Trendi

Statistične podatke o turističnem prometu najdete na spletni strani namenjeni statističnim podatkom.


Oddelek za raziskave in razvoj
Tel.: 01 5898 562, E-naslov: maja.pak@spiritslovenia.si  

18.04.2014
Letni statistični podatki 2013
Statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov po državah od koder prihajajo za leto 2013. Vir: Statistični urad RS.
Turizem, Slovenija, 2013
Analiza
13.03.2014
Big Data v turizmu
Dolgoročne koristi spremljanja in obdelave večjih količin podatkov niso nobena novost. Na nedavni turistični borzi ITB v Berlinu je bila njihova uporabnost predstavljena v večih predstavitvah in na delavnicah. Za turistično panogo so big data (v slovenščini zaenkrat še ni na voljo vsebinsko ustreznega termina) priložnost, da odlično spozna potovalne navade in potrebe potencialnega gosta ter se mu nato prilagodi z ustrezno ponudbo, namesto da se gost prilagaja ponudbi. Podatki pripomorejo k ustrezni ravni strokovnega znanja in izkušenj turističnih delavcev ter posledično k hitrejšemu ali takojšnemu ROI.

Več informacij najdete TUKAJ, samo poročilo pa TUKAJ.
13.03.2014
Turistični trendi in politike za leto 2014 organizacije OECD
Povzetek poročila najdete TUKAJ.
11.02.2014
Turizem v Španiji v letu 2013

Tudi v Španiji se je v letu 2013 povečalo število tujih gostov. Rast je dosegla 5,6 % raven. Po število mednarodnih turistov je Španija prehitela Kitajsko in se z 60.6 milijona tujih gostov zavihtela na tretjo mesto držav po število mednarodnih obiskovalcev. Prvo mesto, z 83 milijoni tujih gostov, zaseda Francija, drugo z 67 milijoni Združene države Amerike. Potrošnja tujih gostov v Španiji je v letu 2013 prav tako dosegla rekordno raven. V enajstih mesecih leta se je povečala za 8,7 % in je dosegla 55,9 miljard eurov. V državi, ki se v zadnjih petih letih srečuje z zaostrenimi gospodarskimi razmerami katerih rezultat je tudi 26 % stopnja brezposelnosti, turistični sektor pomembno prispevka k skupnemu bruto domačemu proizvodu. V letu je prispevek turizma znašal 10,9 % BDP-ja in 11,9 % vseh zaposlitev. Vir: ETC

07.02.2014
Trendi v turizmu v letu 2014
Turistični trendi na katere je potrebno biti v letu 2014 in tudi nadalje pozoren:

1. Gospodarske razmere

2. Sociološko razumevanje obnašanja turistov, ki lahko hitro pozabijo slabše izkušnje s turističnimi storitvami

a) Analiziranje podatkov o stroških kreditov
b) Analiziranje in razumevanje življenjskih stroškov srednjega razreda
c) Bodite pozorni na delniške trge po vsem svetu

3. Kar je značilno za obnašanje pripradnikov srednjega razrea ne velja nujno za ostale socialne sloje.

4. Vprašanja varnosti

a) Terorizem se ni zmanjšal temveč se je spremenil
b) V letu 2014 se bo zgodilo nekaj velih svetovnih dogodkov
c) Turizem Policing Forces ( Topps ) po vsem svetu, bo potrebnejši kot kdajkoli prej.

5. Prometna vprašanja

6. Nove priložnosti za alternativna potovalna doživetja

7. Poslovni gostje bodo pričakovali več
20.09.2012
TourMIS z novimi možnostmi analiz in prikazov podatkov
TourMIS (Marketing–Information–System for tourism managers) osrednji analitični informacijski turistični portal na ravni Evrope, kamor države članice European travel Commission (ETC) vpisujejo podatke o turističnem prometu na ravni države in mest ponuja sedaj še dodatne možnosti analiz in prikaza podatkov.

Registrinih članov portala je trenutno 18.500 (sept. 2012), v zadnjih šestih mesecih jih je bilo aktivnih 2100. V letu 2011 je bilo izvedenih 200.000 iskanj podatkov.

Uporaba portala ustreza potrebam:
- Nacionalne turistične organizacije, RDO-jev in LTO-jev,
- Raziskovalno-razvojno-marketinškim oddelkom turističnega gospodarstva,
- Izobraževalnih institucij.

Na TourMIS lahko med drugim pridobite sledeče podatke:
- Mesečni ali letni turističnem promet v evropskih držav in mestih,
- Gibanje določenega trga v drugih evropskih državah,
- Sezonskost določene destinacije in dolžine bivanja,
- Ustvarite si lahko destinacijski portfolijo.

Primer: Gibanje prenočitev gostov iz Rusije v 2011

Uporaba portala je brezplačna, potrebno se je le registrirati. To lahko storite TUKAJ.
12.03.2012
Svetovni potovalni trendi 2012
V času trajanja sejma ITB 2012 je IPK International predstavil predhodne rezultate ankete World Travel Monitor, ki nakazujejo 5 % rast globalnih čezmejnih potovanj (z nočitvami) v letu 2011 na 750 milijonov.
Zadnje raziskave, opravljene za World Travel Monitor nakazujejo, da se po vsem svetu pojavljajo pomembne spremembe obnašanja turistov pri potovanjih in rezervacijah. Tako je na primer vedno več izven sezonskih potovanj, prav tako pa se pričakuje porast rezervacij preko spleta. Poleg tega ni presenetljivo, da se bo povečala tudi uporaba socialnih medijev in pametnih telefonov kot virov informacij ali kot virov pomoči pri pripravi konkretnih načrtov potovanj.

Obeti 2012
Kljub temu, da se svetovno gospodarstvo sooča z recesijo, IPK predvideva rahlo 2-odstotno rast svetovnega turizma v letu 2012. Turistično povpraševanje bo naraščalo na razvijajočih se trgih; za 4 % v Aziji in 6 % v Latinski Ameriki. Tradicionalni evropski in severnoameriški turistični trgi bodo ostali v fazi konsolidacije s samo zmernimi stopnjami rasti; 1 % za Evropo in rahel padec (-1 %) za Severno Ameriko. Pričakovani so različni premiki na turističnih trgih, še posebej v južnih državah evro krize, katerih državljani bodo s težavo potovali na način, ki so ga vajeni.

Glavne ugotovitve raziskave:
Evropejci so se v primerjavi s prejšnjim letom podali na večje število potovanj kot v letu 2010. Število čezmejnih potovanj se je povečalo za 3,5 % na 414 milijonov. Največ Evropejcev daje prednost počitnicam ob morju oz. na plaži, obisk destinacij ob morju se je v letu 2011 povečal za 5 %. Porast obiska beležijo tudi mesta (9 %), počitnice na podeželju pa so doživele upad, in sicer za 4 %.

Kot prikazujejo podatki IPK, so evropski trgi doživeli različne vzpone in padce. Velika Britanija je bila edina država, ki ni dosegla rasti čezmejnih potovanj v lanskem letu, medtem ko so Nemški, Nizozemski, Francoski, Italijanski in Španski trgi povečali število čezmejnih potovanj za 1-2 %. Največjo rast (13 %) čezmejnih potovanj je dosegla Rusija, impresivno povečanje (9 %) pa je dosegla tudi Švica.

V letu 2011 ni prišlo do sprememb pri najbolj priljubljenih destinacijah nemških turistov. Največ nemških turistov še vedno obišče Avstrijo (16 %), Španijo (15 %) in Italijo (13 %). Poleg navedenih pa so med nemškimi turisti popularne tudi Turčija (8 %), Francija (6 %), Nizozemska (5 %), Grčija (4 %) in Hrvaška (3 %).
24.01.2012
Raziskava European capital city tourism
Ljubljana z najvišjo stopnjo rasti števila posteljnih zmogljivosti v nastanitvenih objektih

Poročilo je objavilo podjetje Roland Berger Strategy Consultants 21. decembra 2011 in vsebuje analizo turizma v 24-tih evropskih prestolnicah. Analizirali so sedem kriterijev: število prenočitev; rast števila prenočitev; rast posteljnih zmogljivosti; ustvarjanje dodane vrednosti (prihodek na sobo); mednarodnost (delež evropskih in neevropskih turistov); dostopnost (število neposrednih letalskih povezav) in število kongresov.

Prestolnice so glede na število prenočitev razvrstili v dve skupini. V prvi skupino je razvrščenih 10 mest, Ljubljana pa se uvršča v drugo skupino s preostalimi 14. mesti.

Poleg Berlina in Stockholma se Ljubljana uvršča med prve tri evropske prestolnice z najvišjo stopnjo rasti prenočitev turistov v zadnjih petih letih. Povprečno število prenočitev v Ljubljani sicer ostaja nekoliko pod povprečjem štiriindvajset analiziranih mest.

Ljubljana je dosegla prvo mesto tudi po kriteriju rasti števila posteljnih zmogljivosti v nastanitvenih objektih v petletnem obdobju 2005-2010 (+11 %, povprečje držav je 3 %). Med evropskimi prestolnicami v Ljubljani prenoči najvišji delež mednarodnih turistov (96 %). Slabše se je uvrstila pri številu neposrednih letalskih povezav in številu kongresov.

Po skupni analiza vseh sedmih kriterijev se Ljubljana uvršča na 5. mesto v drugi skupini držav. Prva tri mesta zasedajo Zürich, Lizbona in Kopenhagen. V skupini TOP 10 prestolnic pa so se na prva tri mesto uvrstili Pariz, Amsterdam in Rim.

Preberite celotno poročilo European Capital City Tourism Report.
13.05.2011
Raziskava o tipih turistov v 24. državah
V raziskavi izvedeni med prebivalci 24. držav so turiste razvrstili v šest tipov (počitek, sproščanje in ogled znamenitosti; kulturni turisti; adrenalinski turisti; svetovljanski turisti; aktivnosti na prostem; družine z otroci) glede na motive, ki so prevladujoči pri njihovem dopustovanju.

 Vse države (%) Tip turista                                     Najvišje uvrščene države   %
 35 Počitek, sproščanje in ogled znamenitosti  Nemčija 45
 19 Aktivni na prostem Južna Afrika 32
 19 Družine z otroci Indonezija 39
 17 Usmerjeni v kulturo Japonska 24
 5 Iščoč adrenalin  Ruska federacija 9
 5 Svetovljanski Savdska Arabija 12

Več si preberite v poročilo, ki je dostopno v angleškem jeziku. Izvajalec raziskave je Ipsos Global @dvisory.
Poročilo
16.03.2011
Nazaj v prihodnost - Turizem leta 2050
Novozelandski univerzitetni profesor Ian Yeoman je udeležencem ITB-ja predstavil prihodnost turizma. Trije glavni dejavniki, ki bodo vplivali na prihodnosti sveta in tudi turizma so bogastvo, viri in tehnologija.

Povzetek v nemščini najdete TUKAJ, predstavitev v angleščini pa v prilogi spodaj.
Svet leta 2050 
07.03.2011
Potrošniški trendi za leto 2011
Euromonitor International je pripravil top 10 potrošniških trendov za leto 2011.

Potrošniki se bodo v letu 2011 še bolj povezovali mobilno in spletno, si vzeli več časa zase in povpraševali po izdelkih višjega cenovnega razreda. Ob pravi ceni bo potrošnja okolju prijaznejša, temeljila bo na lastnih izkušnjah in večjemu tehtanju nakupov.

Top 10 potrošniških trendov za leto 2001 najdete TUKAJ.
14.02.2011
Ključni izzivi in priložnosti s katerimi se sooča evropski turizem
Evropska komisija je v svojem sporočilu Nov politični okvir za turizem - Evropa, svetovna turistična destinacija številka 1 - povzela nekaj ključnih izzivov, s katerimi se sooča evropski turizem.

Glavne spremembe v potovalnih navadah, produktih in trženju:

OD 
 Vnaprej načrtovanih počitnic  počitnicam v zadnjem hipu
 Paketnih potovanj raznolikosti doživetij / fleksibilnim počitnicam
 Tradicionalnih destinacij   novim destinacijam
 Mestnega turizma     povezovanju mestnega turizma z odkrivanjem podeželja
 Nediferenciranih trgov specifičnim trgom
 Zabaviščnih parkov in kulturnih atrakcij   doživljajskim počitnicam / na naravi temelječem turizmu
 Množičnega trženja   nišnemu trženju
 Destinacij brez opredeljenih ciljnih skupin  destinacijam z jasno opredeljenimi ciljnimi skupinami
 Nepozicioniranih destinacij   dobro pozicioniranim destinacijam

           
Ključni izzivi s katerimi se sooča evropski turizem

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti