Javni razpisi in pozivi


Letna poročila
Kontakti SPIRIT Slovenija
Programi dela
Notranji akti in predpisi
Katalog informacij javnega značaja
Pisarna, prijazna Sloveniji

31.07.2014
Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Celostne inovativne digitalne kampanje


Namen in predmet javnega naročila


Predmet javnega naročila je izvedba vseh aktivnosti celostne inovativne digitalne kampanje,  ki omogoča predstavitev Slovenije in slovenske turistične ponudbe na 10 tujih ciljnih trgih s poenoteno grafično podobo.

Javno naročilo obsega izvedbo naslednjih aktivnosti celostne inovativne digitalne kampanje:

  • Aktivnost 1: Priprava kreativnega koncepta celostne kampanje in izvedbeno oblikovanje vseh elementov kampanje.
  • Aktivnost 2: Priprava, izvedba in distribucija vseh vsebin in besedil potrebnih za izvedbo kampanje po predlagani kreativni zasnovi.
  • Aktivnost 3: Pošiljanje newsletter sporočil.
  • Aktivnost 4: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba vsakomesečnega medijskega načrta po državah oz. skupinah držav, vključenih v kampanjo.
  • Aktivnost 5: Zakup oglasnega prostora in tehnično serviranje oglasov.
  • Aktivnost 6: Spremljanje kampanje.
  • Aktivnost 7: Koordinacija kampanje.
  • Aktivnost 8: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih poročil ter zaključnega poročila.
  • Aktivnost 9: Prilagajanje in optimizacije kampanje.
Javno naročilo se izvaja v okviru projekta naročnika z naslovom: Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 2.485.360,94 evrov brez DDV oz. 3.032.140,35 evrov z 22% DDV.


Prijave

Rok za prejem ponudb je do 10.9.2014 do 12:00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Po pošti ali osebno prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo prispele na naslov do izteka navedenega roka. Ponudniki morajo obvezno ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ! – ZA JAVNO NAROČILO – »Izvedba Celostne inovativne digitalne kampanje«.
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 10.9.2014 ob 13:00 uri, na sedežu SPIRIT Slovenija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, sejna soba 2. nadstropje.


Elektronski dokumenti

Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na portalu www.enarocanje.si, št. javnega naročila:  JN8097/2014, in sicer na naslednji povezavi: http://e-narocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=354037.  


30.05.2014
Poziv za podelitev SEJALCA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Kandidatura na poziv Sejalec je mogoča z vpisom idejnega pologa na portal Banka turističnih priložnosti Slovenije, rubrika natečaj "Sejalec 2014".

Za priznanje Sejalec bodo kandidirali pologi, ki bodo pravilno oddani med 28. 5. 2014 in 7. 7. 2014.

Več informacij o pozivu in prijavnici najdete v spodnjih priponkah. Vabljeni k prijavi!
Prijavnica
Poziv
28.05.2014
Javni poziv k oddaji ponudbe za izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov linije ''I FEEL SLOVENIA''
SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi zainteresirane subjekte k predložitvi ponudb za pridobitev podlicence za izkoriščanje blagovne in storitvene znamke “I FEEL SLOVENIA”, za dobo petih let.

Podlicenca se lahko odda za dve kategoriji izdelkov:
1. Splošni promocijski izdelki
2. Navijaški rekviziti

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za kategorijo izdelkov 1 in/ali 2. Podlicenco za izkoriščanje blagovne in storitvene znamke “I FEEL SLOVENIA” lahko ponudnik pridobi za izdelke v kategoriji 1, 2 ali pa v obeh kategorijah.

SPIRIT bo izbranemu ponudniku podelil podlicenco za prodajo izdelkov iz kategorij in podkategorij navedenih v spodnji tabeli. Izdelki morajo biti izdelani iz naravnih gradiv značilnih za Slovenijo (npr. lesa, gline, kamna, kovine, šibja ali slame), razen pri izdelkih, kjer to ni mogoče. Pridobitev podlicence za posamezno kategorijo zajema izdelavo prodajnih izdelkov, distribucijo, promocijo in prodajo izdelkov. Podlicenčnik pridobi tudi možnost prodaje izdelkov preko e-trgovine.

Informativna predstavitev:

SPIRIT in UKOM bosta dne 4. 6 .2014 ob 11h, v drugem nadstropju na lokaciji Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, izvedla informativno predstavitev za zainteresirane ponudnike.

Rok za prejem ponudb:

Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, do 20.6.2014 do 12h. Na ovojnici mora biti navedeno: »Ponudba za tržnika – ne odpiraj«

V spodnjih priponkah najdete javni poziv, vzorec pogodbe in priročnike o znamki I feel Slovenia. Vabljeni k prijavi!
Katalog IFS
Priročnik znamka Slovenije
CGP
Vzorec pogodbe
Javni poziv
01.04.2014
Vabilo k predložitvi paketov na temo prve svetovne vojne
Javna agencija SPIRIT Slovenija, vabi agencije k predložitvi paketov na temo prve svetovne vojne. Paketi, ki bodo ustrezali pogojem opredeljenim v besedilu poziva, bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh www.slovenia.info/socapovej, promovirani na sejmih in borzah ter vključeni v promocijske dejavnosti, ki jih bo izvedla v javna agencije SPIRIT Slovenija v okviru jubilejne 100. obletnice 1. svetovne vojne.

Rok za prijavo je 5.5.2014.

Vabilo in obrazec najdete v spodnji priponki. Vabljeni k prijavi!
Vabilo
Obrazec
03.03.2014
Odločitev o neoddaji javnega poziva izvajalcu za ekskluzivo trženje izdelkov linije I FEELSLOVENIA
SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju SPIRIT) obvešča, da v postopku Javnega poziva k oddaji ponudb za izvajalca za ekskluzivo trženje izdelkov linije “I FEELSLOVENIA”, za dobo petih let, ki je bil v skladu z licenčno pogodbo sklenjeno med Uradom vlade RS za komuniciranje in SPIRIT, objavljen na spletni strani SPIRIT in UKOM dne 20.11.2013, ni bila izbrana nobena ponudba. Odločitev o neoddaji se nahaja v spodaj pripetem dokumentu.
Odločitev o neizboru

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti