Javni razpisi in pozivi

22 September 2011
Slovenska Turistična Organizacija, Kabinet, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Nabava strežnik in back up enote z licencami« najkasneje do:
dne 3.10.2011 do 10:00 ure na naslov: Slovenska Turistična Organizacija, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana - Gospodarska zbornica Slovenije
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

Ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.
Javno odpiranje ponudb bo:
dne 3.10.2011 ob 11:00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) na naslovu: Slovenska Turistična Organizacija, Kabinet, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba naročnika: mag. Jernej ZajecRazpisna dokumentacija

Slovenija

na zemljevid

Slovenija je družabna

             
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti