big Data v turizmu
Dolgoročne koristi spremljanja in obdelave večjih količin podatkov niso nobena novost. Na nedavni turistični borzi ITB v Berlinu je bila njihova uporabnost predstavljena v večih predstavitvah in na delavnicah. Za turistično panogo so big data (v slovenščini zaenkrat še ni na voljo vsebinsko ustreznega termina) priložnost, da odlično spozna potovalne navade in potrebe potencialnega gosta ter se mu nato prilagodi z ustrezno ponudbo, namesto da se gost prilagaja ponudbi. Podatki pripomorejo k ustrezni ravni strokovnega znanja in izkušenj turističnih delavcev ter posledično k hitrejšemu ali takojšnemu ROI.

Več informacij najdete TUKAJ, samo poročilo pa TUKAJ.
13.03.2014
Statistična analiza češkega trga za leto 2013
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah čeških turistov v Sloveniji v letu 2013 (začasni podatki).
Analiza
13.03.2014
Turistični trendi in politike za leto 2014 organizacije OECD
Povzetek poročila najdete TUKAJ.
11.03.2014
Statistična analiza poljskega trga za leto 2013
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah poljskih turistov v Sloveniji v letu 2013 (začasni podatki).
Analiza
27.02.2014
Turistični promet v letu 2013 v Sloveniji
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2013, zopet, zabeleženih več prihodov in prenočitev turistov kot doslej. V letu 2013 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih 3.320.073 prihodov turistov in 9.387.675 prenočitev. Skupno število turistov je bilo v letu 2013 večje za 2-odstotka, prav tako je bilo za 0,3-odstotke več njihovih prenočitev. Predvsem pa se je povečalo število tujih prihodov in prenočitev, za 4 in 3 %. Ekonomsko dogajanje in družbenopolitične razmere v Sloveniji, so tudi v letu 2013, vplivali na število domačih gostov, katerih prihodi so se zmanjšali za 2 %, prenočitve za 3 %. Povprečna doba bivanja je v leta 2013 znašala 2,8 dni (pri tujih turistih 2,6; pri domačih 3,2). Na strani izvoza potovanj Banka Slovenija v letu 2013 beleži 0,4-odstotni porast potrošnje tujcev v Sloveniji, potrošnja je znašala 2.098.359.000 miljard.

Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2013 skoraj dve tretjini tujih prenočitev. 62 % prenočitev so ustvarili tuji turisti (v letu 2012 61 %). Od tega so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije (16 %, v letu 2012 17 %), sledili so turisti iz Avstrije (12 %, enako leta 2012) in iz Nemčije (12 %, enako leta 2012). Med državami z največjim številom ustvarjenih prenočitev beležijo največjo rast turisti iz Litve (za 88 % več) in Brazilije (za 50 % več).

Največ turističnih prenočitev je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah (2.999.205 ali 32 %), kar je za odstotek manj kot leto poprej. Prenočitvam v zdraviliških občinah sledijo gorske občine z 24-odstotki prenočitev in obmorske občine z 22-odstotki prenočitev. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v letu 2013 ustvarila tudi Ljubljana, in sicer skupno za 10 % več kot v dvanajstih mesecih leta 2012. Tuji turisti so v največjem številu prenočevali v gorskih (27 % vseh tujih prenočitev), domači pa v zdraviliških občinah (47 % vseh domačih prenočitvah).

V hotelih je bilo evidentiranih 6.901.482 prenočitev turistov ali 61,8 % vseh prenočitev (0,4 % manj kot v preteklem letu). V kampih je bilo zabeleženih 1.303.825 prenočitev turistov ali 14 % vseh prenočitev (za 1 % več glede na leto 2011). Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 2013 glede na leto 2012 je bilo zabeleženo tudi v mladinskih hotelih (za 27 % več), na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 13 % več) in v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 13 % več).

Vir: SURS

Opomba: Podatki so začasni, nevključujejo podatkov nastanitvenih objektov, ki imajo manj kot deset ležišč. Končne podatke bo Statistični urad RS predvidoma objavil 18. aprila.
17.02.2014
Raziskava Anketa o tujih turistih 2012 (primerjava z 2009)
Raziskavo so izvedli na Statističnem Uradu Republike Slovenije v letu 2009 in 2012. Anketa se izvaja s triletno periodiko v izbranih mesecih v izbranih nastanitvenih objektih (hoteli in kampi).

Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki so ga izbrani turisti rešili na terenu (na kraju turističnega prebivanja). Anketiranje je potekalo v izbranih slovenskih hotelih in kampih v letu 2009 (april, junij – avgust ter december) 2012 (april ter julij in avgust).

Prikazujemo povzetek rezultatov za anketirance iz Avstrije, Nemčije in Italije. Najdete ga v priponki.
Analiza
11.02.2014
Turizem v Grčiji v letu 2013
V Grčiji so v letu 2013 zabeležili največjo število mednarodnih turistov. Zabeležili so 12,7 milijona tujih gostov kar je 10,8 % več kot v letu 2012, ko so v Grčiji še beležili upad rasti (-5,5 %) tudi ali predvsem zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in zmanjšanega ugleda države. Otok Kreta je obiskalo največ tujih turistov, skupaj več kot 3,3 milijone. Povečanje tujih gostov so zabeležili tudi v dveh glavnih grških mestih, prestolnici Atene in Solunu. Največjo rast obiskovalcev je zabeležilo letališče Kalamata v jugozahodnem delu grškega Peleponeza, 61 % povečanje potnikov glede na leto 2012. Dvomestno rast tujih obiskovalcev so zabeležile tudi nekatere že tradicionalno popularne otoške destinacije, Mikones, Santorini, Kefalonija, Kos, Zakintos in Rodos. Izjemno leto v številu potnikov so zabeležili tudi v panogi križarjenja. V pristanišču Paraeus, ki je locirano 12 kilometrov iz centra mesta Atene in leži ob vzhodni obali Grčije, so zabeležili 11 % rast potnikov, njihovo število se je v letu 2013 s povečalo 2,1 na 2,3 milijona. Vir: Travel Industry News Digest
11.02.2014
Turizem v Španiji v letu 2013

Tudi v Španiji se je v letu 2013 povečalo število tujih gostov. Rast je dosegla 5,6 % raven. Po število mednarodnih turistov je Španija prehitela Kitajsko in se z 60.6 milijona tujih gostov zavihtela na tretjo mesto držav po število mednarodnih obiskovalcev. Prvo mesto, z 83 milijoni tujih gostov, zaseda Francija, drugo z 67 milijoni Združene države Amerike. Potrošnja tujih gostov v Španiji je v letu 2013 prav tako dosegla rekordno raven. V enajstih mesecih leta se je povečala za 8,7 % in je dosegla 55,9 miljard eurov. V državi, ki se v zadnjih petih letih srečuje z zaostrenimi gospodarskimi razmerami katerih rezultat je tudi 26 % stopnja brezposelnosti, turistični sektor pomembno prispevka k skupnemu bruto domačemu proizvodu. V letu je prispevek turizma znašal 10,9 % BDP-ja in 11,9 % vseh zaposlitev. Vir: ETC

20.01.2014
Aktualni evropski in slovenski razpisi
Evropski razpisi, 4.9.2014
Slovenski razpisi, 4.9.2014
17.01.2014
EDEN destinacije v Sloveniji
Raziskava je bila opravljena z namenom zaznavanja in razumevanja EDEN destinacij, kot ključnih turističnih destinacij, znotraj slovenske turistične ponudbe. Z raziskavo smo želeli predvsem razumeti videnje tujih in domačih obiskovalce dotičnih destinacij, kako jih vidijo, kako in koliko komunicirajo o njih, kot tudi pozitivne in kritične točke destinacij.
Analiza
17.01.2014
Turistične nastavitve v Sloveniji
Raziskava je bila opravljena z namenom identifikacije povpraševanj in razumevanja percepcije mednarodnih in domačih gostov (obiskovalcev) po nastanitvenih objektih, ki jih ponuja slovenska turistična ponudba. Kateri so ti objekti, kako pogosto jih omenjajo gostje v svojih spletnih objavah in kako jih vidijo (percepcija).
Analiza
15.01.2014
Znamka I feel Slovenia
Ad hoc raziskava je bila opravljena z namenom zaznavanja in razumevanja znamke “I Feel Slovenia” v lokalnem, regijskem in globalnem okolju. Z namenom razumevanja in zaznavanja mislimo predvsem na obseg, kontekst in občutek, ki ga posameznik ali skupina, ki komunicira o znamki “I Feel Slovenia”, navezuje na samo znamko. Kakšen doseg ima znamka? Kdo so ljudje, ki komunicirajo o znamki “I Feel Slovenia”? V kakšnem obsegu in kontekstu komunicirajo o znamki? S kakšnimi čustvi komunicirajo? Vse to so le nekatera vprašanja, na katera skuša odgovoriti pričujoča raziskava.
Analiza
14.01.2014
Percepcija slovenskih zdravilišč s strani tujih obiskovalcev
Pričujoča ad hoc raziskava je bila opravljena z namenom identifikacije in razumevanja dojemanja percepcije slovenske zdraviliško-termalne ponudbe, s strani tujih gostov. Kako tuji gostje vidijo tovrstno ponudbo, jo zaznavajo, kdo so te gostje, kaj jih zanima, kaj pričakujejo od tovrstne ponudbe?
Analiza
14.01.2014
Turistični produkti
Raziskava je v prvi fazi skušala identificirati najpogosteje komunicirane turistične produkte, v drugi fazi pa je le-te tudi vsebinsko razčlenila in na ta način prikazala ključne vsebinske elemente, ki turistične produkte delajo zanimive.
Analiza
08.01.2014
Evropsko košarkarsko prvenstvo
Raziskava analizira vpliv dogodka, na zaznavanje in percepcijo Slovenije s strani tujih obiskovalcev/gostov. Kakšen vpliv je imel dogodek na zaznavanje Slovenije, kako so tujci videli in začutili Slovenijo, se je obseg komunikacije o Sloveniji, v tem obdobju, povečal ali zmanjšal?
Analiza
25.12.2013
Analiza poslovanja turistične panoge 2007-2012
Analiza poslovanja 2007-2012 in vpliva lastniške strukture in deleža države in občin v slovenskem turizmu v letu 2013
Prezentacija

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti